Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Turvallisuus » TVL: Valimotyöntekijän kuolemaan johtaneen tapaturman tutkintaraportti julkaistu

Tapaturmavakuutuskeskus

TVL: Valimotyöntekijän kuolemaan johtaneen tapaturman tutkintaraportti julkaistu

Tiedote.
Julkaistu: 02.03.2015 klo 13:25
Julkaisija: Tapaturmavakuutuskeskus

TOT 3/13 Valimotyöntekijä jäi pudonneen kaavauskehän alle

Työpaikkaonnettomuuksien tutkintaryhmä tutki vuonna 2013 lokakuussa tapahtuneen valimotyöntekijän kuolemaan johtaneen työpaikkatapaturman.

Työntekijä oli hakemassa varastosta seuraavassa työvaiheessa tarvittavaa kaavauskehää käytössään olleella siltanosturilla. Nosturiin kiinnitetty nostopuomi törmäsi korkean pinon ylimpään, lähes 400 kg painoiseen kehään ja pudotti sen nosturia ohjanneen työntekijän päälle.

Välittömät tapaturman sattumiseen johtaneet syytekijät

Varastossa olleet kaavauskehät oli kasattu liian korkeiksi pinoiksi. Maksimikorkeuteen kasatun kehäpinon ja nostopuomin jäi vain 2 cm väli, jolloin törmäysvaara oli ilmeinen. Vaara oli työpaikalla tiedossa ja työpaikan turvallisuusohjeissa kehotettiin välttämään kaavakehien kasaamista liian korkeiksi pinoiksi.

Kaavakehäpinot olivat myös liian lähellä toisiaan. Ahdas ja esteinen työtila saattoi johtaa työntekijän ohjausvirheeseen ja muutoinkin suunnata hänen huomiota nosturin tarkan ohjauksen kannalta vaarallisesti muihin seikkoihin. Työntekijä ohjasi nosturia aivan kaavauskehäpinon vieressä. Hän työskenteli vaara-alueella, jolla ei olisi pitänyt olla, kun kaavauskehiä siirretään.

Töiden valvonta työpaikalla ei ollut jatkuvaa, eikä epäkohtiin puututtu järjestelmällisesti. Työpaikalle oli vakiintunut turvallisuusohjeiden vastaisia työkäytäntöjä, jotka aiheuttivat vaaratilanteita.

Miten vastaavat työtapaturmat olisi vältettävissä?

Tutkintaryhmä suosittaa tutkintaraportissa vastaavien tapaturmien välttämiseksi muun muassa:
• Turvallisista työmenetelmistä on laadittava selkeät ohjeet, jotka tulee käydä työntekijöiden kanssa läpi. Työnantajan tulee myös varmistua siitä, että työntekijät hallitsevat ohjeiden mukaiset työmenetelmät käytännössä. Työntekijöiden pitää noudattaa työpaikan työohjeita ja -määräyksiä.
• Työohjeeksi ei riitä pelkkä kehotus välttää vaara-alueella työskentelyä tai liian korkeiden pinojen kasaamista. Turvalliset toimintatavat tulee määritellä ja ohjeistaa yksiselitteisesti.
• Työnantajan tulee valvoa työtapojen turvallisuutta ja annettujen työohjeiden noudattamista. työohjeiden vastaisiin työtapoihin ja muihin epäkohtiin pitää puuttua välittömästi ja jämäkästi.

TOT 3/13 raportti

Lisätietoja: tutkintaryhmän vetäjä, johtaja Mika Tynkkynen, joka antaa tutkinnasta lisätietoja, p. 040 771 1582.

Työpaikkaonnettomuuksien tutkintajärjestelmä Suomessa

Työpaikkaonnettomuuksien tutkintajärjestelmä (TOT) tutkii useimmat Suomessa työpaikoilla sattuvat kuolemaan johtaneet työtapaturmat. TOT- tutkintajärjestelmä perustuu keskeisten työmarkkinajärjestöjen ja Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) väliseen sopimukseen. Tutkinnat aloitettiin vuonna 1985. Vuodesta 1998 lähtien tutkintaan on otettu myös yrittäjille ja itsenäisille ammatinharjoittajille yhteisellä työpaikalla sattuneet tapaukset (YTOT).

Kaikki valmiit tutkintaraportit, TOT- ja YTOT-raportit, löytyvät nettisivulta: totti.tvl.fi
Raportit ovat vapaasti hyödynnettävissä.

TOT-tutkintajärjestelmästä lisätietoja antavat:
johtaja Mika Tynkkynen, p. 040 771 1582, etunimi.sukunimi@tvl.fi, työturvallisuuspäällikkö Janne Sysi-Aho, p. 0400 157 936, etunimi.sukunimi@tvl.fi sekä työturvallisuusasiantuntija Marja Kaari, p. 0404 504234, etunimi.sukunimi@tvl.fi.

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto TVL

  • koordinoi lakisääteisen tapaturmavakuutuksen toimeenpanoa
  • tilastoi työtapaturmat ja ammattitaudit sekä analysoi niiden syyt ja seuraukset
  • kehittää lakisääteistä tapaturmavakuutusta ja sen toimeenpanojärjestelmää
  • edistää korvausjärjestelmän yhtenäisyyttä sekä eri osapuolien ja toimeenpanojärjestelmän yhteistyötä
  • tekee työtä työtapaturmien ja ammattitautien ehkäisemiseksi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs