Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Turvallisuus » Turvallisimmasta työmaasta käytiin tiukka kisa: YIT Rakennus Oy ja Skanska Talonrakennus Oy jakoivat vuoden 2011 valtakunnallisen työturvallisuuskilpailun ykköstilan

Rakennusteollisuus RT

Turvallisimmasta työmaasta käytiin tiukka kisa: YIT Rakennus Oy ja Skanska Talonrakennus Oy jakoivat vuoden 2011 valtakunnallisen työturvallisuuskilpailun ykköstilan

Tiedote.
Julkaistu: 13.12.2011 klo 08:00
Julkaisija: Rakennusteollisuus RT

Sosiaali- ja terveysministeriö
Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry
Talonrakennusteollisuus ry

vapaa julkaistavaksi 13.12.2011 klo 8.00

 

”Turvallisuus alkaa minusta” -kilpailulla haetaan talonrakennustyömaata, jossa työturvallisuusasiat on hoidettu esimerkillisellä tavalla. Tänä vuonna kilpailu järjestettiin toista kertaa. Kilpailu turvallisimmasta työmaasta oli tasaväkinen, voiton jakoivat YIT Rakennus Oy:n kohde Asunto Oy Kuopion Kaijankulma ja Skanska Talonrakennus Oy:n kohde As Oy Turun Weräjänvahti. Voittajatyömaat palkitaan kunniakirjoilla Kuopiossa ja Turussa erikseen järjestettävissä tilaisuuksissa.

Koska kilpailu oli viiden loppukilpailuun päässeen osalta erittäin tasainen, kilpailun ohjausryhmä päätti palkita kunniamaininnoin loput kolme loppukilpailussa mukana ollutta työmaata. Nämä ovat Kotimäenkadun Erityisasumisyksikkö, Lappeenranta / NCC Rakennus Oy, Campus Toivala, Siilinjärvi,/ Luja-talo Oy, ja As Oy Lapuan Jokihovi / YIT Rakennus Oy.

Kilpailutyömaiden työturvallisuutta arvioitiin työmaiden kohdalla kolmella eri osa-alueella, jotka ovat työmaan turvallisuustasoa mittaava TR-mittaus, kaikkien työmaalla työskentelevien työtapaturmien määrä kilpailun aikana sekä rakennuttajan turvallisuustoiminnan taso. Suurin painoarvo loppupisteissä oli työmaan turvallisuustasolla (70 %). Työtapaturmien määrä ja rakennuttajan turvallisuustoiminnan taso olivat molemmat painoarvoltaan samansuuruiset loppupisteissä (15 %).

Kärkityömaiden vahvuutena oli tasaisen varma suoritus kaikilla osa-alueilla. Molempien työmaiden saama kokonaispistemäärä oli 98 pistettä. Suurin mahdollinen pisteluku oli 100.

Ensimmäisen sijan jakaneista työmaista Asunto Oy Kuopion Kaijankulman työmaalla sattui syyskuussa yksi tapaturma. Muutoin näillä kahdella kärkityömaalla ei sattunut kilpailun aikana työtapaturmia.

Työturvallisuuskilpailuun osallistuneiden työmaiden turvallisuusarvioinnin suorittivat aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueen tarkastajat, jotka tekivät loppukilpailuun osallistuneille työmaille yhteensä kolme tarkastusta kevään ja syksyn aikana.

Turvallisuus koskee kaikkia ja jokainen rakennushankkeessa työskentelevä voi siihen vaikuttaa omalla toiminnallaan. Tämän vuoksi kilpailussa kiinnitettiin huomiota työmaan turvallisuustason ja tapaturmien lisäksi myös rakennuttajan turvallisuustoimintaan suunnittelu mukaan luettuna.

Rakennuttajan turvallisuustoiminnan tasoa selvitettiin erikseen kyselytutkimuksella sekä turvallisuusasiakirjojen ja työmaakokouspöytäkirjojen auditoinnilla. Näillä menettelyillä selvitettiin sitä, miten hyvin rakennuttaja oli ottanut huomioon työturvallisuuden varmistamisen jo hankkeen suunnittelussa ja kuinka aktiivisesti rakennuttaja on hoitanut hänelle kuuluvia turvallisuustehtäviä rakentamisen aikana.

”Turvallisuus alkaa minusta” -työturvallisuuskilpailuun ilmoittautui eri puolilta maata yhteensä 39 työmaata.

”Turvallisuus alkaa minusta” –kilpailun tulokset vuonna 2011

- Asunto Oy Kuopion Kaijankulma / YIT Rakennus Oy ja As Oy Turun Weräjänvahti / Skanska Talonrakennus Oy, pisteluku 98

- Kotimäenkadun Erityisasumisyksikkö, Lappeenranta / NCC Rakennus Oy, pisteluku 95

- Campus Toivala, Siilinjärvi/ Lujatalo Oy, pisteluku 93

- As Oy Jokihovi, Lapua / YIT Rakennus Oy, pisteluku 88

Myös vuonna 2012 käynnistyy talonrakennusalan valtakunnallinen työturvallisuuskilpailu. Kilpailun toteuttavat edellisen vuoden tapaan yhteistyössä Sosiaali- ja terveysministeriö, Aluehallintoviraston Työsuojelun vastuualueet, Talonrakennusteollisuus ry, Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry, Infra ry, Rakennusliitto ry, Ammattiliitto Pro ja Työturvallisuuskeskus.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto,
yli-insinööri Esa Virtanen, puh. (09)160 72429

Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry,
tekninen johtaja Ilpo Peltonen, puh 040 551 9404

Talonrakennusteollisuus ry, asiamies Ahti Niskanen, puh. 050 548 1694

Skanska Talonrakennus Oy, aluejohtaja Jari Pölönen 020 719 4026

YIT Rakennus Oy, aluejohtaja Risto Pennanen, puh. 020 433 0005, 040 551 5939

Talonrakennusteollisuuden Itä-Suomen piiri, aluepäällikkö Veikko Matikainen, puh. 0500 570233

Talonrakennusteollisuuden Lounais-Suomen piiri, aluepäällikkö Markku Leppälehto, puh. 040 7453930

 

Kilpailun periaatteet

Kilpailuun osallistuneen työmaan tuli olla käynnissä helmikuun ja marraskuun välisen ajan ja uudis-kohteessa runkovaiheen tuli sijoittua pääosin ko. ajanjaksolle.

Kilpailussa mitatut osiot

1. Työmaan yleinen turvallisuustaso TR-mittauksella

Mittaus tapahtui kiertämällä koko työmaa ja merkitsemällä oikein/väärin havaintoja tarkastuslomakkeelle. Tulos saadaan suhdelukuna, joka on ”oikein” -havaintojen suhde ”oikein+väärin” havaintojen määrään. Loppukilpailuun päässeillä työmailla tehtiin yhteensä kolme mittausta kilpailunaikana.

2. Työtapaturmien kokonaismäärä kilpailutyömaalla

Kilpailussa otettiin huomioon työmaan tapaturmien kokonaismäärä myös ali- ja sivu-urakoitsijoiden ja vuokratyöntekijöiden tapaturmat mukaan luettuina. Tapaturmat koottiin 8 kuukauden ajalta maalis-lokakuulta.

3. Rakennuttajavelvoitteiden hoidon arviointi

Toiminta arvioitiin kaksi kertaa. Ensimmäisellä kerralla velvoitteiden hoitoa selvitettiin erillisellä kysymyssarjalla ja toisella kerralla toimintaa arvioitiin turvallisuusasiakirjojen auditoinnin perusteella.

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs