Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Turvallisuus » Trafiksäkerhet temat för VarTu-utbildningarna hösten 2016

Varsinais-Suomen pelastuslaitos/ Egentliga Finlands räddningsverk

Trafiksäkerhet temat för VarTu-utbildningarna hösten 2016

Pressmeddelande.
Publicerad: 21.09.2016 kl. 14:48
Utgivare: Varsinais-Suomen pelastuslaitos/ Egentliga Finlands räddningsverk

VarTu-projektet för trygga skolor, som Egentliga Finlands räddningsverk inledde 2013, fortsätter med nya utbildningsdagar den 27–29 september 2016. Inbjudan har skickats till rektorer för grundskolorna och de säkerhetsansvariga som deltagit i tidigare utbildningar.

I höst är huvudtemat trafiksäkerhet. Vi får höra föredrag om trafiksäkerheten av representanter för Trafikskyddet och polisen. Räddningsverket berättar om upprättandet av räddningsplaner för skolorna. Dessutom fortsätter räddningsverket med utvidgade säkerhetsuppgifter som skickas hem via skolorna.

Utbildningen och det material som delas ut är gratis. Utbildningarna ordnas såsom tidigare på Luolala brandstation i Nådendal. Alla grundskolor i Egentliga Finland är välkomna med!

Återblick på vårens utbildningar

De senaste VarTu-utbildningarna ordnades våren 2016. Sammanlagt 58 representanter för skolorna deltog. Vårens utbildningsdagar handlade bland annat om räddningsverkets brandutredning, Tulipysäkki-verksamheten som ingriper i barns olovliga eldhantering och skolsäkerheten ur polisens synvinkel.

Utbildningarna är en del av VarTu-skolsäkerhetsprojektet. Projektet grundar sig på en partnerskapsidé där båda parterna har nytta av samarbetet. Partnerskolorna erbjuds utbildning och råd men också möjligheten att skapa nätverk med säkerhetsansvariga på andra skolor. Räddningsverket förväntar sig att skolorna förbinder sig vid att förbättra säkerhetsmedvetenheten hos sin egen personal, hos sina elever och i hemmen.

Alla grundskolerektorer i Egentliga Finland har skickats en inbjudan med vilken de kan anmäla sin skola som partner till räddningsverket. Innehållet i säkerhetsutbildningarna bygger på önskemål som skolorna kommit med.

Ytterligare information om projektet:

Mediarepresentanter välkomna att bekanta sig med VarTu-utbildningen

Vi hälsar representanter för medierna välkomna att bekanta sig med VarTu-utbildningen på Luolala brandstation onsdagen den 28 september 2016 kl. 13.15–15.00. Då står Trafikskyddets föredrag på programmet. Representanter från Trafikskyddet, räddningsverket och skolorna kan intervjuas under evenemanget.

Vi ber mediarepresentanterna meddela sitt deltagande per e-post eller telefon senast måndagen den 26 september. Luolala brandstation finns på Luolalankatu 1, 21100 Nådendal. Ingång till brandstationen sker via bakgården.

Anmälningar och ytterligare information om mediernas deltagande

Bilagor

Egentliga Finlands räddningsverk ansvarar för räddningsverksamheten i hela landskapet, i de 27 kommunerna längst västerut och i skärgården. Verksamhetsområdet omfattar cirka 20 000 kvadratmeter, varav nästan hälften är vattendrag. Räddningsverket tillhandahåller akutvårdstjänster i fem kommuner: Åbo, S:t Karins, Reso, Pargas och Nådendal.

Upptäck resten av företagets pressmaterial

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs