Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Turvallisuus » Syneförrättningar stöder beslutsprocessen i HFD

Korkein hallinto-oikeus

Syneförrättningar stöder beslutsprocessen i HFD

Pressmeddelande.
Publicerad: 10.08.2015 kl. 09:57
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

När ett ärende är viktigt frän samhällssynpunkt, kulturell synpunkt eller naturvårdssynpunkt, håller högsta förvaltningsdomstolen vid behov syn. På detta sätt kan domstolens ledamöter själva på ort och ställe göra bedömningar och iakttagelser om till exempel landskapet, naturförekomster eller byggnader. Avsikten är att domstolen ska få en så fullständig uppfattning om saken som möjligt till grund för sitt beslut. Annars är handläggningen i högsta förvaltningsdomstolen huvudsakligen skriftlig.

Det är inte ofta som högsta förvaltningsdomstolen förrättar syn. I fjol hölls ingen alls, men i höst två – en i Taivalkoski och en i Hagnäs i Helsingfors.

- Beslutet att förrätta syn kan grunda sig till exempel på att det skriftliga materialet ger intrycket att det finns stora möjligheter till olika tolkningar i saken. En syn är inte en muntlig handläggning, men under den kan parterna för domstolens ledamöter påpeka sådant som de anser vara viktigt, berättar förvaltningsrådet Kari Kuusiniemi.

Hos högsta förvaltningsdomstolen registreras årligen cirka fyratusen nya ärenden, lika många är hela tiden under arbete och årligen ger domstolen också lika många beslut, det vill säga cirka fyratusen.

- Vi håller syn bara sällan och främst när det enligt vår uppfattning finns behov att komplettera det skriftliga materialet med noggrannare information. I jämförelse med skriftlig handläggning kräver en syn mycket arbetstid. Med det antal ärenden som HFD har att avgöra kan vi inte förrätta syn särskilt många gånger per år.

Kuusiniemi betonar att efter att synen avslutats avgörs ärendet vid en session i domstolen, alltså inte på platsen för synen. När ärendet avgörs finns också allt det skriftliga materialet till hands som grund för beslutsfattandet. Syn är ett medel som används för att avgörandet alltid ska bli det rätta.

Ytterligare information ger:
Päivi Musakka, kommunikationschef, 050 341 1347

 

INBJUDAN TILL PRESSEN 

Plats: Södra ändan av Kalaharju (Saukkolampiåsen), Taivalkoski

Tid: Torsdagen 13.8.2015 klockan 13.00

 

Högsta förvaltningsdomstolen förrättar syn gällande beviljande av marktäktstillstånd, landskapsbild, skönhetsvärden och speciella naturförekomster

 

Mottagarna av denna inbjudan är välkomna att sända en journalist och fotograf till ovan nämnda syn på Kalaharju i Taivalkoski (Saukkolampiåsen). Synen förrättas för handläggningen av besvär som anförts över ett marktäktstillstånd som beviljats på området.

Till synen har kallats sökanden av marktäktstillståndet samt representanter för närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten och tekniska nämnden i Taivalkoski.

Från högsta förvaltningsdomstolen deltar förvaltningsråden Kari Kuusiniemi, Hannu Ranta, Tuomas Lehtonen, Liisa Heikkilä och Janne Aer samt justitiesekreterare Liisa Selvenius-Hurme.

 

Kontaktinformation (gällande HFD):
Päivi Musakka, kommunikationschef 050 341 1347 (på semester 3.7. – 3.8.2015)

paivi.musakka(at)oikeus.fi

 

Länk till karta:


I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs