Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Turvallisuus » Sotavahinkosäätiöltä 20 maanpuolustuspalkintoa

Reserviläisliitto tiedottaa

Sotavahinkosäätiöltä 20 maanpuolustuspalkintoa

Tiedote.
Julkaistu: 04.06.2013 klo 00:15
Julkaisija: Reserviläisliitto tiedottaa

Sotavahinkosäätiö on palkinnut 11 yhteisöä ja 9 henkilöä maanpuolustuspalkinnoilla, joiden yhteisumma on 40.000 euroa. Suurimmat yksittäiset palkinnot menivät pääkaupunkiseudulla toimivalle Sissikerholle ja Lapin Reserviläispiirille.

Sotavahinkosäätiö myöntää tunnustuspalkintoja vuosittain. Tarkoituksena on palkita henkilöitä ja yhteisöjä, joiden saavutukset maanpuolustuksen saralla ovat poikkeuksellisen merkittäviä. Palkintoja myönnetään Kadettikunnassa, Suomen Reserviupseeriliitossa, Maanpuolustuskiltojen liitossa ja Reserviläisliitossa tehdystä maanpuolustustyöstä.

Sotavahinkosäätiön puheenjohtajana toimii vakuutusneuvos Peter Küttner ja varapuheenjohtajana yhteiskuntatieteiden maisteri Jaakko Valve. Sotavahinkosäätiön syntytausta liittyy talvisotaan. Suomessa perustettiin talvisodan tuhojen korjausta rahoittamaan kaksi sotavahinkoyhdistystä. Yhdistysten toiminta jatkui jatko- ja Lapin sodan aikana.

Sotavahinkoyhdistykset korvasivat lakisääteisellä palovakuutuksella vakuutettujen talojen ja irtaimistojen vauriot täysimääräisesti. Kun tuhot oli saatu korjattua, jäljelle jääneet varat siirrettiin vuonna 1954 perustettuun Sotavahinkosäätiöön, joka on tukenut merkittävin apurahoin ja avustuksin mm. sotiemme veteraaneja.

Maanpuolustuspalkintojärjestelmä syntyi vuonna 2009. Sotavahinkosäätiö on nyt myöntänyt edellä mainittujen järjestöjen esitysten pohjalta yhteensä 40.000 euron suuruiset maanpuolustuspalkinnot seuraavasti:

Kadettikunta ry/viisi maanpuolustuspalkintoa

 • Everstiluutnantti, director cantus Matti Orlamo (1949) Helsingin Kadettipiiristä, 2.000 euron palkinto. Pitkäaikainen ja ansiokas maanpuolustustyö sekä kadettien ja kadettiupseerien lauluharrastuksen edistäminen.
 • Sotilasprofessori, yleisesikuntaeverstiluutnantti, filosofian tohtori Aki-Mauri Huhtinen (1966) Helsingin Kadettipiiristä, 2.000 euron palkinto. Pitkäaikainen ja ansiokas maanpuolustustyö erityisesti Kadettikunnan, Maanpuolustuskorkeakoulun, Reserviupseeriliiton ja Poliisiammattikorkeakoulun arvo- ja johtamisen seminaarien toteuttamiseksi.
 • Everstiluutnantti Seppo Toivonen (1949) Lahden Kadettipiiristä, 2.000 euron palkinto. Pitkäaikainen ja ansiokas vapaaehtoinen maanpuolustusaatteellinen työ koululaisten, nuorison ja kansalaisten parissa Päijät-Hämeen alueella sekä ansiokas toiminta Hennalan kasarmialueen historian tutkimuksessa ja tunnetuksi tekemisessä.
 • Majuri Reino Laajaniemi (1939) Kanta-Hämeen Kadettipiiristä, 2.000 euron palkinto. Pitkäaikainen ja ansiokas maanpuolustusaatteellinen toiminta ja käytännön yhteistyö Hämeen koulutoimen johtajien sekä historian ja yhteiskuntaopin opettajien kanssa sekä aktiivinen maanpuolustusaiheinen kirjoittelu Hämeen Sanomissa.
 • Pohjanmaan Kadettipiiri, 2.000 euron palkinto. Pitkäaikainen ja ansiokas maanpuolustusaatteellinen työ Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla sekä maanpuolustusjuhlan järjestäminen Vaasassa 2013.

Suomen Reserviupseeriliitto ry/viisi maanpuolustuspalkintoa

 • Sissikerho ry, 3.000 euron palkinto. Ansiokas ja pitkäaikainen toiminta reservin päällystön osaamisen kehittämisessä. Helsingin Sissikerhon kehittämää ja toteuttamaa Esikuntatyöskentelyn kurssia on toteutettu vuodesta 1994 lähtien. Esikuntatyöskentelyn jatkokurssi on Puolustusvoimien tilaama Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen sotilaallinen kurssi, jonka johtaa ja toteuttaa Stadin Sissit – kerhoyhtymä (Sissikerho ja Sissiosasto).
 • Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri ry, 2 000 euron palkinto. Ansiokas tiedotustoiminta ja maanpuolustushengen ylläpito maakunnassa. Piiri on laadukkaan piirilehden, Karjalan Pojat ja erillisen reserviläisliitteen avulla ylläpitänyt vahvaa maanpuolustushenkeä kertomalla positiivisesti aktiivisesta toiminnasta ja sen jatkumisesta Pohjois-Karjalassa senkin jälkeen, kun Pohjois-Karjalan Prikaati lakkautetaan.
 • Ristiinan Reserviupseerit ry, 1.000 euron palkinto. Ansiokas ja merkittävä perinnetyö. Kerhon toimenpitein on saatu hankittua ja paljastettua Y.M Sprengtportenin reliefi Ristiinan Vanhalla sotakoululla vuonna 2009 ja vuonna 2012 pystytetty muistokivi everstiluutnantti Joachim Zachris Dunkerille. Kerho julkaisi myös painetun ja nidotun historiikkinsa vuonna 2012. Kyseisten hankkeiden läpivienti edellytti pienehköltä kerholta merkittävää taloudellista panostusta.
 • Yliluutnantti res, TTM Simo Jääskeläinen (1976) Kuopiosta, 2.000 euron palkinto. Monipuolinen ja ansiokas toiminta reserviläisliikunnassa ja reserviupseeritoiminnassa. Jääskeläinen on toiminut usean vuoden ajan reserviläisliikunnassa järjestäjänä, kilpailijana ja luottamushenkilönä. Tämän lisäksi Simo Jääskeläinen on ollut aktiivinen vapaaehtoisen maanpuolustuksen luottamustehtävissä toimien aikaisemmin mm. Kuopion Reserviupseerikerhon puheenjohtajana, Reserviläisurheiluliiton varapuheenjohtajana sekä edelleen Suomen Reserviupseeriliiton liittovaltuuston jäsenenä.
 • Yliluutnantti res, rikoskomisario Mikko Porvali (1980) Jyväskylästä, 2.000 euron palkinto. Ansiokas kirjallinen tuotanto. Mikko Porvali on aktiivinen reservin upseeri, jolla on vankka kokemus myös kansainvälisistä kriisinhallintatehtävistä. Hän on ansioitunut ja tuottelias tietokirjailija. Hän on kirjoittanut teokset Vakoojakoulu, Kaatunut Normandiassa, Salainen tiedustelija ja Operaatio Hokki. Viimeksi mainittu kirja oli Tieto-Finlandia ehdokkaana vuonna 2011. Mikko Porvali on lisäksi innostava ja kysytty esitelmöitsijä monista viime sotien aiheista. Hän on toiminut usean vuoden ajan Suomen Reserviupseeriliiton kansainvälisen toimikunnan jäsenenä ja puheenjohtajana.

Maanpuolustuskiltojen liitto ry/viisi maanpuolustuspalkintoa

 • Mikko Lahtinen, 2.000 euron palkinto. Pitkäaikainen ja pyyteetön perinnetyö Kuivasaaren ja sen museotykkien sekä kaluston ylläpidossa. Lahtinen on toiminut lisäksi yhtenä kohteen pääoppaista.
 • Kaakkois-Suomen Viestikilta ry, 2.000 euron palkinto. Lokki-museon kunnostus, ylläpito sekä opastettujen yleisökierrosten järjestäminen. Kaakkois-Suomen Viestikilta ry toimii Mikkelin kaupungin kumppanina Lokin kehittämistyössä keräten puuttuvia laitteita, aineistoa laitteista, yhteyksistä ja toiminnasta. Kilta on järjestänyt Lokin lotille kokoontumisia ja kerännyt heiltä muistelmia. Myös laitteista on kerätty tietoa ja näiden tiedon pohjalta on julkaistu tiivistelmiä Lokissa olevien laitetaulujen ja muiden tietotaulujen muodossa. Kilta on pitänyt Lokkia auki myös normaaleiden aukioloaikojen ulkopuolella.
 • Rakuunakilta ry, 2.000 euron palkinto. Rakuunoiden perinnepäivien järjestäminen ja perinneratsastusharrastuksen edistäminen Lappeenrannassa. Kesäisin Lappeenrannan sataman ja linnoituksen alueella partioivat perinneratsukot on puettu URR:n asepukuun m/22 punahousuineen ja luurankotakkeineen. Myös ratsujen varustus on perinteiden mukainen, satulahuopineen ja miekkoineen. Perinneratsastuksen tarkoituksena on ylläpitää Lappeenrannan mainetta perinteikkäänä ratsuväkikaupunkina ja tuoda historiallista lisäväriä kesäiseen linnoitusniemeen.
 • Karjalan Prikaatin Kilta ry, 2.000 euron palkinto. JR 8:n perinteiden ylläpito. Karjalan Prikaatin Kilta on vaalinut mm. JR 8:n perinteitä perustamisestaan vuodesta 1957 lähtien ja vaalii niitä edelleen. JR 8 on tunnettu Väinö Linnan romaanista Tuntematon sotilas sekä romaaniin perustuvista Tuntematon sotilas -elokuvista. Väinö Linna palveli JR 8:ssa konekivääriryhmän johtajana. Hän on Karjalan Prikaatin Killan kunniajäsen. Kilta pystytti JR 8:n muistomerkin v. 2002 Liperiin Paloaukealle, josta JR 8:n aikoinaan lähti jatkosotaan v. 1941. Killan toimesta hankittiin myös muistomerkki " Kulma huone " Kouvolaan v. 2000.
 • Kiltasisartoiminkunta, 2.000 euron palkinto, Yhteistyö ja kanssakäyminen veljeskansa Viron Naiskodukaitseliitin Saarenmaan naiskodukaitsen kanssa. Kiltasisartoimikunnalla on maanpuolustuksellinen projekti Viron Naiskodukaitseliitin Saarenmaan naiskodukaitsen kanssa. Projektin tarkoituksena on ylläpitää ja vahvistaa yhteistyötä, niin nykypäivän koulutuskokemusten vaihtamisella kuin myös veljeskansojemme yhteisten perinteiden kunnioittamisella ja vaalimisella. Kiltasisartoimikunta järjestää vuosittain tapaamisen Naiskodukaitseliiton kanssa ja tapaamisiin sisältyy aina myös koulutuksellinen osio.

Reserviläisliitto ry/viisi maanpuolustuspalkintoa

 • Vääpeli Antti Isosalo (1978) Kauhava, 1.500 euron palkinto. Poikkeuksellisen ansiokas työ maanpuolustuksen hyväksi. Vääpeli Antti Isosalo on tehnyt Etelä-Pohjanmaan reserviläispiirin hyväksi paljon erittäin tuloksellista vapaaehtoistyötä. Hän on mm. toiminut piirin tiedottajana, tehnyt piirille viestintäsuunnitelman ja internet-sivut sekä suunnittelut reservipiirien yhteisen ansiomitalin. Isosalon poikkeuksellisesta aktiivisuudesta kertoo myös se, että hän toimii reserviläisjärjestöjen lisäksi myös Maanpuolustuskoulutusyhdistyksessä ja Puolustusvoimien maakuntajoukoissa.
 • Sotilasmestari Juha Räsänen (1955) Valkeakoski, 1.500 euron palkinto. Poikkeuksellisen ansiokas työ maanpuolustuksen hyväksi. Sotilasmestari Juha Räsänen on jo yli kaksi vuosikymmentä toiminut Etelä-Hämeen reserviläispiirin tiedottajana ja Valkeakosken yhdistyksen johtokunnan jäsenenä ja sihteerinä. Lisäksi Räsänen on ollut aktiivinen veteraanityössä ja tehnyt veteraaniasiaa tunnetuksi paikallislehtien, piirilehden ja toimittamiensa kuvakirjojen sivuilla. Kirjallisten taitojen ohella Räsänen on pitkäaikainen piirin edustusampuja ja kilpailujoukkueen johtaja. Hän on myös laatinut ammuntaan liittyviä julkaisuja ja toiminut Etelä-Hämeen piirilehden, Ilveksen toimittajana sekä ajoittain avustanut myös Reserviläinen-lehteä.
 • Lapin Reserviläispiiri ry, 3.000 euron palkinto. Arcticmil 2013 -kansainvälinen sotilastaitokilpailu. Lapin reservipiirien yhteisessä sotilastaitokilpailussa miteltiin arktisen sodankäynnin taidoissa 5.-7.4.2013. Tapahtumaan osallistui kymmeniä joukkueita sekä Suomesta että muualta maailmasta. Joukkueet tulivat hakemaan oppia arktisesta sotilasosaamisestamme. Puolustusvoimien, Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ja reserviläisjärjestöjen yhdessä toteuttama kilpailu oli osoitus yleiseen asevelvollisuuteen ja reserviläisiin perustuvan puolustusjärjestämme voimasta. Tapahtuma oli omiaan lisäämään puolustuksemme uskottavuutta maamme rajojen ulkopuolella.
 • Lauritsalan Reserviläiset ry, 2.000 euron palkinto. Etelä-Karjalan sotilasmarssi. Lauritsalan Reserviläisten järjestämä sotilasmarssi on fyysisesti vaativa sotilasjotos, joka kerää vuosittain runsaasti nuoria reserviläisiä testaamaan omaa kestävyyttään ja sotilaallista osaamistaan. Lähes 50 kilometrin mittainen ja kaksipäiväinen marssi sisältää runsaasti sotilastaitoja mittaavia rastitehtäviä. Marssissa edetään 2-4 henkisin partioin, jotka kohtaavat reitin varrella myös vastatoimintaa.
 • Hämeenlinnan Reserviläiset ry, 2.000 euron palkinto. 61 vuotta merkittävää maanpuolustustyötä. Vuonna 1952 perustettu Hämeenlinnan Reserviläiset on yksi Reserviläisliiton merkittävimmistä ja eniten sen kehitykseen vaikuttaneista jäsenyhdistyksistä. 430-jäseninen yhdistys omasi aikanaan mm. maan ensimmäisen naisosaston ja oli myös yksi aloitteentekijöistä liiton 1990-luvun puolivälin jäsenyyslinjaukselle, jonka myötä lähes 10.000 miehistöön kuuluvaa reserviläistä on saatu mukaan vapaaehtoisen maanpuolustustyön pariin. Yhdistys on 1960-luvulla rakentanut ja ylläpitää edelleen talkoovoimin omaa toimintakeskusta, joka sisältää päärakennuksen, kaksi saunaa ja mökkiä sekä ampumaradan, jota sen jäsenet käyttävät jopa päivittäin ammunnan harjoitteluun ja kilpailutoimintaan.

 

Reserviläisliitto on Suomen suurin maanpuolustusjärjestö, johon kuuluu 354 paikallista jäsenyhdistystä ja 18 maakunnallista piiriä. Henkilöjäseniä liitolla on yli 36.000, joista valtaosa on asepalveluksen suorittaneita henkilöitä.

Reserviläisliiton tehtävänä on ylläpitää reserviläisten kenttäkelpoisuutta sekä suomalaisten maanpuolustustahtoa. Päätoimintamuotoja ovat ammunta, urheilu ja liikunta, maanpuolustustahdon hyväksi tehtävä työ, veteraanituki ja erilainen koulutus. Reserviläisiitto on jäsenenä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksessä (MPK), jonka vapaaehtoiskouluttajista lähes puolet on Reserviläisliiton jäseniä.

Reserviläisliiton puheenjohtajana toimii kansanedustaja Mikko Savola Ähtäristä. Lisätietoja osoitteesta www.reservilaisliitto.fi.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs