Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Turvallisuus » Skolfred utlyses för Finlands skolor: allas ansvar att förebygga mobbning

Mannerheims Barnskyddsförbund

Skolfred utlyses för Finlands skolor: allas ansvar att förebygga mobbning

Pressmeddelande.
Publicerad: 17.08.2015 kl. 12:26
Utgivare: Mannerheims Barnskyddsförbund

Skolfreden utlyses i Kouvola den 19 augusti, och skolfredsprogrammet firar därmed sitt 25-årsjubileum. Syftet med Skolfreden är att väcka diskussion kring hur hänsynstagande och samarbetsglädje kan främjas i skolans vardag. Jubileet till ära kommer utlysningsceremonin att strömmas på webben så att alla skolor har möjlighet att följa med festligheterna.

Den riksomfattande skolfreden för läsåret 2015–2016 utlyses i Kouvola den 19 augusti 2015. Skolfredsteamet i Kouvola har strävat efter att aktivera föräldrar och andra som har att göra med barn och unga, bland annat idrottsföreningar och stadens ungdomstjänster.

Med årets tema Starka tillsammans har eleverna i skolfredsteamet velat lyfta fram betydelsen av samarbete.

– En positiv stämning är något hela skolgemenskapen måste bidra till. Det räcker inte att bara eleverna försöker bygga upp en god gruppanda, för det är lika viktigt att förhållandet mellan elever och lärare fungerar. Det blir bland annat lättare för eleverna att tala med lärarna om mobbning om eleverna vet var de har lärarna och kan lita på att de är uppriktigt intresserade, poängterar Emmi Hartama, vänelev vid Valkealan yläkoulu.


Fler vuxna som bryr sig om

Eleverna i Kouvola har utarbetat en verksamhetsplan för skolfredsåret och i den ingår många verksamheter som främjar samhörighet i skolan. Avsikten är att bland att ordna teambildningsdagar under vilka elever och lärare lär känna varandra via lekar och övningar.

Petteri Kinnunen, som är rektor för Urheilupuiston koulu, anser att hela den gemenskap som finns kring en skola behövs för att främja samhörigheten. Urheilupuiston koulu har i samarbete med ungdomstjänsterna i Kouvola och en rad föreningar utarbetat nya metoder för det.

– Om ungdomsledare är med på rasterna har eleverna fler vuxna att vända sig till. Det är viktigt för barn och unga att få uppleva att de vuxna är intresserade av vad som pågår och är villiga att ingripa i mobbning, tycker Kinnunen.

Det är också viktigt att tala om mobbning i hemmen. Barn och föräldrar kan bland annat diskutera hur det känns för den som blir mobbad eller lämnad utanför. Ett annat viktigt samtalsämne är vad var och en själv kan göra för att förebygga utanförskap och mobbning.

 

Verksamhetsplan för trygghet och välmående

– I början av det nya läsåret är det viktigt att se till att skolornas planer för att främja trygghet och välmående är uppdaterade och att alla känner till dem. Det är viktigt att elever, vårdnadshavare och studerande har tillgång till informationen och metoderna redan i början av läsåret och att de erbjuds möjlighet att delta i planeringsarbetet under terminerna. Läroinrättningarna behöver aktivera såväl elever, vårdnadshavare som studerande för att det ska uppst en god verksamhetskultur, konstaterar Aulis Pitkälä, generaldirektör vid Utbildningsstyrelsen.

 

Skolfreden – ett samarbete

Skolfredsarbetet koordineras av Mannerheims Barnskyddsförbund, Utbildningsstyrelsen, polisen, Folkhälsan och Finlands Föräldraförbund. Skolfreden har i början av varje läsår under 25 års tid uppmärksammat att var och en har rätt till en trygg och trivsam skola. Skolfredsprogrammet förverkligas i grundskolor i hela landet och dessutom i en del skolor på andra stadiet.

Till skolfredsteamet för läsåret 2015–2016 hör Urheilupuiston koulu, Valkealan koulu, Inkeroisten yhteiskoulu, Mansikkamäen koulu, Svenska skolan i Kuusankoski, Kouvolan seudun ammattiopisto, ungdomstjänsterna i Kouvola, Kouvola ungdomsråd, föräldraföreningar och Polisinrättningen i Sydöstra Finland. Arbetet koordineras av Mannerheims Barnskyddsförbunds (Kymmene distrikt).

Skolfreden utlyses på KSS Energia Areena i Kouvola 19.8.2015 kl. 13–14. Utlysningsceremonin kommer att strömmas på www.skolfreden.fi.

 

För mera information, kontakta gärna

Eeva-Liisa Markkanen, planerare för ungdomsarbetet, Mannerheims Barnskyddsförbund,
tfn 050 367 2101
Heidi Peltonen, undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen, tfn 029 533 1167
Ari Järvenpää, polisinspektör, Polisstyrelsen, tfn 071 8781 766
Gun Andersson, avdelningschef, Folkhälsan, tfn 050 566 8777
Anri Leveelahti, planerare, Finlands Föräldraförbund, tfn 044 755 1372
Tiina Tuominen, informatör, Mannerheims Barnskyddsförbund, tfn 075 3245 580

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs