Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Turvallisuus » Risk för markbrand vid ovarsam bränning av kvistar och trädgårdsavfall

Varsinais-Suomen pelastuslaitos/ Egentliga Finlands räddningsverk

Risk för markbrand vid ovarsam bränning av kvistar och trädgårdsavfall

Pressmeddelande.
Publicerad: 24.03.2016 kl. 14:47
Utgivare: Varsinais-Suomen pelastuslaitos/ Egentliga Finlands räddningsverk

Kvistar och trädgårdsavfall som insamlas vid vårstädningen ska transporteras till avstjälpningsplatsen eller komposteras. Den som likväl beslutar sig för att bränna sitt trädgårdsavfall på tomten ska göra det på rätt sätt. Bränningen av trädgårdsavfall är vid sidan av grillar och öppen eld den vanligaste orsaken till markbränder. År 2015 uppstod det bara i Egentliga Finland sammanlagt cirka 40 markbränder som orsakades av bränning av trädgårdsavfall. 

Den som bränner trädgårdsavfall behöver inte lämna in någon anmälan till myndigheterna. Likväl måste den som ska bränner, kontrollera att det enligt de allmänna bestämmelserna är tillåtet att bränna trädgårdsavfall på tomten. Det är skäl att kontrollera vad det står i de kommunala miljöskyddsföreskrifterna. Inom det tätbebyggda området är det ofta helt eller delvis förbjudet att bränna kvistar och annat motsvarande material, och för att göra upp öppen eld krävs det alltid dessutom tillstånd av markägaren. Bränningen av trädgårdsavfall får inte heller orsaka olägenheter för grannarna. Blandavfall, plast eller behandlade trävaror får inte alls brännas tillsammans med trädgårdsavfall.

Om det utfärdats varning för skogsbrand, är det förbjudet att göra upp öppen eld. Trädgårdsavfallet måste naturligtvis alltid brännas på en säker plats och den som bränner ska ha tillgång till vatten och förstahandssläckare. Elden måste också övervakas. Askan kan alltjämt vara het i flera dagar och elden kan därför flamma upp på nytt.

Om elden sprider sig, kan man först försöka släcka den med förstahandssläckaren. Om man inte kan släcka elden, ska man varna andra och genast ringa nödnumret 112.

Hyggesbränning för skogsvård och annan hygges- och halmbränning kräver alltid anmälan till räddningsverket

Räddningsverket ska underrättas skriftligen om hygges- och halmbränning eller annan användning av eld där rökutvecklingen är avsevärd två veckor innan bränningen inleds. Hygges- och halmbränning får utföras också vid torka med iakttagande av särskild försiktighet, om inte den lokala räddningsmyndigheten har förbjudit uppgörandet av öppen eld inom räddningsväsendets område eller en del av det. Hyggesbränning på skogsmark ska alltid utföras under tillsyn av en yrkesman inom skogsbranschen som är förtrogen med hyggesbränning i praktiken.

Inom Egentliga Finland skall anmälan om hygges- eller halmbränning anmälas på den blankett som finns på räddningsverkets internetsida:

Ytterligare information:

Jourhavande brandinspektören, tfn 050 433 0260
Egentliga Finlands räddningsverk, tfn 02 263 31 11

 

Upptäck resten av företagets pressmaterial

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs