Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Turvallisuus » Risk för markbrand vid bränning av ris och kvistar

Varsinais-Suomen pelastuslaitos/ Egentliga Finlands räddningsverk

Risk för markbrand vid bränning av ris och kvistar

Pressmeddelande.
Publicerad: 28.08.2015 kl. 10:17
Utgivare: Varsinais-Suomen pelastuslaitos/ Egentliga Finlands räddningsverk

Kvistar och trädgårdsavfall som insamlas vid höststädningen ska transporteras till avstjälpningsplatsen eller komposteras. Den som likväl beslutar sig för att bränna trädgårdsavfall såsom ris och kvistar på tomten ska göra det på rätt sätt och enligt myndigheternas bestämmelser. Bränning av ris och kvistar är vid sidan av grillar och öppen eld den vanligaste orsaken till markbränder. Under det pågående året har det uppstått totalt 31 markbränder som orsakades av risbränning i Egentliga Finland.

Den som bränner ris och kvistar behöver inte lämna in någon anmälan till myndigheterna. Likväl måste den som ska bränna ris kontrollera att det enligt de allmänna bestämmelserna är tillåtet att bränna ris på tomten. Det är skäl att kontrollera vad det står i de kommunala miljöskyddsföreskrifterna. Det är även viktigt att minnas att bestämmelserna i stugkommunen och hemkommunen kan avvika från varandra.

Inom det tätbebyggda området är det ofta helt eller delvis förbjudet att bränna ris och kvistar, och för att göra upp öppen eld krävs det dessutom alltid tillstånd av markägaren. Bränningen av trädgårdsavfall får inte heller orsaka olägenheter för grannarna. Blandavfall, plast eller behandlade trävaror får inte alls brännas tillsammans med trädgårdsavfall. Trädgårdsavfallet måste naturligtvis alltid brännas på en säker plats och den som bränner ska ha tillgång till vatten och förstahandssläckare. Elden måste också övervakas. Askan kan alltjämt vara het i flera dagar och elden kan därför flamma upp på nytt.

En brasa eller annan öppen eld får aldrig tändas om det är fara för skogs- och gräsbrand eller andra bränder. En brasa eller motsvarande som kan spridas med vinden längs marken eller genom gnistor från elden räknas som öppen eld enligt räddningslagen. Grillar som är isolerade från marken, eldstäder i tegel eller stenmaterial och motsvarande utrustning är inte en öppen eld enligt räddningslagen.

Om elden sprider sig, kan man först försöka släcka den med förstahandssläckaren. Om man inte kan släcka elden, ska man varna andra och genast ringa nödnumret 112.

Ytterligare information:

Jourhavande brandinspektör, tfn 050 433 0260

--

Egentliga Finlands räddningsverk ansvarar för räddningsverksamheten i hela landskapet, i de 27 kommunerna längst västerut och i skärgården. Verksamhetsområdet omfattar cirka 20 000 kvadratmeter, varav nästan hälften är vattendrag. Räddningsverket tillhandahåller akutvårdstjänster i fem kommuner: Åbo, S:t Karins, Reso, Pargas och Nådendal.

www.vspelastus.fi/sv

Upptäck resten av företagets pressmaterial

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs