Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Turvallisuus » Rajavartiolaitoksen tilannetiedote tammi-elokuu 2015

Rajavartiolaitos

Rajavartiolaitoksen tilannetiedote tammi-elokuu 2015

Tiedote.
Julkaistu: 04.09.2015 klo 15:58
Julkaisija: Rajavartiolaitos

 

KATSAUS RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAAN, TAMMI-ELOKUU 2015

 1. Laiton maahantulo

 Laittomien rajanylitysten määrän kasvu EU-alueella - erityisesti Itäisellä Välimerellä - ja vaikea turvallisuustilanne etenkin Suomen kannalta merkittävissä siirtolaisten lähtömaissa heijastuu yhä selvemmin Suomeen. Ulkomaalaisvalvonnan yhteydessä havaittu laiton maahantulo sisärajan maahantulopaikoilla on ollut tammi-elokuussa voimakkaassa kasvussa edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (+213 %), mikä kertoo voimistuvista Schengenin sisäisistä liikkeistä EU:n etelärajoilta kohti Suomea. Elokuun loppuun mennessä Rajavartiolaitos on havainnut sisärajan maahantulopaikoilla yhteensä 416 laitonta maahantuloa (133:1-8/2014). Suuri osa sisärajoilla havaituista henkilöistä hakee turvapaikkaa. Sisärajan laittomaan maahantuloon liittyen on epäiltynä 114 laittoman maahantulon järjestäjää.

 Schengen-alueen sisäinen liikehdintä heijastuu Suomeen etenkin Ruotsin ja Suomen välisen laivareittiliikenteen sekä Schengen-alueen sisäisten lentojen kautta. Merkittävimmät maahantulopaikat ovat Helsinki-Vantaan lentokenttä, Helsingin ja Turun satamat sekä uutena ilmiönä matkustaminen maateitse Pohjois-Ruotsin kautta Tornioon.

 Suurin osa Schengenin sisäisillä lennoilla ilman matkustusasiakirjoja havaituista henkilöistä saapui Itävallasta, Saksasta ja Tanskasta.

 Sisärajan kautta ilman matkustusasiakirjoja ja viisumia tai oleskelulupaa saapuneista henkilöistä suurin osa oli irakilaisia (59 %), somalialaisia (18 %) tai syyrialaisia (6 %). Suurin osa heistä kertoi saapuneensa EU-alueelle Itäisen Välimeren reittiä Turkista Kreikkaan, josta Länsi-Balkanin kautta Keski-Eurooppaan ja edelleen Suomeen. 

 Myös ulkorajalla laittomasti maahantulleita henkilöitä on paljastettu 57 % viime vuotta  enemmän - yhteensä 91 (57:1-8/2014). Kasvua on ollut sekä Helsinki-Vantaan lentoasemalla että itärajan rajanylityspaikoilla. Ulkorajalla laittomasti maahantulleita henkilöitä paljastettiin Helsinki-Vantaan lentoasemalla 53, itärajan rajanylityspaikoilla 27, maastorajalla 10 ja Helsingin satamassa yksi. Ulkorajan laittomaan maahantuloon liittyen on lisäksi epäiltynä 30 laittoman maahantulon järjestäjää.

Merkittävimpiä ulkorajan laittoman maahantulon lentoreittejä ovat Venäjältä (Moskova, Pietari) ja Turkista (Istanbul, Izmir) Suomeen suuntautuvat lennot. Ulkorajan lentoliikenteessä laitonta maahantuloa on saatu tehokkaasti ehkäistyä lähtömaissa lentokenttähenkilökunnalle tarjotulla koulutuksella.

Suomen ja Venäjän rajalla luvattomien rajanylitysten määrässä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Aikaisemmasta poiketen laittoman maahantulon järjestämistapauksia Venäjältä Suomeen on todettu pitkin itärajaa. Tältä osin uhka ja riskit ovat kasvussa. Operatiivinen yhteistyö Venäjän rajavartiopalvelun kanssa on säilynyt hyvänä.

 Ulkorajalla paljastetuista laittomaan maahantuloon syyllistyneistä henkilöistä suurin osa on ollut Syyrian (20 %), Marokon (11 %), Irakin (10 %) ja Kiinan (10 %) kansalaisia.

 Turvapaikanhakijamäärän voimakas kasvu Suomessa näkyy myös Rajavartiolaitoksen toiminnassa. Maahanmuuttoviraston mukaan koko maassa oli jätetty 30.8. mennessä kaikkiaan 6 821 turvapaikkahakemusta, mikä on yli kolme kertaa enemmän kuin edellisvuoden samalla ajanjaksolla. Tammi-elokuussa myös rajalla jätettyjen turvapaikkahakemusten määrä on kasvanut merkittävästi. Rajavartiolaitos vastaanotti sisärajan maahantulopaikoilla yhteensä 445 turvapaikkahakemusta, mikä on 199 % enemmän kuin edellisvuoden samalla tarkastelujaksolla. Ulkorajan rajanylityspaikoilla jätettiin yhteensä 111 turvapaikkahakemusta (+37 %).

2. Rajavartiolaitoksen osallistuminen Frontex-operaatioihin

Rajavartiolaitos osallistuu yhteiseurooppalaiseen laittoman maahantulon torjuntaan olemalla aktiivisesti mukana EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontexin koordinoimissa rajavalvontaoperaatioissa. Osallistumisen painopiste on viime vuosien ajan ollut Välimerellä sekä EU:n kaakkoisella maarajalla.

 Kuluneena vuonna Rajavartiolaitos on lisännyt osallistumistaan Välimeren operaatioihin. Rajavartiolaitoksen NV -luokan vene miehistöineen on operoinut Egeanmerellä Kreikassa yhteensä neljä kuukautta Poseidon Sea-operaatiossa. Kasvaneen laittoman maahantulon paineen takia Suomi on päättänyt lähettää operaatioon lisäksi 1.10.–31.12.2015 väliseksi ajaksi lisäresurssina PV-08 luokan partioveneen miehistöineen

 Rajavartiolaitos tukee Välimeren rajavalvonta-operaatioita lähettämällä myös Dornier-valvontalentokoneen miehistöineen lokakuun ajaksi Indalo-operaatioon Gibraltarin alueelle Espanjan rannikolle. Aiemmin tänä vuonna kone osallistui toukokuun ajan operaatio Tritoniin Italian etelärannikolla. Tritoniin osallistutaan lisäksi yksittäisten asiantuntijoiden panostuksella yhteensä noin seitsemän kuukauden ajan.

 Merioperaatioiden lisäksi Kreikan ja Turkin rajalla on parhaillaan käynnissä nopeiden rajainterventioryhmien harjoitus REX-2015. Rajavartiolaitos osallistuu harjoitukseen kahden miehen koirapartiolla kahden kuukauden ajan. Lisäksi Rajavartiolaitoksella on Bulgarian ja Turkin maarajalla kahden miehen koirapartio kahden kuukauden ajan. Myös Unkarin ja Serbian rajalla 3-4 miehen koirapartio torjuu Välimereltä Länsi-Balkanin kautta EU:n alueelle suuntautuvaa laitonta maahantuloa noin kolmen kuukauden ajan.

3. Rajaliikenne

 Itärajan liikenne

 Vuoden 2015 tammi-elokuussa itärajan yli matkusti noin 6,3 miljoonaa rajanylittäjää. Rajanylitysten määrä väheni viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 21 %.

 Venäläisten matkustajien osuus itärajan kokonaisliikenteestä oli noin 66 %, kun se viime vuoden vastaavana ajankohtana oli vielä noin 74 %. Suomalaisten osuus itärajan kokonaisliikenteestä oli noin 30 %, kun se vuotta aiemmin oli noin 23 %. Suomalaisten rajanylitysten määrä nousi 1,7 miljoonasta 1,9 miljoonaan, kun taas venäläisten määrä väheni 5 miljoonasta 3,6 miljoonaan (-30 %).

 Itäliikenteen kokonaismäärän laskusta huolimatta kansainvälisistä rajanylityspaikoista liikenne kasvoi Kuusamossa (+27 %). Matkustajaliikenne väheni eniten Raja-Joosepissa (-35 %) ja Imatralla (-33 %). Itärajaliikenteen ja ulkorajan henkilöliikenteen kehitys ilmenevät liitteestä.

 Venäjän heikko talouskehitys, ruplan voimakas heikkeneminen jälleen elokuussa sekä Venäjän asettamat tuontirajoitukset heijastuvat itärajan liikenteeseen. Rajaliikenteen lasku jatkunee venäläisten reaalitulojen ja samalla ulkomaan matkailun vähetessä edelleen. Tilanne ei todennäköisesti tule muuttumaan lähikuukausina.

 Halpa rupla sen sijaan lisännee edelleen suomalaisten matkustusta Venäjälle. Suuri osa suomalaisten ostosmatkailusta on polttoaineen hankintaan liittyvää.

 Kuluvana vuonna Suomen ja Venäjän rajaliikenteen arvioidaan jäävän alle kymmeneen miljoonaan rajanylittäjään. Pidemmällä aikavälillä liikenteen odotetaan kuitenkin kääntyvän nousuun.

 Ulkorajat ylittävä lento- ja meriliikenne

 Helsinki-Vantaan lentoaseman rajatarkastusten määrä kasvoi tammi-heinäkuun aikana noin 3 % verrattuna vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon. Kokonaismatkustajamäärä oli 2,5 miljoonaa henkilöä. Elokuun matkustajamäärät eivät ole vielä saatavilla. Suomen muilla lentokentillä suoritettiin tammi-elokuussa noin 80 000 rajatarkastusta.

 Helsingin satamassa ulkorajan ylitti tammikuu-elokuun aikana yhteensä noin 195 000 matkustajaa. Suurin kansalaisuusryhmä olivat venäläiset, joiden osuus matkustajamäärästä oli 62 %. Muissa Suomen satamissa suoritettiin tammi-elokuussa noin 27 000 rajatarkastusta.

 4. Toiminta merialueella

 Vaikka kevät ja alkukesä olivat hyvin kylmiä ja sateisia, loppukesä oli veneilyn kannalta poikkeuksellisen hyvä. Rajavartiolaitoksen johtamia meripelastustehtäviä oli elokuun loppuun mennessä 1 282, mikä on reilut 9 % edellisvuotta vähemmän. Tehtävämäärät ovat laskeneet etenkin arkipäivinä, sen sijaan viikonloppujen tehtävämäärät ovat lähes identtiset edellisvuoteen verrattuna. Menehtyneitä oli yhteensä 15, mikä vastaa vuoden 2014 määrää. Pääsääntöisesti hukkumiset ovat tapahtuneet talvella tai rannan läheisyydessä ilman kytköstä veneilyyn.

 Kuluvana vuonna meripelastustehtävissä on avustettu tai pelastettu yhteensä lähes 4 000 henkilöä, joista noin 200 olisi menehtynyt ilman ulkopuolista apua. Meripelastustapahtumiin johtaneista syistä 57 % on johtunut inhimillisistä tekijöistä (kuten merimiestaitollinen virhe, sairaskohtaus tai tapaturma). Tekniset syyt ovat liittyneet 38 %:iin ja ympäristötekijät 5 %:iin meripelastustapauksista.

 Meripelastuksen hätätilanteissa ensimmäinen Rajavartiolaitoksen johtama meripelastusyksikkö on ollut onnettomuuspaikalla keskimäärin 25 minuutissa. Meripelastukseen on käytetty eri toimijoiden meripelastusyksiköitä yhteensä 3040 tuntia. Tästä työpanoksesta ¾ kohdistuu Rajavartiolaitoksen merellisiin yksiköihin. Toiseksi suurin toimija ovat vapaaehtoiset meripelastajat, joiden osuus on noin 20 %.

5. Muita rajavartiolaitoksen suoritteita

 Rajavartiolaitos käännytti tai epäsi maahanpääsyn tammi-elokuussa 690 henkilöltä, kun vuotta aiemmin tapauksia oli 1 105. Yleisimmät syyt olivat voimassaolevan viisumin tai oleskeluluvan puuttuminen (372 tapausta, 2014:674), yleinen järjestys ja turvallisuus, sisäinen turvallisuus, kansanterveys tai kansainväliset suhteet (119 tapausta, 2014:98) ja maahantuloedellytysten puuttuminen (83 tapausta, 2014:159).

 Rajavartiolaitos aloitti tammi-elokuussa 3 549 esitutkintaa (2014:4 006). Yleisimmät rikosnimikkeet olivat vesiliikennerikkomus 660 (2014:850), ajoneuvorikkomus 453 (2014:435) ja ulkomaalaisrikkomus 324 (2014:348). Esitutkintoja laittoman maahantulon järjestämisestä Rajavartiolaitos aloitti 89 (2014:59) ja törkeästä laittoman maahantulon järjestämisestä 13 (2014:16). Väärennysrikoksista aloitettiin 145 esitutkintaa (2014:123).

 Rajojen valvontaan liittyviä tarkastuksia rajavartiolaitos suoritti tammi-elokuussa 25 313 (2014:25 051). Pääosa tarkastuksista liittyi vesiliikenne-, ulkomaalais-, tie- ja maastoliikennesäädösten noudattamisen valvontaan.

  

Lisätietoja: Rajaturvallisuusasiantuntija Ilkka Herranen, puh.0295421113

  

Rajavartiolaitos on sisäisen turvallisuuden viranomainen, joka toimii sisäministeriön johdolla. Rajavartiolaitoksen toiminnan päämääränä on rauhallisten olojen säilyttäminen maamme rajoilla. Rajavartiolaitoksen päätehtävät ovat rajavalvonta maarajoilla ja merialueella, henkilöliikenteen rajatarkastukset maarajan ylityspaikoilla, satamissa ja lentoasemilla, pelastustoiminta erityisesti merialueella sekä sotilaallinen maanpuolustus. www.raja.fi

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs