Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Turvallisuus » Räddningsverkets uppdragsmängd 2015 på föregående års nivå

Varsinais-Suomen pelastuslaitos/ Egentliga Finlands räddningsverk

Räddningsverkets uppdragsmängd 2015 på föregående års nivå

Pressmeddelande.
Publicerad: 08.01.2016 kl. 15:55
Utgivare: Varsinais-Suomen pelastuslaitos/ Egentliga Finlands räddningsverk

År 2015 utförde Egentliga Finlands räddningsverk cirka 8 000 räddningsuppdrag medan motsvarande mängd 2014 var cirka 8 150. Bland annat så minskade mängden räddningsuppdrag inom första respons och i samband med terrängbränder, men däremot förekom det fler trafikolyckor och förebyggande uppdrag.

  • 6.2 Brand i smågruppshem i Mynämäki, 11 personer evakuerades.
  • 21.2 En lada brann ner i Nousis. 10 kor dog i branden.
  • 8.4 På våren härjade en storm i landskapet, vilken gav upphov till ca 200 förebyggande uppdrag för räddningsverket och flera terrängbränder.
  • 20.8 En 160 kvadratmeters maskinhall brann ner i Mellilä, där flera gasflaskor exploderade och orsakade en risksituation för räddningsmanskapet.
  • 21.9 På riksväg 2 inträffade en olycka med en långtradare som transporterade ett farligt kemikaliskt ämne. På olycksplatsen medverkade manskap från tre olika räddningsverk.
  • 30.12 I Åbo brann en ca 2 000 kvadratmeters affärsbyggnad. Man försökte hindra branden från att sprida sig till andra byggnader i området.

Under årets lopp miste fem personer livet och en person skadades allvarligt i bränder i landskapet. Under årets gång genomförde räddningsverket 48 olika brandinspektioner.

Den totala mängden akutvårdsuppdrag 2015 var cirka 42 000, det vill säga samma som 2014.

VarTu-projektet uppmanar skolorna att se till säkerheten

Egentliga Finlands räddningsverk startade i januari 2015 skolsäkerhetsprojektet VarTu. Målet med projektet är att öka kompetensen hos lärare som ansvarar för säkerheten i grundskolorna. För detta ändamål ordnar räddningsverket utbildningsdagar med säkerhet som tema. Under 2015 ordnades två utbildningshelheter som omfattande bland annat en säkerhetsrundvandring, första släckningsinsats, livräddande första hjälpen och skydds- och evakueringsscenarion i skolor.

Målet med VarTu-projektet är också att bilda nätverk mellan de säkerhetsansvariga, vilket räddningsverket uppmuntrade bland annat genom att skapa ett privat diskussionsforum för de säkerhetsansvariga på Facebook. I gruppen kan de säkerhetsansvariga diskutera sinsemellan samt ställa frågor till räddningsverkets personal.

Brandstationsnätverket vidgades med tre nya stationer

I Nådendal, Kimito och Pikis i S:t Karins tog man under årets lopp i bruk nya brandstationer. Dessutom utvecklades oljebekämpningsberedskapen genom att ett långsiktigt depåprojekt genomfördes i Åbo. Depån fungerar som ett centrallager för oljebekämpningsutrustningen och är en del av den totala oljebekämpningsberedskapen. Dessutom skaffade räddningsverket en ny oljebekämpningsbåt i E-klass som stationeras i Houtskär.

Mer information:

räddningschef Jari Sainio

Egentliga Finlands räddningsverk tfn 02 2633 111

E-post: fornamn.efternamn@turku.fi

Egentliga Finlands räddningsverk ansvarar för räddningsverksamheten i hela landskapet, i de 27 kommunerna längst västerut och i skärgården. Verksamhetsområdet omfattar cirka 20 000 kvadratmeter, varav nästan hälften är vattendrag. Räddningsverket tillhandahåller akutvårdstjänster i fem kommuner: Åbo, S:t Karins, Reso, Pargas och Nådendal.

Upptäck resten av företagets pressmaterial

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs