Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Turvallisuus » LokalTapiolas Översikt av vardagsekonomin: Smartteknologin kan vara lösningen för ensamboende äldre personer – 61 procent av finländarna godkänner tillsyn via smartteknologi när de blir äldre och bor ensamma

LähiTapiola

LokalTapiolas Översikt av vardagsekonomin: Smartteknologin kan vara lösningen för ensamboende äldre personer – 61 procent av finländarna godkänner tillsyn via smartteknologi när de blir äldre och bor ensamma

Pressmeddelande.
Publicerad: 22.03.2016 kl. 09:00
Utgivare: LähiTapiola

Hela 61 procent av finländarna önskar att deras liv och skick följs via smartteknologi ifall de som åldring bor ensam.  Om de skulle bli föremål för övervakning som åldring önskar de att information om avvikelser i deras skick i första hand skulle förmedlas till en utomstående expert inom hälsovård.  Detta framgår ur LokalTapiolas enkät som ingår i översikten av vardagsekonomin. Nästan 60 procent av finländarna är mycket eller åtminstone i någon mån intresserade av smartteknologi dvs. användningen av olika applikationer för att förbättra den egna tryggheten.  

I en situation där man som åldring skulle bli föremål för övervakning, önskar 37 procent att informationen om avvikelser i deras skick skulle förmedlas till en utomstående expert inom hälsovård.  På andra plats fanns önskemål om att informationsmottagaren skulle vara de egna vuxna barnen.  Bara 2 procent av dem som svarade ville att informationen till exempel skulle förmedlas till en granne.  

- Detta tyder på att man vill behålla sin integritet även när man är under tillsyn.  En klar majoritet är dock beredd på att som åldring bli övervakade med hjälp av smartteknologin.  Andelen som direkt avböjer övervakning är ganska liten.  Man ser mer nytta än skada med detta, säger projektchef Antti Määttänen på LokalTapiola.

I pilotprojektet Smarthem testar LokalTapiola för närvarande användningen av smartteknologi för att öka säkerheten.  Undersökningarna visade att många vill använda den nyaste teknologin för att öka den materiella säkerheten i hemmet men också för att följa hur och var deras barn och ålderstigna föräldrar rör sig och hur de mår.

- I enkäten om vardagsekonomi ville vi nu ställa frågan till dem som skulle vara föremål för tillsynen. Resultatet bekräftar vår uppfattning om att nya lösningar behövs särskilt när man vill förlänga den tid som en åldring kan bo hemma.  Vi måste erbjuda dem och deras närstående mera omfattande sätt att klara sig och för att kunna behålla en bra livskvalitet, säger Määttänen. 

Män och ungdomar hade lite negativare eller osäkrare inställning än andra när det gällde viljan att själva vara under tillsyn med hjälp av smartteknologi när de blir gamla och bor ensamma.

Enligt enkäten vill man begränsa rörelsefriheten för barn i skolåldern – man vill använda smartteknologin för tillsyn

Enligt undersökningen vill svaranden sätta mera gränser för dagens barn i skolåldern när det gäller barnens frihet att röra sig i hemmets närområde än vad de själva hade i skolåldern.  Nästan varannan av 55 åringarna hade inga speciella begränsningar eller övervakning då de var i skolåldern, men bara drygt en fjärdedel av 18-34 åringarna har fått röra sig utan begränsningar.  Bara var sjätte tillåter att ett barn i skolålder får röra sig fritt och svarar att inga särskilda begränsningar eller övervakning behövs.  Vi frågade alla om deras åsikt, även de som själva inte har barn.  

- Resultaten visar också att den egna barndomen syns i den ändrade säkerhetsuppfattningen.  Cirka 30 procent av dem som inte hade begränsningar eller övervakning som barn upplever att inga begränsningar behövs i dag heller.  Rörelsefriheten stöds däremot bara av 7 procent av dem som upplever att de själva hade begränsningar och övervakning som barn, säger Määttänen.   

Man vill även använda smartteknologin för att övervaka barnen. Av de som har barn skulle hälften använda smartteknologi och applikationer för att övervaka barnen.  

Man upplever att man kan påverka den psykiska och fysiska hälsan men inte säkerheten

I vardagslivet oroar sig finländarna mest för Finlands ekonomi, den egna ekonomiska situationen och hälsan. Resultatet är samma som på hösten 2015.  

Oron över den allmänna säkerhetssituationen i samhället eller hotet om våld har enligt undersökningen inte ändrat under den här korta tiden.  

Vi frågade vilka saker som människorna upplever att de själva kan påverka när det gäller säkerheten i vardagen.  Den egna psykiska välmågan och hälsan var de mest populära svaren.  Därefter kom trafiksäkerheten och hemmets fysiska säkerhet.  Däremot upplever man att man inte i lika hög grad kan påverka framgången i arbetet eller att man får behålla sin arbetsplats.   Bara en femtedel tror att de kan påverka säkerheten i närmiljön och grannskapet.  Vanligtvis nämner man polisen som den part som kan ta hand om säkerheten i boendemiljön.

- Jag vill uppmana finländarna att lita mera på de egna påverkningsmöjligheterna till exempel när det gäller säkerheten för den egna livsmiljön. Säkerhet är även annat än avvärjning av hot om våld.  Till exempel att sköta den egna gårdsplanen ökar bostadsbolagets säkerhet.  Vi kan alla sanda en hal gårdsplan, ingripa i olämpligt beteende, kontrollera brandvarnarens funktion eller ta hand om handbrandsläckning.  Vi människor skapar själva vår miljö och kan påverka trygghetskänslan, säger Määttänen.

LokalTapiola undersökte bland annat finländarnas kunskaper om säkerhet och ekonomi i samband med undersökningen Vardagsekonomi i mars 2016.   Undersökningen genomfördes av YouGov Finland på uppdrag av LokalTapiola. Svaren insamlades i form av en elektronisk enkät i YouGovs konsumentpanel 1.3-4.3.2016. Totala antalet svar var 1006. Urvalet representerar Finlands befolkning enligt ålder (18 år +), kön och hemort.  Undersökningen genomfördes förra gången i september 2015.

Ytterligare information:

Antti Määttänen
projektchef, säkerhet, LokalTapiola-gruppen
0400 568 588
fornamn.efternamn@lahitapiola.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs