Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Turvallisuus » Asiantuntijat ja päättäjät tarvitsevat lisää tietoa internetiin liittyvästä lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä

Pelastakaa Lapset ry

Asiantuntijat ja päättäjät tarvitsevat lisää tietoa internetiin liittyvästä lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä

Tiedote.
Julkaistu: 15.12.2011 klo 16:17
Julkaisija: Pelastakaa Lapset ry

Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö internetissä jää usein piilorikollisuudeksi. Yhä useampi lasten ja nuorten parissa työskentelevä ammattilainen joutuu kuitenkin työssään kohtaamaan tämän ilmiön. He tarvitsevat lisää tietoa digitaaliseen mediaan liittyvästä lasten hyväksikäytöstä.

Internet ja muu digitaalinen media ovat tuoneet lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön entisten rinnalle aivan uudenlaisia muotoja. Ymmärrys digitaaliseen mediaan liittyvästä lasten hyväksikäytöstä, sen merkityksestä ja vaikutuksista on kuitenkin monelta osin puutteellista.  Eri alojen ammattilaiset tarvitsevat tietoa rikoksen kohteeksi joutuneiden lasten ja heidän avuntarpeensa tunnistamiseksi, sekä internetin ja muun digitaalisen median osuuden huomioimiseksi rikosten selvittämisessä, lasten auttamisessa ja tukemisessa.

Internetiin liittyvästä seksuaalisen hyväksikäytön laajuudesta ei ole olemassa tarkkaa tietoa, mutta viitteitä ongelman laajuudesta on saatu viimeaikaisissa selvityksissä:

Kouluterveys 2010 -kyselyn mukaan peruskoulun 8. tai 9. -luokkalaisista joka viides on kokenut häiritsevää seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua puhelimessa tai internetissä. Pelastakaa Lapset ry:n ja Helsingin virtuaalisen lähipoliisiryhmän selvityksessä ”Lasten kokema seksuaalinen häirintä ja hyväksikäyttö internetissä” (2011) alle 16-vuotiaista vastaajista 33 prosenttia kertoi saaneensa seksuaalisesti häiritseviä viestejä, kuvia tai videoita itseään selvästi vanhemmalta tai aikuiselta henkilöltä. Vastaajista 24 prosenttia ilmoitti käyneensä netissä selvästi itseään vanhemman tai aikuisen kanssa seksuaalisviritteisiä keskusteluja, ja 20 prosenttia oli ollut web-kameran kautta kontaktissa selvästi itseään vanhemman tai aikuisen kanssa, jossa joko lapsi tai toinen osapuoli oli esiintynyt vähissä vaatteissa tai alasti.

Yli 300 lasten parissa tai heidän hyväkseen toimivaa ammattilaista eri aloilta osallistuu perjantaina 16.12. järjestettävään seminaariin ”Digitaaliseen mediaan liittyvä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö” Finlandia-talolla. Laaja kiinnostus seminaaria kohtaan osoittaa, että tiedon tarve kentällä on suuri.

”Moniammatillinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö luo pohjan lasten ja heidän läheistensä auttamiseen ja tukemiseen”, toteaa seksuaaliterapeutti Kirsi Porras Väestöliitosta.

Seminaari antaa tietoa siitä, mistä digitaaliseen mediaan liittyvässä lasten hyväksikäytössä on kyse ja mitä se merkitsee lapsen näkökulmasta sekä mitä eri alojen ammattilaisten tulee omassa työssään ottaa huomioon.

Pelastakaa Lapset ry järjestää seminaarin yhteistyössä Väestöliiton, Helsingin poliisilaitoksen väkivaltarikosyksikön, Helsingin sosiaaliviraston ja Rikosseuraamuslaitoksen kanssa. Yhteistyössä laadittu kattava infopaketti Suojele minua kaikelta” antaa myös ammattilaisille lisätietoa aiheesta.

 ”Teknologian sijaan puhe on nyt todellisesta lapsiin kohdistuvasta seksuaalisesta hyväksikäytöstä, lukuisten ammattilaisten edessä olevista, avun ja tuen tarpeessa olevista lapsista. On tärkeää, että eri alojen ammattilaiset näkevät nyt tiedon olevan tarpeen,” sanoo Pelastakaa Lapset ry:n Lasten suojelu ja digitaalinen media –yksikön päällikkö Mari Laiho.

”Kyse on priorisoinnista. On oltava riittävät resurssit ja mahdollisuudet toimia lasten edun mukaisesti”, Laiho painottaa.

Lisätietoja ja materiaalitilaukset:

Max Holm, tiedottaja, Pelastakaa Lapset ry, puh. 050 433 1438, max.holm@pelastakaalapset.fi

Mari Laiho, päällikkö, Lasten suojelu digitaalisessa mediassa, Pelastakaa Lapset ry, puh. 040 590 1416, mari.laiho@pelastakaalapset.fi

”Suojele minua kaikelta” – teos on ladattavissa Pelastakaa Lapset ry:n nettisivuilta:

www.pelastakaalapset.fi/suojeleminuakaikelta

Pelastakaa Lapset ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, vuonna 1922 perustettu kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla. Kansainvälinen Pelastakaa Lapset toimii lasten hyväksi yli sadassa maassa. www.pelastakaalapset.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs