Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Turvallisuus » År 2016 gör tusentals hushåll en egen brandsyn

Varsinais-Suomen pelastuslaitos/ Egentliga Finlands räddningsverk

År 2016 gör tusentals hushåll en egen brandsyn

Pressmeddelande.
Publicerad: 06.05.2016 kl. 10:53
Utgivare: Varsinais-Suomen pelastuslaitos/ Egentliga Finlands räddningsverk

Egentliga Finlands räddningsverk uppmanar ägare av småhusfastigheter att på egen hand göra en begränsad brandinspektion under sommaren och hösten 2016. År 2016 fokuserar kontrollen på regionerna Åbo, Reso, Nystad, Salo och Loimaa och omfattar ca 9 000 småhus.

– Den egna brandsynen för småhus genomförs nu redan för fjärde gången. De senaste åren har deltagandet varit mycket högt: över 90 procent av blanketterna har returnerats, säger riskhanteringschef Petri Tassila vid Egentliga Finlands räddningsverk.

Till fastigheter som står i tur att kontrolleras sänder räddningsverket som massutskick en blankett för egenkontroll med svarskuvert och anvisningar före slutet av maj. Anvisningarna omfattar en brandsäkerhetsvägledning för småhus, som är en täckande guide för bättre säkerhet i hemmet. Sedan förra året har förfaringssättet finjusterats och blanketten har preciserats en aning.

– Uppdateringarna gör att blanketten är lättare att fylla i. I fjol testade man för andra gången elektronisk returnering av blanketten. Vi hoppas det blir vanligare att returnera blanketten elektroniskt, säger Tassila.

I följebrevet till blanketten för egenkontroll finns anvisningar för elektronisk returnering. Materialet för egenkontroll finns också på räddningsverkets webbplats.

År 2015 fokuserade egenkontrollen delvis på regionerna Reso, Nystad, Salo och Loimaa. Då omfattade kontrollområdet över 9 000 småhus.

– Genomförandeplanen för egenkontrollen har utarbetats för hela landskapet för en period på 10 år. I praktiken innebär det att varje småhus i landskapet får en blankett för egenkontroll av räddningsverket en gång vart tionde år. Planen kan visserligen ändras, om exempelvis en riskanalys visar att verksamheten måste fokuseras på ett annat område, preciserar Tassila.

Egenkontrollen utesluter inte möjligheten till besök av en brandinspektör

I oklara frågor kan man givetvis kontakta räddningsmyndigheterna. Räddningsverket har ett servicenummer som betjänar i frågor som gäller egenkontrollen och ger hjälp i problemsituationer. Man kan även be räddningsverkets brandinspektör göra en brandsyn i hemmet.

Utgående från den returnerade blanketten, eller en blankett som inte returnerats, kan tillsynsåtgärderna riktas efter behov. Tillsynsåtgärden och efterkontrollen kan vara exempelvis ett telefonsamtal från brandinspektören, elektronisk kontakt eller ett brandsynsbesök.

– Räddningsverket betonar allt mer invånarnas eget ansvar för säkerheten i sina hem och riktar sina tillsynsresurser mot de områden där risken för personskador är störst. Förutom egenkontroll strävar man efter aktivare upplysning av småhus- och fritidsinvånare genom säkerhetskommunikation, säger Tassila.

Målet är att utvidga egenkontrollverksamheten även till andra boendeformer

Även om egenkontrollen för närvarande omfattar småhus kommer man framöver att utveckla verksamheten även för andra målgrupper. Förra hösten inledde räddningsverket ett försök med egenkontroll som gällde flervåningshus. I framtiden omfattas möjligtvis även radhus av egenkontrollen.

– Egenkontrollen som gäller flervåningshus syftar till att ge säkerhetsfrågor större uppmärksamhet vid styrelse- och bolagsmöten, säger Tassila.

Mer information:

brandinspektören tfn 040 5462 189 (vardagar kl. 8–12)

räddningsverkets växel tfn 02 2633 111

www.vspelastus.fi/sv/egenbrandsyn 

Egentliga Finlands räddningsverk ansvarar för räddningsverksamheten i hela landskapet, i de 27 kommunerna längst västerut och i skärgården. Verksamhetsområdet omfattar cirka 20 000 kvadratmeter, varav nästan hälften är vattendrag. Räddningsverket tillhandahåller akutvårdstjänster i fem kommuner: Åbo, S:t Karins, Reso, Pargas och Nådendal.

Upptäck resten av företagets pressmaterial

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs