Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Turvallisuus » Aggredi gläder sig över organisationssamarbetet i programmet för intern säkerhet

HelsinkiMissio

Aggredi gläder sig över organisationssamarbetet i programmet för intern säkerhet

Pressmeddelande.
Publicerad: 15.06.2012 kl. 11:15
Utgivare: HelsinkiMissio

Aggredi gläder sig över organisationssamarbetet i programmet för intern säkerhet:

Finland visar exempel på samarbetskultur

Det program för intern säkerhet som statsrådet 14.6. har antagit har för första gången i historien slagit fast ett samarbete mellan organisationer och myndigheter i bekämpningen av allvarlig våldsbrottslighet. Utgångspunkten är ett partnerskap mellan centralförvaltningen och organisationerna, där båda parter fungerar självständigt men tillsammans. Det är i nordisk jämförelse unikt att samarbetet görs officiellt.

- Det finns många människor som inte hjälps ut ur våld och marginalisering genom tvångsvård och myndighetskontroll, konstaterar Tarja Mankkinen, chef för sekretariatet för intern säkerhet. – Att organisationssamarbetet tas med i programmet för intern säkerhet garanterar att myndigheternas kontrolldimension och organisationernas opartiska vårdtjänster förenas.

- Till exempel via HelsingforsMissions Aggredi, som har samarbetat med inrikesministeriet, har man nått många våldsklienter, som inte har engagerats av andra tjänster, och fått dem att gå med i en vårdmodell som bygger på eget initiativ, påpekar Mankkinen.

Aggredis individmodell är en innovation

- Finland har mycket att ge sina europeiska kolleger inom våldsförebyggande fältarbete, rapporterade Petri Salakka från HelsingforsMissions Aggredi som i juni företrädde Finland i arbetsgruppen Radicalisation Awaress Network. – Organisationernas våldsförebyggande arbete är starkt i Finland och Aggredis vårdinnovation väckte stort intresse vid juniträffen för RAN-arbetsgruppen, som tillsattes av EU hösten 2011.

- I Europa utgår organisationerna inom våldsförebyggande ofta starkt från fenomen, beskriver Olavi Sydänmaanlakka, direktör vid HelsingforsMission. – Den finländska Aggredi-modellen avvek på seminariet till sin fördel genom att man först och främst närmar sig problemen via individer. Därigenom har man med en ny vårdmodell nått en i europeiskt perspektiv viktig ny målgrupp.

- Vi i Finland kan vara stolta över mycket av vad vi har fått till stånd, sammanfattar Petri Salakka i RAN-gruppen. - Det förefaller som om organisationernas resultatrika förebyggande arbete skulle ha längre traditioner och starkare samarbetsformer än i de övriga länderna som är med i gruppen.

- I samtalen i gruppen framgick också att det arbete som i Finland har allmänt gjorts för att främja befolkningens välmående också effektivt motarbetar våldsam extremism. Exempel på detta är bland annat de små inkomstskillnaderna, utbildningspolitiken, nätverken av sociala aktörer och bosättningspolitiken, som har lett till att det inte har uppstått sådana skillnader mellan bostadsområden som i många andra länder.

Syftet med HelsingforsMissions Aggredi-projekt är att så snabbt och effektivt som möjligt ingripa för att bistå en ung människa som har råkat i svårigheter på grund av våld utanför hemmet. I modellen skapas ett system byggt på partnerskap och samarbete för att bryta den spiral som förstör en ung människas liv och ge den unga en ny möjlighet. Aggredi vill skapa ett arbetssätt för att hjälpa 18-35-åriga våldsbrottslingar med resultat som kan bekräftas vetenskapligt.

Mera information: kommunikationschef Helena Hulkko, HelsingforsMission, helena.hulkko@helsinkimissio.fi, tfn: 050 582 22 11

Foton av Olavi Sydänmaanlakka och Petri Salakka kan laddas ner på adressen http://www.helsinkimissio.fi/?sid=118

 

 

HelsingforsMission är en organisation inom socialbranschen, som utvecklar och erbjuder verksamhetsformer för seniorer, unga och specialgrupper. Verksamheten, baserad på både yrkeskunskap och volontärarbete, utmanar alla människor att kämpa mot ensamhet - för de bortglömda. Organisationen har nära 90 anställda och över 1600 volontärer.


Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs