Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tuotanto » Väitös: Riskienhallintamenetelmät valittava riskien mukaan

Oulun yliopisto

Väitös: Riskienhallintamenetelmät valittava riskien mukaan

Tiedote.
Julkaistu: 23.11.2015 klo 13:50
Julkaisija: Oulun yliopisto

Väitöstutkimuksen mukaan projektin riskienhallintamenetelmien valintaan vaikuttaa se millaisia riskejä hallitaan. Riskien lähteet tulee jaotella sen mukaan onko riskitilanteelle tyypillistä epävarmuus eli tiedon puute vai monimerkityksisyys eli tilanne, jossa on paljon keskenään ristiriitaista tietoa. Väitöskirjassa on käsitelty projektin riskienhallintaa informaation prosessoinnin näkökulmasta. 

Informaation prosessoinnin teorian mukaan organisaatiot käsittelevät informaatiota vähentääkseen epävarmuutta ja monimerkityksisyyttä. Nykyinen riskienhallintakirjallisuus esittää formaalin, ennalta määritellyn, tavan hallita riskejä. Tällaisia tapoja ovat esimerkiksi erilaiset raportit ja tietojärjestelmät. Tämän tutkimuksen mukaan monimerkityksisyyttä sisältävissä tilanteissa riskienhallintamenetelminä tulisi suosia epäformaaleja, ei ennalta määriteltyjä tapoja. Tällaisia tapoja ovat mm. keskustelut ja ryhmäpalaverit. 

Projekteja toteutetaan enenevässä määrin monimutkaisten projektiverkostojen avulla. Yhteistoimintaa tarvitaan projektiverkoston heterogeenisten toimijoiden tavoitteiden yhtenäistämiseksi. Projektiverkoston toimijoihin, teknologiaan, projektin kulttuuriseen, poliittiseen ja institutionaaliseen ympäristöön sekä ulkoisiin sidosryhmiin liittyvät tilannetekijät asettavat haasteita projektiverkoston riskienhallinnalle. Kirjallisuudessa on esitetty luottamukseen perustuva sopiminen yhtenä vastauksena projektiverkostojen yhteistoiminnallisuuden tarpeelle.

Tämän tutkimuksen kohteena ovat olleet myös riskienhallintamenetelmät luottamukseen perustuvassa sopimisessa.  Tässä tutkimuksessa on käytetty esimerkkeinä erityistä työpajatyyppistä työskentelyä sekä projektiallianssia.

Tutkimuksen pohjana on kolme eri teollisuuden alalla toteutettua projektia, jotka edustavat maantieteellisesti, poliittisesti ja kulttuurisesti keskenään erilaisia ympäristöjä. Tapaustutkimuksen avulla on selvitetty suurten projektien riskien lähteitä, riskien lähteiden roolia riskienhallintamenetelmiä määritettäessä, sekä yhteistoiminnallisia riskienhallintakeinoja. 

- - -

Diplomi-insinööri Leena Pekkinen väittelee Oulun yliopistossa 27.11.2015. Projektien riskienhallinnan alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Information processing view on collaborative risk management practices in project networks (Informaation prosessoinnin näkökulma yhteistoiminnalliseen riskienhallintaan projektiverkostoissa). Vastaväittäjänä toimii professori Kalle Kähkönen Tampereen teknillisestä yliopistosta ja kustoksena professori Jaakko Kujala. Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla Kuusamonsalissa (YB210) kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:
Diplomi-insinööri Leena Pekkinen

Syntymäaika ja -paikka: 1964 Imatra

Yo-tutkintovuosi ja koulu: 1983, Talvisalon lukio

Nykyinen työpaikka:
Andritz Oy
020 450 5555

Tiedekunta ja laitos:
Teknillinen tiedekunta, tuotantotalous
0294 480 000

Väittelijän yhteystiedot:
040 860 5775

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-1016-2

 

Oulun yliopisto on kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto, joka rakentaa tulevaisuuden uutta osaamista, hyvinvointia ja sivistystä monitieteellisen tutkimuksen ja koulutuksen keinoin.

Tulevaisuuden osaaminen on uuden tiedon löytämistä, hyödyntämistä ja soveltamista. Oulun yliopisto tutkii ihmistä ja kulttuureja muuttuvassa elinympäristössä sekä uuden teknologian mahdollisuuksia ihmisen ja ympäristön hyvinvoinnin edistämiseksi. Oulun yliopisto on pohjoisuuden monitieteinen asiantuntija.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs