Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tuotanto » Väitös: Horisontaalinen ja vertikaalinen tuoteportfolion hallinta

Oulun yliopisto

Väitös: Horisontaalinen ja vertikaalinen tuoteportfolion hallinta

Tiedote.
Julkaistu: 17.06.2016 klo 10:17
Julkaisija: Oulun yliopisto

Tämän väitöstutkimuksen tärkeimmät tulokset liittyvät uuden tuoteportfolion hallintamallin tarpeellisuuden esille tuomiseen, sisältäen tuoteportfolion strategiset tavoitteet, suorituskykymittarit ja hallintaprosessin, perustuen vertikaalisiin ja horisontaalisiin tuoteportfolioihin. Luotu viitekehys selkeyttää tuoteportfolion hallinnan strategista roolia organisaatiorajat ja liiketoimintaprosessit ylittävässä analyysissa ja päätöksenteossa liittyen kaupallisiin ja teknisiin tuoteportfolioihin. Strategisen tuoteportfolion hallinnan roolia ja merkitystä on erityisesti korostettu nostamalla tuoteportfolion hallintaprosessi muiden liiketoimintaprosessien tasolle vahvistaen yhteistyötä liiketoiminnanjohto- ja insinööritiimien välillä kaikilla organisaatiotasoilla.

Työn kontribuutiot yritysjohdolle korostavat tuoteportfolion hallintaprosessin keskitettyä, dynaamista ja aktiivista roolia johtaa yrityksen kaupallisia ja teknisiä nimikkeitä horisontaalisesti ja vertikaalisesti kokonaisuutena perustuen strategisiin suorituskykymittareihin. Tuoteportfolion hallinta yli horisontaalisten ja vertikaalisten portfolioiden mahdollistaa tuoteportfolion uudistumisen yli kaikkien elinkaarivaiheiden ja tuoterakennetasojen. Muiden liiketoimintaprosessien roolin tulisi olla selkeästi operatiivinen toteuttaen tuotekehitykseen, markkinointiin, myyntiin, tilaamiseen, hankintaan, toimittamiseen ja huoltoon liittyviä tehtäviä, perustuen strategisiin tuoteportfolion hallinnan tavoitteisiin ja suorituskykymittareihin.

Tämä tutkimus selventää tuoteportfolion hallintaan liittyviä edellytyksiä ja haasteita sekä laajentaa tuoteportfolion hallintamallia, suorituskyvyn johtamista ja prosessia horisontaalisesti ja vertikaalisesti. Tuoteportfolion hallintaa on lähestytty kattavasti analysoimalla nykyistä kirjallisuutta sekä kymmenen kohdeyrityksen käytänteitä nykytila-analyysin keinoin. Kohdeyritykset edustavat useita liiketoiminta- ja tuotealueita kattaen laitteiston, ohjelmiston ja palvelut. Tämä tutkimus lähestyy tuoteportfolion hallintaa laajemmalta katsantokannalta kuin nykyinen kirjallisuus, joka ei kata kaikkia tuotteen elinkaaren vaiheita ja tuoterakennetasoja.

- - -

Diplomi-insinööri Arto Tolonen väittelee Oulun yliopistossa keskiviikkona 22.6.2016. Tuotehallinnan alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Product Portfolio Management over Horizontal and Vertical Portfolios (Horisontaalinen ja vertikaalinen tuoteportfolion hallinta). Vastaväittäjinä toimivat professori Jussi Heikkilä Tampereen teknillisestä yliopistosta ja dosentti Jari Collin Aalto-yliopistosta. Kustoksena toimii professori Harri Haapasalo Oulun yliopistosta. Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla salissa IT116 kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:
Diplomi-insinööri Arto Tolonen

Syntymäaika ja -paikka: 1966 Oulu

Yo-tutkintovuosi ja koulu:
1985 Oulun Normaalikoulun lukio

Nykyinen työpaikka:
Oulun yliopisto, tuotantotalous
0294 480 000

Tiedekunta ja laitos:
Teknillinen tiedekunta, tuotantotalous
0294 480 000

Väittelijän yhteystiedot:
arto.tolonen@oulu.fi
040 556 8964

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-1267-8

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs