Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tuotanto » PK-yritysten suhdanne heikkenee jyrkästi

PK-yritysten suhdanne heikkenee jyrkästi

Julkaistu: 19.02.2009 klo 10:13
Julkaisija:

EK:n tammikuussa tekemän PK-Suhdannebarometrin mukaan pienten ja keskisuurten yritysten suhdannekehitys oli rajusti heikkenevää viime vuoden lopulla. Uusia tilauksia saatiin niukasti, työllisyys aleni ja kannattavuus huononi. Tämänhetkistä suhdannetilannetta luonnehditaan huomattavasti tavanomaista synkemmäksi.

Käänne on ollut voimakas, kapasiteettia jo paljon vapaana

EK:n tammikuussa tekemän PK-Suhdannebarometrin mukaan pienten ja keskisuurten yritysten suhdannekehitys oli rajusti heikkenevää viime vuoden lopulla. Uusia tilauksia saatiin niukasti, työllisyys aleni ja kannattavuus huononi. Tämänhetkistä suhdannetilannetta luonnehditaan huomattavasti tavanomaista synkemmäksi.

Samoin odotukset lähikuukausille ovat heikentyneet tuntuvasti lisää. Teollisuudessa ja rakentamisessa tuotanto ja henkilöstö supistuisivat, ja myös palveluissa myynnin kasvu jäisi hyvin vähäiseksi. Teollisuudessa PK-yritysten odotukset ovat jonkin verran synkemmät kuin suurten yritysten. Muilla toimialoilla merkittäviä eroja yrityskokoluokkien välillä ei ollut.

Suhdannenäkymien saldoluku oli teollisuuden pk-yrityksillä tammikuussa -50 (lokakuussa myös -50). Saldoluku lasketaan vähentämällä suhdanteiden paranemista odottavien osuudesta niiden heikkenemistä odottavien osuus. Käännettä parempaan lähikuukausien aikana ennusti tammikuun tiedustelussa neljä prosenttia teollisuusyrityksistä, suhdanteiden heikkenemistä lähikuukausien aikana puolestaan 54 % vastaajista.

Rakennusyritysten arviot tulevasta ovat yhä varsin heikot. Rakentamisessa suhdannenäkymien saldoluku oli tammikuussa -69, kun se oli lokakuussa -71. Uusimmassa tiedustelussa vain yksi prosentti vastaajista ennusti parempia suhdanteita, kun synkkenevään kehitykseen uskoi 70 %.

Palveluyrityksien suhdannenäkymät ovat myös selvästi miinuksella. Saldoluku oli tammikuussa    -35 (lokakuussa -33). Suhdanteiden odottaa vahvistuvan viisi prosenttia vastaajista ja heikkenevän 40 %.

Tuotannon voimakas lasku jatkuu – nyt myös palvelualojen myynti supistuu

Tuotannon määrä laski voimakkaasti loppusyksyllä sekä teollisuudessa että rakentamisessa. Palvelualoilla myynnin kasvu päättyi. Teollisuuden ja rakentamisen pk-yritykset odottavat tuotannon jatkavan selvässä laskussa lähikuukaudet, sillä tilauskanta on jo erittäin matalalla tasolla. Myös palvelualoilla myynti kääntyisi loivaan laskuun.

Henkilöstön selvä supistuminen jatkuu

Henkilöstön määrä aleni kaikilla kolmella toimialalla viime vuoden lopulla. Voimakkainta vähennys oli teollisuudessa ja rakentamisessa. Seuraavan kolmen kuukauden aikana henkilöstön odotetaan supistuvan selvästi sekä teollisuudessa että rakentamisessa. Palvelualoilla työvoima vähenisi loivemmin.

Kapasiteetin käyttöaste jo hyvin matalalla

Kapasiteetin käyttöaste on jatkanut voimakasta laskua teollisuudessa ja rakentamisessa. Teollisuudessa enää 34 prosentilla yrityksistä oli kapasiteetti täydessä käytössä. Kapasiteettipulaa oli kuudella prosentilla vastaajista.

Työvoimapula on hellittämässä selvästi, mutta se on PK-yrityksillä vaikeampi ongelma kuin suurilla. Teollisuudessa siitä kärsi vain yksi prosentti vastaajista. Rakentamisessa sitä koki 9 % ja palveluissa 7 % yrityksistä.

Kannattavuus heikkenemässä selvästi

Kustannusten nousu laantui odotetusti loppuvuonna teollisuudessa. Rakentamisessa kustannustaso kääntyi jopa laskuun. Samaan aikaan kuitenkin myyntihinnat putosivat, mikä heikensi kannattavuutta selvästi. Myös palvelualoilla kannattavuus heikkeni, kun hintojen nousu päättyi.

Kannattavuuden arvioidaan jatkavan heikkenemistä lähikuukausina, sillä kustannuspaineiden hellittäminen ei riitä korvaamaan heikkoa kysyntää ja myyntihintojen laskua.

PK-Suhdannebarometri lyhyesti

PK-Suhdannebarometriin vastasi 864 yritystä. Vastaajat työllistivät Suomessa noin 59 000 henkeä. Kysely tehtiin 2. – 23.1.2009. Yksittäiset vastaukset on painotettu teollisuudessa ja rakentamisessa yrityksen liikevaihdolla ja palveluissa henkilökunnan määrällä. Pienten yritysten aliedustus otoksessa on korjattu niin, että niiden osuus vastaa todellista osuutta kullakin toimialalla.

PK-suhdannebarometri, helmikuu (pdf)

PK-johtaja Pekka Tsupari:
Yritysten riskirahoitusta kehitettävä taantumassakin (tiedote 19.2.)

Lisätietoja

Vastaava ekonomisti Penna Urrila
Talouspolitiikka    
Puh. (09) 4202 2606
etunimi.sukunimi@ek.fi  

PK-johtaja Pekka Tsupari
PK-asiat
Puh. (09) 4202 2604
etunimi.sukunimi@ek.fi

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs