Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tuotanto » Pirkanmaalla ammatillista koulutusta kehitetään tiiviissä yhteistyössä - yritykset, oppilaitokset, koulutuksen järjestäjät ja Opetushallitus

Teknologiateollisuus ry

Pirkanmaalla ammatillista koulutusta kehitetään tiiviissä yhteistyössä - yritykset, oppilaitokset, koulutuksen järjestäjät ja Opetushallitus

Tiedote.
Julkaistu: 09.02.2015 klo 14:43
Julkaisija: Teknologiateollisuus ry

Pirkanmaalla ymmärretään, että uudistuva teollisuus tarvitsee kone- ja metallitekniikan ammattiosaajia. Uudet teknologiat sekä yritysten uudet ansaintamallit ja tavat toimia muuttavat osaamistarpeita. Osaajien ja osaamisen saatavuus halutaan varmistaa panostamalla koulutuksen sisältöjen ja toteutuksen työelämävastaavuuteen.

Opetushallituksen käynnistämässä kehittämishankkeessa resursseja suunnataan ammatillisen koulutuksen työelämälähtöisten toteutusten kehittämiseen vahvistamalla ja monipuolistamalla yritysten ja oppilaitosten välistä yhteistyötä. Tavoitteena on koulutuksen entistä parempi vastaavuus työelämän muuttuneisiin ammattitaitovaatimuksiin ja ammattiosaajien saatavuuden turvaaminen kasvuyrityksille.

Yritykset, oppilaitokset ja niiden ylläpitäjät tekevät vahvasti pitkäjänteistä yhteistyötä ammattiosaamisen ja ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi Pirkanmaalla. Yritysten näkemys ammattiosaajatarpeista, koulutuksen sisältötarpeista ja laadusta tarvitaan koulutuksenjärjestäjien ja päättäjien tiedoksi ohjaamaan tarjontaa koskevia päätöksiä. Yritykset ja oppilaitokset huolehtivat yhdessä myös siitä, että yläkouluihin saadaan tietoa kone- ja metallitekniikan ammattilaiseksi valmistavista opinnoista ja tulevaisuuden töistä.

Mielenkiintoiset oppimisympäristöt yrityksiin

Kone- ja metallitekniikan ammattiosaajia tarvitaan tulevaisuudessa erityisesti kasvuhakuisissa ja kansainvälistyvissä pk-yrityksissä. Yhä useampi työpaikka löytyy jatkossa tällaisista yrityksistä.

- Uudet teknologiset ratkaisut kuten automaatio ja robotiikka, joihin olemme panostaneet, ovat opiskelijoiden käytettävissä. Haluamme näyttää nuorille minkälaista osaamista yrityksissä tarvitaan. Yrityksiin tarvitaan nuoria ammattilaisia ja yhdessä koulutuksen järjestäjien kanssa tämä saadaan toteutettua, painottaa yrittäjä Tommi Peltonen ST-Koneistus.

- Opiskelijoille tulee tarjota joustavia vaihtoehtoja yhdistää teoriaopetus monipuolisiin ja kiinnostaviin aitoihin työtehtäviin. Kiinnostus töihin lisääntyy kun työtehtävät tehdään nuorille näkyviksi jo opiskeluaikana. On räätälöitävä uudenlaisia opintopolkuja; työelämälähtöisiä ja joustavia. Uudet ratkaisut onnistuvat vain vahvassa yhteistyössä, vahvistaa yrittäjä Joonas Tammisto, Logistic TKT Systems Oy.

Opiskelijoille monipuoliset työelämävalmiudet

Pitkäjänteinen oppilaitosten ja yritysten vuorovaikutus mahdollistaa, että koulutustarjonta ja koulutuksen sisällöt vastaavat työelämän tarpeita. Nuoret saavat opinnoistaan monipuolisia valmiuksia, joita tarvitaan ammattilaiseksi kehittymisessä sekä näkevät elinikäisen oppimisen merkityksen. 

– Toimiva yhteistyö auttaa opiskelijoita valmistumaan ja työllistymään sekä motivoi hakeutumaan kone- ja metallitekniikan opintoihin, painottaa koulutusalajohtaja Kyösti Lehtonen, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu. 

9.-luokkalaisille tietoa opinnoista ja töistä

Yritykset ja oppilaitokset ovat aloittaneet myös Teknologia-päivien pilotoinnin peruskoululaisille. Kone- ja metallitekniikan opiskelusta kiinnostuneet 9.-luokan oppilaat tutustutetaan teknologia-alojen ammatteihin opintokäynneillä yrityksissä ja ammattioppilaitoksissa. Toimintamalli on konseptoitu Etelä-Pohjanmaalla ja todettu tehokkaasti vahvistavan nuorten kiinnostusta ja valintoja.

 

Lisätietoja
Opetushallitus, yli-insinööri Seppo Valio etunimi.sukunimi@oph.fi 
Tredu, koulutusalajohtaja Kyösti Lehtonen etunimi.sukunimi@tampere.fi 
Teknologiateollisuus ry, asiantuntija Anne Ahkola-Lehtinen etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi, 044 055 3345

 

 

Teknologiateollisuus ry on elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, joka edistää Suomen keskeisimmän vientialan kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä. Suomalaisen teknologiateollisuuden päätoimialoja ovat elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus, metallien jalostus, suunnittelu ja konsultointi sekä tietotekniikka. Teknologiateollisuus vastaa 50 prosentista Suomen viennistä ja 75 prosentista tutkimus- ja kehitysinvestoinneista. Ala työllistää suoraan noin 280 000 ja välillisesti noin 700 000 suomalaista. Jatkuvasti kehittyvä ja ajassa elävä teknologiateollisuus luo perustan suomalaiselle hyvinvoinnille.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs