Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tuotanto » Opinnäytetyö: Työnjohtotyö tarvitsee osakseen kiinnostusta ja arvostusta

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Opinnäytetyö: Työnjohtotyö tarvitsee osakseen kiinnostusta ja arvostusta

Tiedote.
Julkaistu: 11.05.2012 klo 10:50
Julkaisija: Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Perinteinen työnjohtotyö ei ole kadonnut teollisuudesta mihinkään. Pääosin 1970-luvulla lopahtanut kiinnostus työnjohtotyötä kohtaan on hiljalleen palaamassa. Kiinnostuksen palaamiseen on syynsä. Onnistuneimmillaan työnjohtotyö muodostaa yhden yrityksen tärkeimmistä ja vaikeimmin kopioitavista kilpailueduista. Tämä käy ilmi Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijan Suvi Stoltin tekemästä ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöstä, jossa lähestytään työnjohtotyötä teoreettisen tutkimustiedon sekä ympäristön luomien toimintaedellytysten kautta työnjohdon subjektiivista näkökulmaa korostaen.

Stolt keskittyi tutkimustehtävässään kuvaamaan teoreettisen tutkimustiedon pohjalta esimiestyössä ja erityisesti työnjohtotyössä esiinnousevia moninaisia osaamisvaatimuksia. Teoreettisen tutkimuksen lisäksi hän syventyi tutkimaan työnjohtotyössä ilmeneviä kehittämistarpeita metalliteollisuuden toimijan, TTT Technology Oy Ab:n toimintaympäristössä. Empiirisen tutkimusaineiston hankkimisen metodeina hän käytti sekä kyselyä että haastatteluita.

Esimiesroolin omaksumisen mahdollistaminen on koko työyhteisön haaste

Stoltin tutkimustulokset osoittavat työnjohtotyön kehittämistarpeet erityisesti esimiesroolin omaksumiseen ja toteuttamisen mahdollistamiseen liittyen. Siirtyminen esimiesrooliin tarkoittaa tietoista luopumista parhaan asiantuntijan roolista. Haaste korostuu erityisesti työnjohtotyössä, jossa esimiesrooli synnytetään usein loogisena jatkumona vahvalle asiantuntijuudelle. Esimiesroolin rakentaminen tulee nähdä subjektiivisen kasvuprosessin ohella myös työyhteisön kasvuna ja kehittymisen mahdollistajana.

Työnjohtotyön kehittäminen on toimintaedellytysten luomista pitkäjänteisesti

Työnjohtotyön kehittäminen tulee nähdä jatkuvana prosessina ja toimintaedellytysten luomisena pitkäjänteisesti.Vahvasti toimintaympäristösidonnaisena työnjohdon esimiesrooli voidaan nähdä alati muuttuvana ja uudelleen muotoutuvana. Toimiva työjohtotyö tarkoittaa siten yhteisen vuorovaikutuksen avulla rakennettua elävää ja konkreettista todellisuutta. Yhteisiä menetelmiä soveltaen työnjohtotyön todellisuus kyetään synnyttämään yhä uudelleen ja uudelleen huomioiden toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset.

Työnjohtotyö ansaitsee arvostuksen tulla kuulluksi ja nähdyksi. Niin merkittävästä kilpailuedusta on onnistuneimmillaan kysymys.

Lisätietoja: opinnäytetyön tekijä Suvi Stolt, p. 040 582 0933 tai sp. etunimi.sukunimi@ttt.fi

Suvi Stoltin opinnäytetyö on ladattavissa maksutta PDF-muodossa ammattikorkeakoulujen Theseus-verkkokirjastossa

Tiedotus / Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti
Visamäentie 35 A, PL 230
13101 Hämeenlinna
sp. tiedotus@hamk.fi, p. (03) 6461 (vaihde)

www.hamk.fi

HAMK kuuluu ammattikorkeakoulujen strategiseen FUAS-liittoumaan yhdessä LAMKin ja Laurean kanssa.

www.fuas.fi


Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs