Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tuotanto » Ökad produktion av ekologiskt protein

Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus

Ökad produktion av ekologiskt protein

Pressmeddelande.
Publicerad: 28.02.2012 kl. 09:00
Utgivare: Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus

Produktionen av ekologiskt vete som används för livsmedel och som foder steg till 15 miljoner kilo år 2011. Produktionen av blandade grödor, inklusive spannmål och proteingrödor, som används som foder steg till 10 miljoner kilo. Uppgifterna framgår av statistiken över den ekologiska skörden som Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (Tike) nyss har publicerat.

Den totala produktionen av ekologisk spannmål höll sig på samma nivå som år 2009, som var det föregående året för statistiken över den ekologiska skörden. Produktionen av ekologisk spannmål uppgick till sammanlagt 82 miljoner kilo. Mängden är 2 procent av hela spannmålsskörden i Finland. Andelen brödspannmål (vete och råg) var 21 miljoner kilo, vilket var 2 miljoner kilo mer än år 2009. Produktionen av foderspannmål (korn, havre och blandsäd) uppgick till totalt 60 miljoner kilo, vilket var något mer än 2 år tidigare.

Fortsatt ökad produktion av ekologiskt vete   

Produktionen av ekologiskt vete steg till 15 miljoner kilo, vilket var 2 miljoner kilo mer än 2 år tidigare. Veteproduktionen har ökat i jämn takt sedan år 2006 då Tike började föra statistik över den ekologiska skörden. Ökningen beror på att odlingsarealen och hektarskörden har ökat. Vetearealen har på 5 år ökat med 2 000 hektar och uppgår nu till 7 000 hektar. Hektarskörden av vete har ökat med 280 kilo och uppgår nu till 2 100 kilo per hektar. Inom den konventionella produktionen är 10 års genomsnittliga veteskörd 3 600 kilo per hektar.

Produktionen av ekologisk råg uppgick till 6,6 miljoner kilo, vilket var en knapp tiondedel av hela rågproduktionen i Finland år 2011. Skörden låg på samma nivå som åren 2008−2009.

Mer än hälften av skörden av ekologisk foderspannmål (korn, havre och blandsäd) utgjordes av havre. Mängden ekologisk havre, 38 miljoner kilo, är 4 procent av hela havreproduktionen i Finland. Skörden av ekologiskt korn var  8 miljoner kilo, vilket var mindre än 1 procent av hela kornproduktionen i Finland.

Ökad produktion av ekologiskt protein

År 2011 uppgick skörden av blandade grödor, inklusive proteingrödor och spannmål, till 10 miljoner kilo, vilket var närmare 3 miljoner kilo mer än år 2009. Produktionsarealen har ökat med 900 hektar på 2 år. Hektarskörden var också något högre än under de tidigare åren.

Den ekologiska odlingen av bondböna har ökat trots att skörden var endast 3 miljoner kilo år 2011 på grund av en låg hektarskörd. Skördearealen var 1 800 hektar, vilket var 19 procent av den totala arealen för bondböna i Finland. Den ekologiska skörden utgjorde 15 procent av den totala skörden av bondböna.

Den ekologiska ärtskörden uppgick till 1,7 miljoner kilo och skördearealen till 900 hektar år 2011. Andelen ekologisk ärt är 14 procent av den totala ärtproduktionen i Finland.

Färsk spannmål

Förutom som kornspannmål användes en stor del av den ekologiska spannmålsskörden även som färsk spannmål år 2011. Vete, korn, havre och blandsäd skördades som färsk spannmål på en areal på sammanlagt 3 000 hektar. Arealen är drygt 7 procent av den totala skördearealen för ekologisk spannmål. Av ekologisk spannmål skördades totalt 11 miljoner kilo ensilerad helkornsspannmål och 5 miljoner kilo ensilerad spannmål. Räknat under begreppet ”färsk spannmål” utgör detta totalt 16 miljoner kilo. Mängden färsk ekologisk spannmål har dock minskat sedan år 2009.

Bakgrund till statistiken

Uppgifterna finns i lantbruksstatistiktjänsten Matilda, på Statistik över den ekologiska skörden. Skördeuppgifterna om de ekologiskt producerade odlingsväxterna insamlas genom en urvalsundersökning riktad till ekologiska odlare i regel en gång per år. År 2010 var ett mellanår på grund av en omfattande undersökning för lantbruksräkningen. I oktober 2011 skickades förfrågan för första gången som elektronisk datainsamling till tusen gårdar som godkänts för ekologisk odling och som representerar olika produktionsinriktningar och storleksklasser inom den ekologiska produktionen i Finland.

Ytterligare information

Tike, Statistiktjänster
Aktuarie Sirpa Karppinen, puh. 020 77 21341
Statistikchef Anneli Partala, puh. 020 77 21376
E-postadresserna har formen förnamn.efternamn@mmmtike.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs