Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tuotanto » Kolmasosa uskoo alihankinnan kasvuun

Teknologiateollisuus ry

Kolmasosa uskoo alihankinnan kasvuun

Tiedote.
Julkaistu: 01.03.2012 klo 16:17
Julkaisija: Teknologiateollisuus ry

Teknologiateollisuuden päähankkijat uskovat alihankintatilaustensa määrän säilyvän alkuvuonna ennallaan. Alihankkijoista kymmenesosa kertoi vähentävänsä tuotantoaan ja viidesosa suunnittelevansa lomautuksia.

Teknologiateollisuus ry suoritti helmikuussa alihankintaa käyttävien ja toimittavien jäsenyritystensä keskuudessa kyselyn suhdanteiden vaikutuksesta teknologiateollisuuden alihankintoihin. Kysely perustuu yritysten joulukuun 2011 tilanteeseen. Kysely lähetettiin 328 päähankkija- ja 395 alihankkijayritykseen. Päähankkijoista vastasi 73 ja alihankkijoista 110.

Alihankinnan kasvu pysähtyi loppuvuonna

Alihankinnan kysynnän kasvu näyttäisi pysähtyneen loppuvuonna 2011. Päähankkijoista 38 % ilmoitti alihankintatilaustensa kasvaneen ja 24 % vähentyneen. Keväällä 2011 kasvusta kertoi vielä kaksi kolmasosaa vastanneista. Alihankkijoiden kohdalla tilauskannan kasvusta ja laskusta kertoi kummastakin kolmannes vastaajista. Keväällä kasvua ennusti päähankkijoiden tavoin kaksi kolmasosaa vastanneista.

Kysyntätilanne näkyy sekä käsityksenä alihankkijoiden vapaan kapasiteetin kasvusta että tuotannon siirtoina omalle konepajalle. Päähankkijoista aiempaa useampi (41 %) katsoi alihankkijoiden vapaan kapasiteetin kasvaneen. Joka neljäs kertoi alihankkijoidensa lukumäärän kasvaneen ja joka viides vähentyneen. Päähankkijoista joka viides sanoi siirtäneensä tuotantoa alihankkijoilta omalle konepajalleen.

Kevääseen 2011 verrattuna hieman useampi päähankkija kertoi näkemyksenään alihankkijoiden hintakilpailukyvyn ja toimitusvarmuuden parantuneen. Toimitusvarmuuden paranemista kertoi joka viides ja heikkenemisestä joka neljäs vastanneista.

Alihankkijoista uusien tilausten hintatason laskusta kertoi joka neljäs ja noususta joka kymmenes vastanneista. Vastanneista yrityksistä kolmannes kertoi päähankkijoiden tiedottaneen heikosti omassa tuotanto-ohjelmassaan tapahtuneista muutoksista.

Alihankkijoiden kannattavuuden kehitys näyttäisi olleen alkuvuoden 2011 tasoa. Hyvästä kannattavuudesta kertoi joka neljäs vastanneista alihankkijoista. Osaavan työvoiman (levyseppä-hitsaajat, CNC-koneistajat) puute jatkuu. Alihankkijoista lähes joka kolmas ja päähankkijoista joka viides kertoi työvoimapulasta.

Kolmannes uskoo kasvuun keväällä

Kyselyn perusteella päähankkijat uskovat alihankintatilaustensa määrän säilyvän edellisen kauden tasolla. Kasvuun uskoi joka kolmas ja vähenemiseen vajaa viidennes vastanneista. Alihankkijoista tilauskantojen kasvuun uskoi runsas kolmasosa ja laskuun neljäsosa vastaajista. Alihankkijoista tuotantonsa lisäämisestä kertoi joka neljäs ja puolet sanoi tuotantokykynsä olevan lähes täydessä käytössä. Vastaajista kymmenesosa kertoi vähentävänsä tuotantoaan ja viidesosa suunnittelevansa lomautuksia.

Aiempaa useampi vastanneista alihankkijoista ennustaa kannattavuutensa heikkenevän alkuvuonna 2012.

Lisätietoja: Asiantuntija Matti Spolander, puh. (09) 192 3366 ja 040 743 1998.

Suomalaisen teknologiateollisuuden päätoimialat ovat elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus, metallien jalostus, suunnittelu ja konsultointi sekä tietotekniikka-ala. Toimialalla tehdään 80 % koko elinkeinoelämän tutkimus- ja kehitysinvestoinneista. Ala vastaa 60 % Suomen koko viennistä, ja liikevaihdosta yli 70 % kertyy globaaleilta markkinoilta. Teknologiateollisuus ry:n runsaat 1 600 jäsenyritystä edustavat lähes 90 % Suomen koko teknologiateollisuudesta.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs