Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tuotanto » Alihankinta väheni teknologiateollisuudessa

Teknologiateollisuus ry

Alihankinta väheni teknologiateollisuudessa

Tiedote.
Julkaistu: 08.02.2013 klo 11:12
Julkaisija: Teknologiateollisuus ry

Alihankinnan kysyntä väheni viime vuoden lopulla. Suomeen on luotava investointeihin, työntekoon, yrittäjyyteen ja omistamiseen kannustava ilmapiiri.

Teknologiateollisuus ry suoritti tammikuussa alihankintaa käyttävien ja toimittavien jäsenyritystensä keskuudessa kyselyn suhdanteiden vaikutuksesta teknologiateollisuuden alihankintoihin. Kysely perustuu yritysten joulukuun 2012 tilanteeseen. Kysely lähetettiin 330 päähankkija- ja 380 alihankkijayritykseen. Päähankkijoista vastasi joka viides ja alihankkijoista runsas neljäsosa.

Alihankkijoiden kannattavuus ja työllisyys heikkenivät

Viime vuoden loppupuoliskolla alihankinnan kysyntä vähentyi selvästi. Päähankkijoista vajaa viidesosa ilmoitti alihankintatilaustensa kasvaneen. Keväällä osuus oli vielä kaksinkertainen. Myös tilausten vähenemisestä kertoneiden osuus kaksinkertaistui 40 prosenttiin.

Alihankkijoiden kohdalla trendi oli samanlainen. Alihankkijoista tilauskannan kasvusta kertoi vain 13 prosenttia vastanneista, kun vielä keväällä osuus oli 43 prosenttia. Laskua rekisteröi lähes 60 prosenttia vastanneista, mikä oli kaksinkertainen osuus keväästä.

Kysyntätilanteen heikkeneminen näkyy vapaan kapasiteetin kasvuna. Päähankkijoista aiempaa selvästi useampi eli kaksi kolmasosaa katsoi alihankkijoiden vapaan kapasiteetin kasvaneen. Päähankkijoista kolmannes sanoi siirtäneensä tuotantoa alihankkijoilta omalle konepajalle. Samalla käytettyjen alihankkijoiden määrä supistui.

Päähankkijan näkökulmasta alihankkijoiden hintakilpailukyky ja toimitusvarmuus paranivat keväästä.

- Tämä on luonnollista, kun kapasiteettia on vapaana. Vapaa kapasiteetti jo sinällään lisää kilpailutuksen mahdollisuuksia. Vähentyneistä tilauksista kilpaillaan myös hinnoilla, toteaa Teknologiateollisuuden asiantuntija Matti Spolander.

Alihankkijoiden näkökulmasta tämä näkyy hintatason laskuna ja kannattavuuden heikkenemisenä.

- Alihankkijoiden kannattavuuden kehitys vastaa kysyntätilanteen kehitystä. Ammattitaitoisen työvoiman kysyntää suhdannetilanne on myös vähentänyt, kertoo Spolander.

Kysyntä jatkuu heikkona kesään

Kyselyn perusteella kysyntätilanne jatkuu epävarmana. Päähankkijoista alihankintatilaustensa kasvuun ja vähenemiseen uskoi yhtä suuri osuus eli kolmannes vastanneista. Alihankkijoista tilauskantojen kasvuun ja laskuun uskoi niin ikään yhtä suuri osuus eli neljännes vastaajista.

Alihankkijoista tuotannon vähentämistä tai lomautuksia suunnittelee yli puolet vastaajista.

- Alihankintakyselyn tulokset tukevat Teknologiateollisuuden aiemmin esittämää kuvaa toimialan suhdannetilanteesta. Myönteisen kehityksen käynnistämiseksi Suomeen olisi luotava investointeihin, työntekoon, yrittäjyyteen ja omistamiseen kannustava ilmapiiri, vaatii Teknologiateollisuuden asiantuntija Matti Spolander.

Lisätietoja: asiantuntija, pk-yritykset ja kilpailukyky, Matti Spolander, puh. 040 743 1998.

Suomalaisen teknologiateollisuuden päätoimialat ovat elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus, metallien jalostus, suunnittelu ja konsultointi sekä tietotekniikka-ala. Toimialalla tehdään 80 % koko elinkeinoelämän tutkimus- ja kehitysinvestoinneista. Ala vastaa 60 % Suomen koko viennistä, ja liikevaihdosta yli 70 % kertyy globaaleilta markkinoilta. Teknologiateollisuus ry:n runsaat 1 600 jäsenyritystä edustavat lähes 90 % Suomen koko teknologiateollisuudesta.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs