Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tietotekniikka » Väitös: Energiatietoisella kuormanjaolla parempi mobiilipäätelaitteiden akunkesto

Oulun yliopisto

Väitös: Energiatietoisella kuormanjaolla parempi mobiilipäätelaitteiden akunkesto

Tiedote.
Julkaistu: 10.06.2016 klo 10:26
Julkaisija: Oulun yliopisto

Väitöstutkimuksessa on kehitetty uusia mekanismeja vertaisverkon mobiilipäätelaitteiden energiatehokkuuden parantamiseksi. Energiatehokkuus on kustannustehokas tapa vähentää päätelaitteiden käytön aiheuttamia kasvihuonepäästöjä sekä parantaa mobiilipäätelaitteiden akunkestoa. Vertaisverkkoteknologia tarjoaa hajautetun, itseorganisoituvan, sekä lähes rajattomasti skaalautuvan verkkoarkkitehtuurin päätelaitteiden väliseen tallennustilan, mediasisältöjen ja tietoliikennekapasiteetin suorajakamiseen. Vertaisverkkojen suurin heikkous mobiilikäytön näkökulmasta on ollut niiden päätelaitteille aiheuttama ylimääräinen kuormitus, mikä näkyy niiden lisääntyneenä energiankulutuksena.

Väitöskirjan tulokset osoittavat että vertaisverkkojen mobiilipäätelaitteiden energiatehokkuutta ja sitä kautta niiden akunkestoa pystytään olennaisesti parantamaan energiatietoisia kuormanseuranta- ja jakomekanismeja käyttäen. Aluksi työssä tutkittiin empiirisesti vertaisverkkojen päätelaitteille aiheuttamaa liikennekuormitusta sekä mobiilipäätelaitteiden energiankulutusta erilaisilla liikenneprofiileilla. Tavoitteena oli muodostaa käsitys suurimmista haasteista mobiililaitteiden käytölle vertaisverkoissa. Seuraavaksi kerätystä havaintoaineistosta muodostettiin energiankulutusmalli, jolla voitiin jo järjestelmän kehitysvaiheessa arvioida mobiilipäätelaitteen energiankulutusta erilaisilla verkon liikenneprofiileilla. Mallilla saavutettiin parhaimmillaan noin kolmen prosentin keskimääräinen virhe. Kolmannessa vaiheessa kehitettiin energiatietoinen kuormanseurantamalli, jota käyttäen vertaisverkon mobiilipäätelaitteen akunkesto pystyttiin parhaimmillaan lähes kuusinkertaistamaan. Työn viimeisessä vaiheessa kehitettiin uudentyyppinen konsepti jakaa vertaispäätelaitteen kuorma usean saman verkkoklusterin mobiilipäätelaitteen kesken käyttäen laitteesta toiseen kiertävää mobiiliagenttia.

Työssä kehitetyt mallit nopeuttavat energiatehokkaiden vertaisverkkoja käyttävien järjestelmien kehitystyötä, mahdollistavat energiatietoisen kuormanjaon päätelaitteiden välillä, sekä tätä kautta parantavat järjestelmän energiatehokkuutta ja mobiilipäätelaitteiden akunkestoa.

- - -

Diplomi-insinööri Erkki Harjula väittelee Oulun yliopistossa torstaina 16.6.2016. Tietoliikennetekniikan alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Energy-efficient peer-to-peer networking for constrained-capacity mobile environments (Energiatehokkaat vertaisverkkoratkaisut rajoitetun kapasiteetin mobiiliympäristöissä). Vastaväittäjinä toimivat professori Henning Schulzrinne (Columbia University, NY, USA) ja dosentti Jukka K. Nurminen (Aalto-yliopisto). Kustoksena toimii professori Mika Ylianttila Oulun yliopistosta. Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla OP-salissa (L10) kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:
Diplomi-insinööri Erkki Harjula

Syntymäaika ja -paikka: 1978 Sodankylä

Yo-tutkintovuosi ja koulu: 1997, Sodankylän lukio

Nykyinen työpaikka:
Oulun yliopisto, tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta
0294 480 000

Tiedekunta ja laitos:
Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, CWC - Verkot ja järjestelmät
0294 480 000

Väittelijän yhteystiedot:
erkki.harjula@ee.oulu.fi
050 3030478

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-1249-4

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs