Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tietotekniikka » Sähköherkkyys johtaa usein toimintakyvyn alentumiseen

Turun ammattikorkeakoulu

Sähköherkkyys johtaa usein toimintakyvyn alentumiseen

Tiedote.
Julkaistu: 14.12.2015 klo 11:00
Julkaisija: Turun ammattikorkeakoulu

Maailman terveysjärjestön mukaan sähköherkkyys voi johtaa toimintakyvyn alentumiseen. Suomessa sähköherkkyyttä pidetään toiminnallisena häiriönä, joka invalidisoi ja aiheuttaa eriasteista toimintakyvyn heikentymistä. Uusi julkaisu  ”Kymmenen vastausta sähköherkkyydestä” antaa ajantasaista tietoa sähköherkkyydestä: mitä se on, mitä mieltä eri toimijat siitä ovat ja miten oireita voidaan lieventää. Aihetta on jo vuosien ajan tutkinut Turun AMK:n Marjukka Hagström, ja julkaisu on laadittu yhteistyössä Työterveyslaitoksen asiantuntijoiden kanssa. se  on suunnattu sähköherkille, heidän läheisilleen ja heitä terveydenhuollossa kohtaaville.

 

Ympäristön saavutettavuus ja sosiaalinen tuki – arjen keskeisimmät haasteet

 

Turun ammattikorkeakoulussa toteutettiin kyselytutkimus, jonka tulosten mukaan sähköherkkien arkea haittaa sosiaalisen tuen puute ja asuin- ja elinympäristön heikko saavutettavuus. Tutkimukseen vastanneista sähköherkistä 48 % kuvaili omin sanoin, että he saavat tyypillisesti oireita isoissa kauppakeskuksissa ja marketeissa. Sähköherkistä 35 % kertoi, että langattomien verkkojen ja loisteputkivalaistuksen takia virastot, kirjastot, konserttisalit ja sairaalat ovat heille hankalasti saavutettavia tiloja. Kolmas vaikea toimintaympäristö ovat erilaiset kulkuvälineet, jotka mainitsi 20 % vastaajista. Arjen sujumiseen liittyviä käytännön ongelmia pahentaa sähköherkkien eri yhteyksissä kohtaama empatian ja avun puute.

 

Uusien ympäristöherkkyystutkimusten tulokset antavat viitteitä siitä, että esimerkiksi monikemikaaliherkkyydessä keskushermosto on herkistynyt reagoimaan voimistuneesti aistiärsytykseen. Ympäristöherkkyysoireistojen yhteisesiintyvyyden ja samankaltaisen piirteiden perusteella voidaan olettaa, että myös sähköherkkyyteen liittyy samanlaista reagointia.

 

- On tavallista, että henkilö on ensin alkanut reagoida kosteusvaurioihin, sitten ruoka-aineisiin ja kemikaaleihin. Lopulta voi esiintyä herkkyyttä sähkömagneettisia kenttiä tuottavien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden läheisyydessä, pohtii projektipäällikkö Marjukka Hagström Turun AMK:sta.

 

TERVETULOA KUULEMAAN AJANTASAISTA TIETOA SÄHKÖHERKKYYDESTÄ


Tilaisuudessa jaossa vastajulkaistu raportti Kymmenen vastausta sähköherkkyydestä

Rauno Pääkkönen ja Marjukka Hagström esittelevät julkaisun keskeisimpiä teemoja

 

14.12.2015 klo 11 – 12 Koneen Säätiön Kamarissa Tehtaankatu 21 B 45, 00150 Helsinki (5 krs), alaoven koodi 2579.

 

Sähköherkän toimintakykyä voidaan merkittävästi parantaa

 

Tällä hetkellä sähköherkkyyteen ei ole olemassa juuri muita hoitokeinoja kuin oireita provosoivien ympäristöjen välttäminen. Turun ammattikorkeakoulun tutkimukseen vastanneista sähköherkistä 72 % kertoi parantuneensa ainakin osittain vaikeimmista oireistaan. Tutkimukseen osallistuneet sähköherkät olivat itse kehittäneet käytännön toimenpiteitä, jotka paransivat huomattavasti heidän toimintakykyään kotona ja työelämässä. Terveydenhuollon ammattilaiset voivat tukea sähköherkän paranemis- ja kuntoutumisprosessia suunnittelemalla hoidon ja kuntoutuksen yhteistyössä hänen kanssaan.

Kymmenen vastausta sähköherkkyydestä raportti

http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522165954.pdf

Lisätiedot:Marjukka Hagström, projektipäällikkö, Turun AMK, sähköposti: marjukka.hagstrom@turkuamk.fi p. 050 597 2826


 

Turku on paras opiskelukaupunki. Turun ammattikorkeakoulu on 10 000 osaajan yhteisö – tulevaisuuden teknillinen korkeakoulu ja hyvinvoinnin kehittäjä. Koulutamme käytännön huippuosaajia. #ExcellenceInAction

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs