Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tietotekniikka » Ministeri Risikko: Valtion ICT-toimintaan lisää tehokkuutta

Valtiovarainministeriö

Ministeri Risikko: Valtion ICT-toimintaan lisää tehokkuutta

Tiedote.
Julkaistu: 16.12.2014 klo 12:01
Julkaisija: Valtiovarainministeriö

”ICT-hankkeiden kustannus-hyötyarviointi on ollut riittämätöntä. Kustannustietoisuutta pitää lisätä ja hyötylaskelmia parantaa. Tämä on erityisen tärkeää kireässä taloudellisessa tilanteessa”, toteaa ICT-ohjauksesta vastaava liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko. Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli tänään 16.12.2014 valtion ICT-hankkeiden tehostamista.

Valtionhallinnon hankesalkku koottiin syksyn aikana ensimmäistä kertaa kattavasti yhteen. Euromääräisiä hyötyjä on tähän asti arvioitu vain harvoista hankkeista, vaikka hankesalkun arvo on noin 1,1 miljardia euroa. Hankesalkku pidetään jatkossa ajan tasalla seurannan parantamiseksi, ja yhteistoimintaa eri hallinnonalojen välillä tiivistetään.

Tarkoituksena on lisätä hankkeiden tehokkuutta muun muassa ottamalla käyttöön vaikuttavuusarvioinnit yli miljoonan euron hankkeisiin. Lisäksi suuremmista, yli viiden miljoonan euron ICT-hankkeiden ja -hankintojen lausuntomenettelystä annetaan 18.12.2014 valtioneuvoston asetus, jolla tehostetaan arviointia ICT-palveluiden kokonaisuuden kannalta.

Vastuu hankkeista ja vaikuttavuusarvioinnista kuuluu ministeriöiden ja virastojen johdolle. Valtiovarainministeriö valmistelee tarkentavan ohjeistuksen arviointityöhön yhdessä ministeriöiden kanssa.

Yhteistoiminnan edellytyksiä parannetaan myös organisaatiomuutoksella valtiovarainministeriössä. Julkishallinnon ICT-toiminto nimeää jatkossa vastuuhenkilöt eri hallinnonaloille tukemaan niiden hankkeiden arviointia ja seurantaa.

Hankkeiden tehostamisen lisäksi tietohallinnon ylläpitokustannuksista pitää löytää säästöjä. Valtio tavoittelee 47 miljoonan euron vuosittaista säästöä vuodesta 2018 alkaen keskittämällä yhteiset tietotekniikkapalvelut yhteen virastoon (Valtori). Perustietotekniikan kustannustehokkuus ja seuranta paranevat, kun toimintoja kerätään yhteen palvelukeskukseen.

”Tilanne etenee nyt parempaan suuntaan, mutta hankkeiden seurannassa pitää jatkossa olla valppaana, kun kyse on monesti pitkäaikaisista ja kalliista hankkeista. Yhteistoimintaa on tarkennettava eri hallinnonalojen välillä”, Risikko korostaa.

Suomi kansainvälistä kärkiluokkaa julkisen hallinnon ICT-vertailuissa

Tehostamistarpeista huolimatta Suomessa on onnistuttu luomaan hyvät puitteet julkisen hallinnon ICT:lle. Kansainvälisissä vertailuissa Suomi on jatkuvasti kärjen tuntumassa. Viidessä eri vertailussa Suomi on vertailumaiden paras.

Tuorein tulos on viime viikolla päivitetty Open Knowledge Foundation –järjestön Avoimen datan indeksi. Siinä Suomi sijoittui julkisen hallinnon tietoaineistojen avoimuutta kuvaavassa vertailussa 114 maan joukosta kolmanneksi. Julkisten tietovarantojen avaaminen on sisältynyt sekä Kataisen että Stubbin hallitusten hallitusohjelmiin. Tietovarantoja avaamalla voidaan kehittää edelleen uusia palveluita ihmisten ja yritysten käyttöön.

Lähiaikojen suurimpia uudistuksia tulee olemaan Kansallinen palveluarkkitehtuuri –ohjelma, joka tehostaa tiedon hyväksikäyttöä ja tietojärjestelmien yhteentoimivuutta. Tarkoitus on luoda uudenlainen ympäristö digitaaliseen palvelutuotantoon niin julkiselle kuin yksityisellekin sektorille. 

”Suomella on hyvät mahdollisuudet hyödyntää digitalisaatiota niin yritysten kasvun nopeuttamisessa kuin julkisten palvelujen ja hallinnon tehostamisessakin. Julkisten palveluiden pitää olla hyvässä kunnossa niin ihmisten arjen helpottamiseksi kuin yrittäjyyden edistämiseksikin. Uusia digitaalisia palveluja ja liiketoimintakonsepteja tarvitaan tiukassa taloustilanteessa ja yhä kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa”,  Risikko sanoo. 

Lisätietoja: 

valtiosihteeri Sami Paatero, puh. 02955 30353

valtion ICT-johtaja Anna-Maija Karjalainen, puh. 02955 30165

Valtiovarainministeriö (VM) on osa valtioneuvostoa. Ministeriö valmistelee hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja valtion talousarvion sekä toimii veropolitiikan asiantuntijana. Se vastaa myös rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta ja valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta sekä julkishallinnon kehittämisestä. Lisäksi VM vastaa kuntahallinnon lainsäädännön sekä kuntatalouden kehittämisestä. Ministeriö osallistuu Euroopan unionin ja monien kansainvälisten järjestöjen toimintaan.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs