Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tietokoneet » Valtiolla osaavaa ICT-henkilöstöä

Valtiovarainministeriö

Valtiolla osaavaa ICT-henkilöstöä

Tiedote.
Julkaistu: 13.09.2013 klo 15:10
Julkaisija: Valtiovarainministeriö

Valtiolla oli päätoimista tietohallintohenkilöstöä viime vuoden lopussa yhteensä 2 791 henkilöä ja valtion ICT-toiminnan kokonaistyöpanos oli 3 409 henkilötyövuotta. Vertailukelpoinen kokonaistyöpanos väheni 31 henkilötyövuotta vuoteen 2011 verrattuna. Ikärakenteeltaan tietohallintohenkilöstö oli jakautunut tasaisesti, ikäryhmät 25 - 44 sekä 45 - 60 -vuotiaat kattoivat kumpikin noin 45 prosenttia koko henkilöstön määrästä. Henkilöstöstä 9 prosenttia oli yli 60-vuotiaita ja oli siten lähestymässä valtion keskimääräistä eläköitymisikää. Tiedot selviävät valtiovarainministeriön julkaisemasta Tietoja valtion tietohallinnosta 2012 -raportista, joka perustuu vuosittaiseen valtion kirjanpitoyksiköille suunnattuun kyselyyn.

Tietohallintohenkilöstön koulutustaso oli sangen korkea. Vähintään opistoasteen tutkinto oli noin 80 prosentilla henkilöstöstä. Ylemmän korkeakoulututkinnon tai tutkijakoulutusasteen oli suorittanut 26 prosenttia. Tietohallintohenkilöstön osaamista arvioitaessa vastausten keskiarvot ylittivät kaikilla osa-alueilla tyydyttävän tason. Useiden osaamisalueiden osalta keski-arvo oli lähellä hyvää tasoa. Henkilöstön ammattitaidon arvioitiin olevan parhaimmillaan toimialasidonnaisten tietotekniikkapalvelujen ylläpidossa ja tuessa sekä tietotekniikkapalvelujen suunnittelu- ja kehitystyössä. Tulevaisuudessa entistä tärkeimmiksi osaamisalueiksi arvioitiin nousevan tietoturvatyö, varautuminen ja kyberturvallisuus sekä palveluhankinnat ja toimittajahallinta. Sen sijaan tietotekniikkapalvelujen ylläpidon ja tuen tarpeen arvioitiin vähenevän.

Valtion ICT-toiminnan kokonaismenojen kasvu on tasaantunut

Vuoden 2012 kyselyyn tarkennettiin tietohallintotermin määrittelyä. Määrittelyn mukaisesti tietohallinnolla tarkoitetaan tukitoimintoa, jolla turvataan julkisten hallintotehtävien hoitaminen tieto- ja viestintäteknisiä menetelmiä ja keinoja hyväksikäyttäen. Tietohallintoon ja tietohallintokustannuksiin ei määrittelyn mukaan lueta mm. AV- ja TV-laitteistoja ja –palveluja, ajoneuvoihin ja kuljetusvälineisiin liittyvää teknologiaa, valvontajärjestelmiä ja asejärjestelmiä. Lisäksi kustannusten jaotteluun tehtiin tarkennuksia muun muassa OCED-raportointiin liittyen. Muutoksilla on merkittävä vaikutus erityisesti puolustushallinnon ICT-menoihin. Tarkennetun määrittelyn mukaiset kokonaismenot olivat viime vuonna yhteensä 759 miljoonaa euroa. Vertailukelpoiset menot vuonna 2011 olivat 754 miljoonaa euroa, joten kokonaismenot kasvoivat 5 miljoonaa euroa vuoteen 2011 verrattuna. Kyselyyn vastanneiden valtion virastojen ja laitosten toimintamenoista tietohallintomenojen osuus oli 11,4 prosenttia.

Valtion hankinnat ulkoisilta toimittajilta olivat vuonna 2012 yhteensä 593,2 miljoonaa euroa. Vähennystä oli vuoteen 2011 verrattuna 77 miljoonaa euroa (11,5 prosenttia).  Valtion sisäiset ICT-palvelukeskukset tekivät ulkoisista hankinnoista viime vuonna 21,5 prosenttia (127,4 miljoonan euron arvosta). Vastaavasti hankinnat valtion sisäisiltä ICT-palvelukeskuksilta olivat yhteensä 127,1 miljoonaa euroa.  Lisäystä vuoteen 2011 verrattuna oli 46,7 miljoonaa euroa (58 prosenttia). Hankintojen määrän kasvu osoittaa, että ICT-palvelukeskusten valtionhallinnon sisäisiltä asiakkailta laskuttamien palvelujen määrä oli kasvanut. Valtiovarainministeriön käynnistämien toimien odotetaan vähentävän valtion ICT-menoja tulevina vuosina.

Tietoja valtion tietohallinnosta 2012 -raportti

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Tuija Kuusisto, puh. 0295 530121
Controller Timo Hattinen, puh. 02955 30157
Sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@vm.fi      

Valtiovarainministeriö (VM) on osa valtioneuvostoa. Ministeriö valmistelee hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja valtion talousarvion sekä toimii veropolitiikan asiantuntijana. Se vastaa myös rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta ja valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta sekä julkishallinnon kehittämisestä. Lisäksi VM vastaa kuntahallinnon lainsäädännön sekä kuntatalouden kehittämisestä. Ministeriö osallistuu Euroopan unionin ja monien kansainvälisten järjestöjen toimintaan.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs