Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tietokoneet » Globaali tutkimus osoittaa hybridipilven siirtyvän visioista strategiseksi osaksi liiketoimintaa kolmen vuoden kuluessa

Avanade

Globaali tutkimus osoittaa hybridipilven siirtyvän visioista strategiseksi osaksi liiketoimintaa kolmen vuoden kuluessa

Tiedote.
Julkaistu: 09.02.2015 klo 09:15
Julkaisija: Avanade

Yritykset näkevät hybridipilven kilpailuetuna, joka tukee digitaalisen liiketoiminnan kehittämistä

Yritykset uskovat, että noin kolmen vuoden kuluessa yli puolet niiden sovelluksista ja palveluista toimii hybridipilvessä. Tämä selviää liiketoimintaa tukevien teknologiaratkaisujen ja -palvelujen tarjoajan Avanaden toteuttamasta tutkimuksesta, johon haastateltiin 1000:a johtajatason asiantuntijaa 21 maassa Suomi mukaan lukien. Tutkimuksesta käy myös ilmi, että hybridipilveen siirtyminen koetaan yrityksissä liiketoiminnan kannalta tärkeäksi toimenpiteeksi toimialasta riippumatta, vaikka yrityksissä esiintyy vielä runsaasti epävarmuutta siitä, mikä hybridipilvi1 oikeastaan on ja mitä sen käyttöönotto organisaatiolta edellyttää.

Hybridipilvi on kilpailuetu
Hybridipilven käyttöönotto on saavuttamassa selkeän käännekohdan, vaikka tietoturva ja yksityisyyden suoja arveluttavatkin vielä yritysjohtajia. Avanaden tutkimus osoittaa, että yritykset eri puolilla maailmaa uskovat hybridipilviratkaisujen tarjoavan niille toimialalla etulyöntiaseman kilpailijoihin nähden. Kiinnostava havainto on, että yritysten ylin johto uskoo vahvimmin hybridipilven hyötyihin ja on samalla innokkain ottamaan pilviratkaisun käyttöön. Liiketoimintajohtajat kannattavat yrityksen kriittisten sovellusten, kuten tiedonhallinta- ja analytiikkajärjestelmien, verkkokauppasovellusten ja asiakaspalvelutoimintojen, siirtämistä hybridipilviympäristöihin 32 prosenttia todennäköisemmin kuin organisaatioiden IT-johtajat.

Tutkimuksen perusteella IT-hankintoihin liittyvät budjetit ja päätöksenteko näyttäisivät olevan siirtymässä tietohallinnolta yrityksen muihin yksiköihin, mutta hybridipilviratkaisut tarjoavat tietohallinnolle mahdollisuuden vastata ylimmän johdon tarpeisiin ja tuottaa liiketoiminnalle strategista lisäarvoa turvallisesti ja hallitusti.

”Ne suomalaiset yritykset jotka ovat miettineet pilvistrategiaansa tai seuraavia ulkoistuskilpailutuksiaan, ovat alkaneet osoittaa kiinnostusta hybridipilveen ja sen luomiin mahdollisuuksiin. Hybridipilven nopeus ja joustavuus auttaa yrityksiä digitaalisen liiketoiminnan kehittämisessä”, kertoo Avanade Suomen myyntijohtaja Jari Mylly.

Tärkeimpiä tutkimustuloksia:

  • Yritykset investoivat hybridipilviratkaisuihin nopeammin kuin yksityiseen tai julkiseen pilveen. 69 prosenttia yrityksistä pitää hybridipilvistrategian määrittämistä yhtenä vuoden 2015 tärkeimmistä painopistealueista.
  • 74 prosenttia yrityksistä uskoo, että hybridipilvi mahdollistaa organisaation keskittymisen liiketoiminnan kasvun kannalta keskeisiin kysymyksiin.
  • Pilviratkaisujen tietoturva ja yksityisyyden suoja ovat parantuneet merkittävästi viimeisten kolmen vuoden aikana. 60 prosenttia vastaajista toteaa, että julkiset pilviratkaisut ovat kehittyneet viimeisen kolmen vuoden aikana turvallisemmiksi.

Tutkimuksesta käy ilmi, että hybridipilvi on siirtynyt organisaatioissa tulevaisuuden visiosta osaksi strategista liiketoimintaa. Siitä on tullut kilpailuetu, jonka ansiosta organisaatiot voivat keskittyä kysymyksiin, jotka ovat keskeisiä niiden liiketoiminnan kasvattamiseksi. Hybridipilven ansiosta yritykset voivat keskittyä kasvuun ja menestymiseen kilpailijoita paremmin. Kuitenkaan useimmat yritykset eivät ole vielä luoneet strategiaa sille, miten hyödyntävät hybridipilveä osana yrityksen infrastruktuuria tai ulkoistuskilpailutusten vaatimuksissa. 58 prosentilla yrityksistä ei tällä hetkellä ole määritettynä hybridipilvistrategiaa.

Tutkimus tukee Accenturen vuosi sitten julkaiseman High Performers in IT: Defined by Digital -raportin tuloksia sekä Gartnerin vuoden 2014 Cloud Survey -tutkimusraporttia, jonka mukaan 72 prosenttia yrityksistä aikoo laatia hybridipilvistrategian vuoteen 2015 mennessä.

1 The U.S. National Institute of Standards and Technology määrittelee hybridipilven koostuvan kahdesta tai useammasta erillisestä pilvi-infrastruktuurista (julkinen, yksityinen tai yhteisöllinen), jotka pysyvät omina yksikköinään mutta jotka on kytketty yhteen teknologian avulla ja näin mahdollistettu tiedon ja sovellusten siirrettävyys pilvien välillä.  

Tietoa tutkimuksesta
Avanaden globaalin tutkimuksen toteutti lokakuun 2014 aikana riippumaton tutkimusyhtiö Wakefield Research (www.wakefieldresearch.com). Tutkimukseen osallistui 1 003 liiketoimintajohtajaa, yksikönpäällikköä ja IT-osaston päätöksentekijää 19 maasta: Alankomaat, Australia, Belgia, Brasilia, Espanja, Etelä-Afrikka, Iso-Britannia, Italia, Japani, Kanada, Kiina, Malesia, Norja, Ranska, Ruotsi, Saksa, Singapore, Suomi, Sveitsi, Tanska ja Yhdysvallat. Lisätietoja Avanaden näkemyksistä hybridipilvestä: www.avanade.com/hybridcloud.

Lisätietoja:
Avanade Suomi: Minna Karvonen       
+358 40 500 1132
minna.karvonen@avanade.com 

H+K Strategies: Virve Hellbom
+358 40 830 9394
virve.hellbom@hkstrategies.com

Tietoa Avanadesta
Avanade tarjoaa digitaaliseen maailmaan liiketoimintaa tukevia teknologiaratkaisuja, pilvipalveluja sekä jatkuvia palveluja, jotka yhdistävät näkemyksen, innovaatiot ja Microsoft-teknologioiden erikoisosaamisen. Osaajamme auttavat tuhansia organisaatioita kaikilta toimialoilta tehostamaan toimintaansa, työntekijöidensä tuottavuutta ja asiakasuskollisuutta. Avanade yhdistää maailmanlaajuisen asiantuntijaverkostonsa liiketoiminta-, toimiala- ja teknisen osaamisen tarkkaan hiottuihin toimintamalleihin, jotka tuottavat korkealaatuisia ratkaisuja hyödyntäen sekä vakiintuneita että uusia teknologioita – paikan päällä, pilvipalveluna tai ulkoistettuna. Avanaden enemmistöosuuden omistaa Accenture ja sen perustivat vuonna 2000 Accenture LLP ja Microsoft Corporation. Avanade työllistää 23 000 ammattilaista yli 20 maassa. Yhtiön Suomen konttori sijaitsee Helsingissä. Lisätietoa löytyy osoitteesta www.avanade.fi.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs