Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Yhteisöllinen tuki avain nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä

Suomen Akatemia

Yhteisöllinen tuki avain nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä

Tiedote.
Julkaistu: 07.06.2013 klo 11:03
Julkaisija: Suomen Akatemia

Lasten ja nuorten arjen vaikeat elämäntilanteet voidaan kääntää myönteisiksi varhaisen yhteisöllisen tuen avulla. Tämä käy ilmi Tampereen yliopiston tutkimuksesta, jossa etsitään keinoja hallita lasten ja nuorten syrjäytymisriskiä. Tutkimus on osa Suomen Akatemian SKIDI-KIDS-tutkimusohjelmaa.

Tutkimuksessa kehitetään myönteisen tunnistamisen toimintamallia, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvattamisesta vastaavien ammattilaisten ja organisaatioiden toimintaa. Mallin toivotaan hyödyttävän myös kansallista ja kunnallista lapsi- ja nuorisopoliittista strategiatyötä.

Erilaiset arjen kokemukset ohjaavat lapsuus- ja nuoruusajan yksilöllistä ja yhteisöllistä kehitystä. Lapset ja nuoret kehittyvät moninaisissa arkisissa ympäristöissä ja voivat positiivisten kokemusten ohella kohdata paljon vaikeita elämäntilanteita. Arjen tärkeitä ympäristöjä ja kokemuksia on kaikkialla: niin kotona ja mummolassa kuin myös julkisissa tiloissa, kuten kaupoissa ja internetissä. Lapset ja nuoret ovat myös erityisen herkkiä aistimaan itseensä kohdistuvia asenteita ja suuntaavat omaa toimintaansa suhteessa niihin. Heille tärkeiden asioiden sivuuttaminen voi pahimmillaan tuottaa kokemuksia ulkopuolisuudesta ja johtaa kohti sosiaalista eriytymistä.

Myönteisessä tunnistamisessa pyritään tunnistamaan lasten ja nuorten omaehtoisesti rakentuvia yhteisösuhteita ja niissä tärkeitä asioita. Oikein tunnistetuksi tuleminen kasvattaa itsekunnioitusta ja itsetuntoa. Väärin tunnistaminen voi puolestaan tuottaa epäoikeudenmukaisuuden ja arvottomuuden tunteita. Varhainen yhteisöllinen tuki voi onnistuessaan vaikuttaa pitkäjänteisesti eriarvoistumisen ja syrjäytymisen kehityskulkuun.

Lasten ja nuorten vaikeissa elämäntilanteissa saadut osallisuuden kokemukset voivat olla ratkaisevan tärkeitä ”elämän syrjässä” pysymisen kannalta. Kokemuksen kääntäminen positiiviseksi edellyttää sitoutumista varhaisen tuen käytäntöihin jokapäiväisessä lasten ja nuorten kanssa toimimisessa.

Lisätietoja:

- Professori Jouni Häkli, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu, sp. jouni.hakli@uta.fi, p. 040 1973 664
- Akatemiatutkija, dosentti Kirsi Pauliina Kallio, sp. kirsipauliina.kallio@uta.fi, p. 040 1904 025
- Tutkijatohtori Pia Bäcklund, sp. pia.backlund@uta.fi, p. 040 1904 014
- Tohtoriopiskelija Elina Stenvall, sp. elina.stenvall@uta.fi, p. 040 1909 795

 

Suomen Akatemian viestintä
viestintäharjoittelija Silja Järvensivu
sp. silja.jarvensivu@aka.fi
p. 050 3814 979

 

Suomen Akatemian verkkosivut www.aka.fi

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs