Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Vihreämpään suuntaan vai yhteisön voimin - tieliikenteen skenaarioilla kuva kehittymisnäkymistä vuoteen 2030

Trafi

Vihreämpään suuntaan vai yhteisön voimin - tieliikenteen skenaarioilla kuva kehittymisnäkymistä vuoteen 2030

Tiedote.
Julkaistu: 12.02.2014 klo 09:05
Julkaisija: Trafi

Tieliikenteen kehittymistä eivät määritä yksittäiset tekijät, vaan kehitys syntyy toimintaympäristön muutosten ja aktiivisten kehittämistoimenpiteiden tuloksena. Trafin ja Liikenneviraston uudessa tutkimuksessa kartoitettiin tieliikenteen kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä ja muodostettiin neljä vaihtoehtoista skenaariota kehittymisestä vuoteen 2030.

Ikärakenteen muutos, kaupungistuminen, ilmastonmuutos, globalisaatio ja digitalisaatio ovat megatrendejä, jotka muovaavat myös tieliikenteen kehittymistä ja ne nousevat eri tavoin esiin tutkimuksessa hahmotelluissa skenaarioissa. Monista hidastavista voimista huolimatta tulevaisuuden liikkumistarpeet ja -ratkaisut kehittyvät nopeasti ja tieliikenteen liikkumisen moninaisuus lisääntyy.

Tieliikenteen tulevaisuuteen vaikuttavat monet eri ilmiöt

Tutkimuksessa muodostetut skenaariot korostavat sitä, että tieliikenteen tulevaisuuden kehitystä ei määritä vain yksi ilmiö tai tekijä. Tieliikenne on moninainen kokonaisuus, joka todennäköisesti muuttuu edelleen tulevaisuudessa sisäisesti hajanaisemmaksi.

  • Vihreämpään suuntaan -skenaariossa ympäristöajattelu korostuu. Virtuaalinen yhteydenpito korvaa liikkumistarpeita ja biopolttoaineiden käyttö yleistyy. Viranomaiset ottavat aktiivisen roolin liikenneturvallisuutta edistävien järjestelmien tukemisessa.
  • Yhteisön voimin -skenaariossa yhteisöllisyys ja sosiaalisuus vahvistuvat. Väestö keskittyy vahvasti kaupunkiseuduille ja lähiliikkumista suositaan.  Yhteisöllisyys korostuu myös liikkumistietojen jakamisessa.
  • Kasvua kohti -skenaariossa talouskasvu on ripeää ja edetään kohti 24/7-yhteiskuntaa. Liikkumisen aktiivisuus on suurta ja kansainvälinen yhteydenpito kasvaa. Liikenneinvestoinneilla edistetään elinkeinoelämän kilpailukykyä.
  • Erot esille -skenaariossa korostuu erityisesti kehityksen eriytyminen. Talouden kehitys on heilahtelevaa ja alueelliset sekä väestöryhmien väliset erot kasvavat. Kaupunkiliikkumisessa hyödynnetään tyypillisesti monia kulkutapoja ja matkaketjujen toimivuus korostuu

”Koko toimintaympäristön muutokset on otettava samanaikaisesti huomioon, kun pohdimme tieliikenteen kehittymistä ja kehittämistä. Skenaariot toimivat työkaluna mahdollisten muutosten tarkasteluun ja herättävät pohtimaan siitä, mikä on tavoiteltavaa ja kuinka voisimme tukea toivottavan tulevaisuuden saavuttamista”, toteavat tieliikennejohtaja Sami Mynttinen Trafista ja johtava asiantuntija Risto Kulmala Liikennevirastosta.

Tieliikenteen toimintaympäristö ja liikkuminen vuoteen 2030 – neljä skenaariota -tutkimuksen on toteuttanut Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Verne ja se on julkaistu kokonaisuudessaan Trafin nettisivuilla www.trafi.fi/tutkimukset2014.

 

Lisätietoja:

Trafi
tieliikennejohtaja Sami Mynttinen, p. 029 5345 555, sami.mynttinen(at)trafi.fi

Liikennevirasto
johtava ITS-asiantuntija Risto Kulmala, p. 029 534 3872, risto.kulmala(at)liikennevirasto.fi

 

Trafi kehittää aktiivisesti liikennejärjestelmän turvallisuutta, edistää liikenteen ympäristöystävällisyyttä ja vastaa liikennejärjestelmän viranomaistehtävistä. www.trafi.fi

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi

 

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs