Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Väitös: Yliopiston opetusprosessin johtaminen

Oulun yliopisto

Väitös: Yliopiston opetusprosessin johtaminen

Tiedote.
Julkaistu: 17.11.2014 klo 10:17
Julkaisija: Oulun yliopisto

Tässä väitöstutkimuksessa selvitettiin, voidaanko yliopistojen opetusprosessin suorituskyvyn johtamista parantaa käyttämällä tuotannonohjauksen menetelmiä ja indikaattoreita. 

Tutkimuksen esimerkkitapauksina toimivat Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan ja humanistisen tiedekunnan laitokset.

Aluksi selvitettiin, että opetusministeriön 2000-luvulla yliopistojen ohjaamiseen käyttämät menetelmät käsittävät pääpiirteissään ohjattavuuden kannalta keskeiset tekijät. Ohjausmalleissa painopiste on kuitenkin vahvasti prosessin loppupäässä eli tuloksissa. Syöte- ja prosessimuuttujien lisääminen malliin olisi ohjauksen kannalta eduksi.

Opintojen keskeyttäneiden lukumäärä on kasvanut 2000-luvulla merkittävästi. Tämä kuvastaa sitä, että prosessista on tullut aiempaa tehottomampi. 

Humanistisen tiedekunnan rahoitus on vähentynyt tutkimusjaksolla ja tiedekunta on pyrkinyt sopeutumaan opetusministeriön rahoitusmalliin etsimällä taloudellista liikkumavaraa ja muuttamalla opetusprosessia (pienentämällä sisäänottoa, kaventamalla kurssitarjontaa ja rajoittamalla tutkinnon kokonaispistemäärää).

Teknillisen tiedekunnan lähtökohdat ovat erilaiset. Erityisesti sähkötekniikan osasto on joutunut sopeutumaan nopeaan kasvuun. Tämä näkyy ongelmina opiskelijoiden osaamistasossa, kapasiteetin puutteena ja kyvyttömyytenä päästä opetusministeriön asettamiin tutkintotavoitteisiin. Sähkötekniikan osasto päätti näistä syistä pienentää sisäänottoa. Osasto päätyi ratkaisuun eri syistä kuin humanistinen tiedekunta. Sähkötekniikan osasto ei pystynyt kasvattamaan opetusprosessin volyymia riittävälle tasolle. Humanistinen tiedekunta sen sijaan kärsi ylituotannosta. Opetusministeriö ei korvaa tavoitteet ylittäviä tutkintomääriä.

- - -

Kauppatieteiden maisteri Soili Vasikainen väittelee Oulun yliopistossa torstaina 20.11.2014. Tuotantotalouden alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Performance Management of the University Education Process (Yliopiston opetusprosessin suorituskyvyn johtaminen). Vastaväittäjinä toimivat professori Eero Eloranta Aalto-yliopistosta ja professori Timo Aarrevaara Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Harri Haapasalo. Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla Tönning-salissa (L 4) kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:
Kauppatieteiden maisteri Soili Vasikainen

Syntymäaika ja -paikka:
1964 Nurmijärvi

Yo-tutkintovuosi ja koulu:
1983, Rajamäen lukio

Nykyinen työpaikka:
Helsingin yliopisto

Tiedekunta ja laitos:
Teknillinen tiedekunta, tuotantotalous
0294 480 000

Väittelijän yhteystiedot:
050 543 2141

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-0618-9

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs