Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Väitös: Vuorovaikutus varantopohjaisessa arvontuotannossa

Oulun yliopisto

Väitös: Vuorovaikutus varantopohjaisessa arvontuotannossa

Tiedote.
Julkaistu: 20.10.2014 klo 13:09
Julkaisija: Oulun yliopisto

Väitöskirjatutkimus osoittaa kuinka ohjelmistoteollisuuden ulkopuolisilla toimijoilla on suora vaikutus innovaatioverkostoissa tapahtuvaan varantojen kehittämiseen ja käyttöönottoon omien rahoitusvaatimustensa ja tavoitteidensa pohjalta. Tutkimus osoittaa, että rahoitusmekanismien luomassa laajemmassa ympäristössä luottamus, avoimuus ja molemminpuoliset hyödyt ovat tärkeitä osatekijöitä, jotka vaikuttavat siihen mihin rahoitus ohjataan ja missä tosiasiallinen työ tehdään.

Tutkimuksen tuloksena luotiin kehikko, joka osoittaa kuinka rahoitusmekanismit vaikuttavat varantojen kehittämiseen ja käyttöönottoon. Se osoittaa, että tietyt tapahtumat, joissa vuorovaikutusta tapahtuu, ovat erityisen tärkeitä, koska ne rajoittavat tai tukevat arvonluontia. Tutkimuksen tuloksena havaittiin, että eri toimijoiden rooli, myötävaikutus, tavoitteet ja motivaatio ovat ilmeisen erilaisia näissä tapahtumissa.

Työssä tutkittiin vuorovaikutuksen vaikutusta varantojen kehittämisessä ja käyttöönotossa innovaatioverkostoissa, joissa aktiviteetit liittyvät tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioyhteistyöhön. Tutkimuskohteena olivat suomalaisten ohjelmistoalan toimijoiden muodostamat innovaatioverkostot ja niissä toimivat yritykset, yliopistot ja muut tutkimusorganisaatiot sekä heidän toimintaansa tukevat rahoittajat ja innovaatiotoimintaa tukevat välittäjäorganisaatiot. Pääosa tutkimukseen osallistuneista toimijoista osallistui Suomen suurimpaan ohjelmistoalan tutkimusohjelmaan.

Tutkimus osoittaa vuorovaikutuskehikon tärkeyden motivaattorina ja kokonaisuutena, joka mahdollistaa suorat hyödyt osallistuville toimijoille heidän vuorovaikutuksestaan ja yhteistyöstään. Se myös osoittaa, että joidenkin niistä tapahtumista, joissa vuorovaikutusta tapahtuu, täytyy olla säännöllisiä, jatkuvia ja omata tietty rytmi. 

- - -

Filosofian maisteri Timo Koskela väittelee Oulun yliopistossa 24.10.2014. Tietojenkäsittelytieteen alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Interaction in asset-based value creation within innovation networks: the case of software industry (Vuorovaikutus varantopohjaisessa arvontuotannossa innovaatioverkostoissa – Tapaus ohjelmistoteollisuus). Vastaväittäjänä toimii professori Paavo Ritala Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta ja kustoksena yliopistonlehtori Juhani Warsta. Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla Arina-salissa (TA 105) kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:
Filosofian maisteri Timo Koskela

Syntymäaika ja -paikka:
1980 Oulu

Yo-tutkintovuosi ja koulu:
1999, Karjasillan lukio

Tiedekunta ja laitos:
Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, tietojenkäsittelytieteiden laitos
0294 480 000

Väittelijän yhteystiedot:
045 634 6030 timo.koskela@saunalahti.fi

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-0512-0

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs