Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Väitös: Vuodet eivät ole veljeksiä – ajallinen vaihtelu huomioitava virtavesien seurannassa

Oulun yliopisto

Väitös: Vuodet eivät ole veljeksiä – ajallinen vaihtelu huomioitava virtavesien seurannassa

Tiedote.
Julkaistu: 22.04.2016 klo 08:00
Julkaisija: Oulun yliopisto

Väitöstutkimuksessa havaittiin purojen pohjaeläimistön säilyvän varsin samankaltaisena vuodesta toiseen ilmastoltaan vakaina vuosina. Ihmistoiminta vaikutti kuitenkin havaittuihin säännönmukaisuuksiin. Luonnontilaisissa puroissa pohjaeläimistön vuosien välinen vaihtelu oli ennustettavaa ja liittyi sääoloiltaan poikkeuksellisiin kuiviin vuosiin. Ihmistoiminnan muokkaamissa puroissa pohjaeläimistön ajallinen vaihtelu oli puolestaan selkeästi satunnaisempaa eikä välttämättä samansuuntaista kuin luonnontilaisissa puroissa.

Tulokset osoittivat pohjaeläimistöön perustuvien virtavesien tila-arvioiden vaihtelevan vuodesta toiseen erityisesti ihmistoiminnan muokkaamissa puroissa, vaikka ihmistoiminnan määrä pysyi samana. Purojen pohjaeläinyhteisöissä tapahtuva luonnollinen, ihmistoiminnasta riippumaton, ajallinen vaihtelu voi siis heikentää yhteen näyteajankohtaan perustuvien havaintojen edustavuutta. Nämä tulokset ovat merkittäviä, kun ympäristön tilan arviointitietoa käytetään vesistöjen ennallistamista koskevassa päätöksenteossa. Jos tietoa ajallisen vaihtelun suuruudesta ei ole, saatetaan toimenpiteet heikentyneen ekologisen tilan kohentamiseksi aloittaa turhaan tai vaihtoehtoisesti toimia ei aloiteta, vaikka niitä tarvittaisiin. Ajallisten toistojen sisällyttäminen osaksi tutkimuksia vähentäisi tutkimustulosten riippuvuutta tutkimusvuosista ja lisäisi siten tulosten edustavuutta ja yleistettävyyttä.

Väitöstyössä havaittiin ilmastotekijöiden lisäksi paikallisten ympäristötekijöiden säätelevän pohjaeläinlajistoa ja runsautta. Pohjaeläimistö vaihteli ajallisesti vähemmän kun vesikasvien (etenkin sammalten) peittävyys oli suurempi. Vesikasvit ovat tärkeä luontainen suojapaikka virtaaman vaihteluja vastaan. Ne ovat myös päällyslevien kasvualusta ja pidättävät tehokkaasti lehtikariketta ja näin tarjoavat runsaan ravintolähteen koko ravintoverkolle. Pohjaeläimistön ajallinen vaihtelu oli myös pienempää silloin kun elinalueeksi soveltuvia ympäristölaikkuja oli runsaasti tutkimuspaikan läheisyydessä. Läheiset koskipaikat toimivat toisillensa lähteinä, jotka ylläpitävät yksilöiden immigraatiota eli saavuntaa, ja edistävät siten eliöyhteisöjen pysyvyyttä. Esimerkiksi vesistöjen kunnostuksissa vesikasvillisuuden ja koskipaikkojen yhteyden säilyttäminen tai tarvittaessa palauttaminen olisi ensiarvoisen tärkeää monimuotoisuuden ja eliöyhteisöjen pysyvyyden turvaamiseksi.

Virtavedet tarjoavat tärkeitä ekosysteemipalveluja ihmisille, mutta ne ovat myös yksi uhatuimmista elinympäristöistä maailmassa. Jokien ja purojen eliöyhteisöjen rakenteen ja toiminnan ajallisen vaihtelun ymmärtäminen onkin ensiarvoisen tärkeää muuttuvassa ilmastossa, kun sään ääri-ilmiöt lisääntyvät. Väitöstyö pohjautuu laajaan vuosien 2000–2013 aikana kerättyyn tutkimusaineistoon kymmenistä puroista Koillismaalta, Kainuusta ja Keski-Suomesta.

- - -

Filosofian maisteri Kaisa-Leena Huttunen väittelee Oulun yliopistossa 29.4.2016. Akvaattisen ekologian alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Biodiversity through time: coherence, stability and species turnover in boreal stream communities (Biodiversiteetti ajassa: pohjaeläinyhteisöjen vuosien välinen vaihtelu pohjoisissa virtavesissä). Vastaväittäjänä toimii tohtori Ian Donohue (Trinity College Dublin, Irlanti) ja kustoksena professori Timo Muotka. Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla Arina-salissa (TA105) kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:
Filosofian maisteri Kaisa-Leena Huttunen

Syntymäaika ja -paikka: 1980 Kajaani

Yo-tutkintovuosi ja koulu: 1999, Linnan lukio, Kajaani

Tiedekunta ja laitos:
Luonnontieteellinen tiedekunta, ekologian yksikkö
0294 480 000

Väittelijän yhteystiedot:
kaisa-leena.huttunen@oulu.fi
040 7577 023

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-1160-2

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs