Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Väitös: Visuaalisten esimerkkien hyödyntäminen ennakoidun käyttäjäkokemuksen arvioinnissa

Oulun yliopisto

Väitös: Visuaalisten esimerkkien hyödyntäminen ennakoidun käyttäjäkokemuksen arvioinnissa

Tiedote.
Julkaistu: 14.12.2015 klo 11:28
Julkaisija: Oulun yliopisto

Väitöstutkimuksessa kehitetty käytännöllinen EDE-menetelmä opastaa luomaan ja käyttämään visuaalisia käyttöliittymäesimerkkejä ennakoidun käyttäjäkokemuksen arvioinnissa tuotekehityksen alkuvaiheessa.

Viimeaikainen nopea kehitys on mahdollistanut uusien tietoteknisten tuotteiden ja sovellusten tuomisen markkinoille kiihtyvään tahtiin. Jotta tuote voisi menestyä markkinoilla, tulisi sen tarjota käyttäjilleen miellyttävä käyttäjäkokemus. Käyttäjäkokemuksella tarkoitetaan käyttäjän henkilökohtaisia tuntemuksia, jotka nousevat esiin tiettyyn aikaan ja tietyssä tilanteessa muuttuen koko ajan.

Miellyttävästä käyttäjäkokemuksesta onkin tullut tuotteiden tärkeä menestystekijä ja myyntiargumentti, mihin yritykset pyrkivät kehittäessään uusia tuotteita. Jotta tuote voi tarjota miellyttävän käyttäjäkokemuksen, tulee käyttäjien kokemuksia tutkia yhä varhaisemmassa tuotekehitysvaiheessa. Tällöin varsinaista tuotetta tai teknologiaa ei yleensä ole vielä olemassa, joten tutkimus keskittyy ennakoituun käyttäjäkokemukseen. Sen tutkiminen on haastavaa, koska tutkimukseen osallistuvien henkilöiden on vaikea kuvitella tulevaisuutta, joka poikkeaa heidän nykyisyydestä ja käyttämistään laitteista.

Ennakoidun käyttäjäkokemuksen tutkimus vaatiikin menetelmiä, jotka mahdollistavat kokemuksen tuntemuksen ennen varsinaista kokemusta olemassa olevalla laitteella, sekä eri suunnitteluideoiden kriittisen arvioinnin. Lisäksi suunnitteluideoiden esitystavan pitäisi mahdollistaa ennakoidun kokemuksen muodostumisen, tutkittaviin asioihin keskittymisen sekä idean keskeisimpien elementtien siirtämisen suoraan tuotesuunnitteluprosessiin. Tuotekehityksen alkuvaiheen ennakoidun käyttäjäkokemuksen arviointimenetelmien pitäisi olla myös käytännöllisiä, luotettavia, toistettavia, nopeita, suhteellisen helppoja toteuttaa, kustannustehokkaita ja mahdollistaa erilaisten tuoteideoiden arvioinnin erilaisilla käyttäjäryhmillä.

Väitöstutkimuksessa selvitetään, miten käyttäjien ennakoituja kokemuksia, tarpeita ja toiveita visuaalisesta käyttöliittymäsuunnittelusta voidaan tutkia tuotekehityksen alkuvaiheessa. Lisäksi selvitetään, kuinka visuaalisia esimerkkejä voidaan luoda ja käyttää alkuvaiheen ennakoidun käyttäjäkokemuksen arvioinneissa sekä pohditaan niiden etuja näille tutkimuksille. Jotta näihin kysymyksiin voidaan vastata, suunniteltiin ja luotiin erilaisia esimerkkejä ja eritasoisia prototyyppejä, joita arvioitiin tulevia käyttäjiä haastattelemalla. Samalla kehitettiin menetelmä, joka mahdollistaa ennakoidun käyttäjäkokemuksen arvioinnin. Saatua tietoa analysoitiin pääasiassa laadullisia analyysimenetelmiä hyödyntäen.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että ennakoidun käyttäjäkokemuksen arvioinnissa tulisi hyödyntää huolellisesti suunniteltuja visuaalisia esimerkkejä, jotta tutkimukseen osallistuva tuleva käyttäjä voi konkreettisesti nähdä, mitä tulevaisuuden teknologia voisi tarjota hänelle. Erityisesti visuaalisiin käyttöliittymäratkaisuihin keskittyvässä tutkimuksessa tulisi käyttää ymmärrettäviä, visuaalisesti yksityiskohtaisia ja laadukkaita sekä huolellisesti suunniteltuja ja keskenään vertailtavissa olevia esimerkkejä.

Väitöstutkimuksen tulokset, erityisesti EDE-menetelmä, auttavat sekä visuaalisen käyttöliittymäsuunnittelun että ennakoidun käyttäjäkokemuksen parissa työskenteleviä tutkijoita ja teollisuuden asiantuntijoita.

- - -

Taiteen maisteri Minna Pakanen väittelee Oulun yliopistossa 18.12.2015. Tietojenkäsittelytieteen alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Visual design examples in the evaluation of anticipated user experience at the early phases of research and development (Visuaaliset esimerkit ennakoidun käyttäjäkokemuksen evaluoinneissa tuotekehityksen alkuvaiheessa). Vastaväittäjinä toimivat professori Turkka Keinonen Aalto-yliopistosta ja dosentti Satu Jumisko-Pyykkö Tampereen teknillisestä yliopistosta ja kustoksena professori Kari Kuutti. Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla Arina-salissa (TA105) kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:
Taiteen maisteri Minna Pakanen

Syntymäaika ja -paikka: 1978 Oulu

Yo-tutkintovuosi ja koulu: 1997, Laanilan lukio

Nykyinen työpaikka:
Oulun yliopisto, tietojenkäsittelytieteiden laitos
0294 480 000

Tiedekunta ja laitos:
Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, tietojenkäsittelytieteiden laitos
0294 480 000

Väittelijän yhteystiedot:
minna.pakanen@oulu.fi
040 162 2014

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-1060-5

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs