Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Väitös: Vesistökuormitusta voidaan vähentää kosteikkopuhdistamoilla pitkäkestoisesti

Oulun yliopisto

Väitös: Vesistökuormitusta voidaan vähentää kosteikkopuhdistamoilla pitkäkestoisesti

Tiedote.
Julkaistu: 22.08.2016 klo 10:43
Julkaisija: Oulun yliopisto

Väitöstutkimuksessa havaittiin, että kosteikkopuhdistamot, jotka on rakennettu luonnonkosteikoille, voivat tehokkaasti vähentää turvetuotannon ja jätevedenpuhdistamojen vesistökuormitusta pohjoisissa olosuhteissa. Kosteikkopuhdistamot pidättivät ravinteita ja kiintoaineita tehokkaasti jopa 18 vuoden käytön jälkeen.

Väitöstutkimuksessa tutkittiin yhteensä 15 eri-ikäisen kosteikkopuhdistamon toimintaa veden ja turpeen laadun sekä kasvihuonekaasumittausten avulla. Tutkimustulosten avulla selvitettiin erilaisten vesienpuhdistusprosessien merkitystä ravinteiden ja kiintoaineen pidättymisessä kosteikkopuhdistamoilla.

Tutkituilla kosteikkopuhdistamoilla tehokkaita prosesseja typenpoistossa olivat sedimentaatio, kasvien ravinteiden otto ja nitrifikaatio-denitrifikaatio. Kosteikkopuhdistamoiden kasvihuonekaasupäästöt eivät kuitenkaan ole merkittäviä ilmastonmuutoksen aiheuttajia, koska tällaisten kosteikkopuhdistamoiden kokonaispinta-ala on pieni.

Kosteikkopuhdistamoiden fosforin sitomiskyky pysyi tehokkaana, koska niissä fosforia sitovia adsorptiopintoja oli joko vapaana tai niitä vapautui absorptio- ja desorptioprosessien seurauksena. Kosteikkopuhdistamolla fosforin kertyminen turpeen muodostuksessa arvioitiin vähäiseksi, tosin kertymistä ei ole tarkkaan määritetty pohjoisilla kosteikkopuhdistamoilla, joihin tulee ravinteikasta vettä. Turvetuotannon valumavesissä ja jätevedenpuhdistamoilta tulleissa vesissä orgaanisten humusaineiden rautaan ja alumiiniin sitoutuneen fosforin suodattuminen ja sedimentoituminen olivat muita todennäköisiä fosforin pidättymismekanismeja kosteikoilla. Turvetuotannon valumavesissä rauta oli merkittävä tekijä fosforin pidättymisessä. Rautaan sitoutunut fosfori on kuitenkin altis huuhtoutumiselle hapettomissa olosuhteissa, kun taas alumiiniin sitoutunut fosfori pidättyy pysyvämmin.

Kiintoaines pidättyi kosteikkopuhdistamoissa yleensä hyvin, vaikka pidättyneen aineen osuudessa kokonaiskuormituksesta oli suurta vaihtelua yksittäisissä kosteikkopuhdistamoissa eri vuosina ja eri vuodenaikoina. Muutokset virtaamissa vaikuttivat kiintoaineksen kulkeutumiseen ja pidättymiseen. Kiintoaines pidättyy sedimentaatiossa, jonka suuruuteen vaikuttaa kiintoaineen partikkelikoko. On todennäköistä, että vanhojen turvetuotantoalueiden korkean humusasteen pienikokoiset turvepartikkelit erodoituvat helpommin kuin pintaturpeen vähemmän hajonneet partikkelit. Heikentynyt kiintoaineen pidättyminen saattaa aiheutua myös kosteikkopuhdistamoiden oikovirtauksien kehittymisestä, muutoksista sedimentin kulkeutumistavoissa ja liian harvoista näytteenotoista, jolloin ei pystytä riittävän tarkasti arvioimaan kiintoaineksen pidättymistä.

Kosteikkopuhdistamot voivat olla ideaalisia jätevesien puhdistamiseen ja ovat osoittaneet hyvää puhdistustehokkuutta myös pitkäaikaisessa käytössä pohjoisissa olosuhteissa. Siten ne ovat laajasti sovellettavissa, kunhan niiden käyttömahdollisuuksien rajoitteet on otettu huomioon.

- - -

Filosofian lisensiaatti Satu Maaria Karjalainen väittelee Oulun yliopistossa 26.8.2016. Vesitekniikan alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Identification of processes leading to long-term wastewater purification in northern treatment wetlands (Pohjoisten kosteikkopuhdistamoiden pitkäaikaiseen toimintakykyyn johtavien prosessien tunnistaminen). Vastaväittäjänä toimii professori Jaak Truu Tarton yliopistosta Virosta ja kustoksena professori Björn Klöve. Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla OP-salissa (L10) kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:                                                                                 
Filosofian lisensiaatti Satu Maaria Karjalainen

Syntymäaika ja -paikka:
1966 Rauma

Yo-tutkintovuosi ja koulu:
1986 Rauman lyseo

Nykyinen työpaikka:
Suomen ympäristökeskus

Tiedekunta ja laitos:
Teknillinen tiedekunta, vesi- ja ympäristötekniikka

Väittelijän yhteystiedot:
0295251262
satu.maaria.karjalainen@ymparisto.fi

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-1277-7

* * * * * * * * * *

Oulun yliopisto
Viestintä, markkinointi ja yhteiskuntasuhteet
PL 8000
90014 Oulun yliopisto
viestinta@oulu.fi
0294 484 092

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs