Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Väitös: Vaikean purentavirheen oikomishoito parantaa elämänlaatua

Oulun yliopisto

Väitös: Vaikean purentavirheen oikomishoito parantaa elämänlaatua

Tiedote.
Julkaistu: 08.12.2014 klo 13:31
Julkaisija: Oulun yliopisto

Väitöstutkimuksessa tutkittiin purentavirheiden hoidon vaikutusta suunterveyteen liittyvään elämänlaatuun. Tutkimuksessa olleet aikuiset, joilla oli vaikea hoitoa vaativa purentavirhe, raportoivat huomattavasti enemmän suunterveyteen liittyviä fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia haittoja verrattuna suomalaiseen normaaliväestöön. Hoidon jälkeen suunterveyteen liittyvä elämänlaatu palasi normaaliväestön tasolle. Elämänlaatuun liittyvät haitat olivat yleisempiä potilailla, joilla oli kasvokipua tai jotka olivat tyytymättömimpiä hampaiden ulkonäköön.

Purentavirheet ovat hyvin yleisiä; arviolta joka kolmannella suomalaisella aikuisella on purentavirhe, jonka voidaan olettaa heikentävän toimintakykyä ja sen seurauksena huonontavan elämänlaatua pitkällä aikavälillä. Purentavirheet voivat olla yhteydessä moniin haittoihin, kuten vaikeuksiin syömisessä, leukanivelongelmiin tai suun ja kasvojen alueen kipuihin. Purentavirheet vaikuttavat myös ulkonäköön, ja voivat sitä kautta aiheuttaa psyykkistä ja sosiaalista haittaa.  

Tutkimusaineistona käytettiin Oulun yliopistolliseen sairaalaan vaikean purentavirheen vuoksi lähetettyjä aikuispotilaita. Kaikilla potilailla oli vaikea purentavirhe, johon liittyi selvä toiminnallinen haitta. Potilaille tehtiin oikomishoito tai oikomishoitoon yhdistetty leukakirurginen hoito. Tiedot kerättiin kyselylomakkeen, kliinisen tutkimuksen, hammasmallien ja valokuvien avulla ennen hoitoa ja hoidon jälkeen.  Erityisesti kiinnostuksen kohteena oli se, mitkä purentavirheeseen liittyvät seikat ovat yhteydessä elämänlaadun paranemiseen hoidon aikana.

Tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että naisilla ja miehillä eri asiat vaikuttavat elämänlaatuun. Ennen hoitoa naisilla, joilla oli vaikeampi purentavirhe, oli todennäköisemmin kasvokipua ja sitä myötä huonompi elämänlaatu. Miehillä taas purentavirheen vaikeus oli suoraan yhteydessä huonompaan elämänlaatuun, mutta ei kasvokipuun. Suurin elämänlaadun paraneminen havaittiin niillä potilailla, joiden tyytyväisyys hampaiden ulkonäköön ja kasvokipu paranivat eniten. Oikomishoidon myötä parantunut purenta paransi suunterveyteen liittyvän elämänlaadun normaaliväestön tasolle.

- - -

Hammaslääketieteen lisensiaatti Anna-Sofia Silvola väittelee Oulun yliopistossa 12.12.2014. Hampaiston kehitys- ja oikomisopin alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Effect of treatment of severe malocclusion and related factors on oral health-related quality of life (Vaikean purentavirheen hoidon ja siihen liittyvien tekijöiden vaikutus suunterveyteen liittyvään elämänlaatuun). Vastaväittäjänä toimii professori Timo Peltomäki Tampereen yliopistosta ja kustoksena professori Pertti Pirttiniemi. Väitöstilaisuus alkaa lääketieteellisen tiedekunnan luentosalissa F 101 (Aapistie 7) kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:
Hammaslääketieteen lisensiaatti Anna-Sofia Silvola

Syntymäaika ja -paikka:
1982 Oulu

Yo-tutkintovuosi ja koulu:
2001, Madetojan musiikkilukio

Nykyinen työpaikka:
Oulun kaupunki, OYS

Tiedekunta ja laitos:
Lääketieteellinen tiedekunta, hammaslääketieteen laitos
0294 480 000

Väittelijän yhteystiedot:
anna-sofia.silvola@oulu.fi,
040 563 4864

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-0649-3

 

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs