Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Väitös: Uusien mahdollisuuksien telluuriyhdisteet

Oulun yliopisto

Väitös: Uusien mahdollisuuksien telluuriyhdisteet

Tiedote.
Julkaistu: 06.10.2016 klo 14:56
Julkaisija: Oulun yliopisto

Telluurilla on monia erityisominaisuuksia, joilla se erottuu saman ryhmän keveämmistä alkuaineista rikistä ja seleenistä. Telluuriyhdisteitä käytetään orgaanisessa syntetiikassa, katalyytteinä, ligandikemiassa ja materiaalikemiassa. Telluurin oksideja hyödynnetään esimerkiksi uudelleenkirjoitettavissa CD-, DVD- ja Blu-ray levyissä, ja metallitellurideja käytetään aurinkokennoissa.

Väitöskirjatutkimuksessa on valmistettu uusia telluuriyhdisteitä sekä tutkittu, miten ne reagoivat hopean, kuparin, elohopean ja jodin kanssa. Yhdisteiden tunnistamisessa on käytetty yksikideröntgendiffraktiota sekä NMR-spektroskopiaa. Reaktiomekanismien selvittämiseksi on kokeellisen työskentelyn ohella hyödynnetty laskennallisen kemian menetelmiä. Reaktiolämpötilalla ja lähtöaineiden moolisuhteilla on merkittävä vaikutus muodostuviin tuotteisiin.

Kahdessa uudessa hopeakompleksissa havaittiin harvinainen, kahteen hopeakeskukseen siltamaisesti sitoutunut telluroeetteriligandi. Samoin reaktiossa kuparibromidin kanssa muodostui ainutlaatuinen kaksiytiminen kuparikompleksi, jossa sekä orgaaninen ditelluroeetteri- että bromidoligandit silloittavat metallikeskuksia.

Telluuriyhdisteiden ja jodin reaktioista muodostui mielenkiintoisia jodijohdannaisia, joiden rakenteissa havaittiin raskaille epämetallialkuaineille tyypillisiä molekyylien välisiä vuorovaikutuksia. Vuorovaikuttavien atomien perusteella niitä kutsutaan joko halogeeni- tai kalkogeenisidoksiksi. Näiden sekundääristen sidosten vaikutuksesta molekyylit pakkautuvat supramolekulaarisiksi verkostoiksi.

Telluuriyhdisteiden ominaisuuksien ja niiden rakenteellisten piirteiden syvempi tuntemus on olennaista etsittäessä materiaaleille uusia käyttökohteita esimerkiksi elektroniikassa ja kemiallisessa syntetiikassa. Tämä väitöskirja antaa merkittävää uutta ja täydentävää perustutkimuksellista tietoa orgaanisten telluuriyhdisteiden sekä niiden johdannaisten valmistuksesta, rakenteista ja sidosominaisuuksista.

- - -

Filosofian maisteri Merja Poropudas väittelee Oulun yliopistossa 14.10.2016. Epäorgaanisen kemian alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Synthesis and characterization of some telluroethers and their derivatives (Eräiden telluroeettereiden ja niiden johdannaisten valmistus ja karakterisointi). Vastaväittäjänä toimii professori Fabian Mohr (University of Wuppertal, Saksa) ja kustoksena dosentti Raija Oilunkaniemi Oulun yliopistosta. Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla Kainuunsalissa (L2) kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:
Filosofian maisteri Merja Poropudas

Tiedekunta ja laitos:
Luonnontieteellinen tiedekunta / Epäorgaanisen kemian laboratorio

Väittelijän yhteystiedot:
0400 872805
merja.poropudas@oulu.fi

* * * * * * * * * *
Oulun yliopisto
Viestintä, markkinointi ja yhteiskuntasuhteet
PL 8000
90014 Oulun yliopisto
viestinta@oulu.fi
0294 484 091

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs