Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Väitös: Uusia menetelmiä paksu- ja peräsuolisyövän tarkempaan luokitteluun ja ennusteen arviointiin

Oulun yliopisto

Väitös: Uusia menetelmiä paksu- ja peräsuolisyövän tarkempaan luokitteluun ja ennusteen arviointiin

Tiedote.
Julkaistu: 22.08.2016 klo 11:09
Julkaisija: Oulun yliopisto

Väitöskirjatutkimuksessa etsittiin uusia menetelmiä paksu-peräsuolisyövän ja sen esiasteiden kehittymisreitin mukaiseen luokitteluun ja ennusteen arviointiin.

Väitöskirjatyö on jatkoa Oulun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa pitkään jatkuneelle paksu- ja peräsuolisyöpätutkimukselle. Tutkimuksessa keskityttiin sahalaitaiseen paksu-peräsuolisyöpään, joka on hiljattain tunnistettu, tavallista paksu- ja peräsuolisyöpää huonoennusteisempi alatyyppi, ja edustaa noin kolmasosaa kaikista paksu- ja peräsuolisyövistä. Aineisto koostui kahdesta itsenäisestä paksu-peräsuolisyöpäaineistosta (147 ja 418 tapausta) sekä polyyppiaineistosta (922 tapausta), joista arvioitiin joukko valomikroskooppisia ja molekulaarisia ominaisuuksia.

Paksu-peräsuolisyövässä huonoon ennusteeseen liittyvää BRAF-onkogeenin V600E-mutaatiota todettiin vain sahalaitaisessa syövässä, ja tämän mutaation tunnistava immunohistokemiallinen menetelmä todettiin käyttökelpoiseksi sahalaitaisen syövän tunnistamisessa. Toinen väitöskirjatyössä tutkittu valkuaisaine, anneksiini A10, osoittautui myös sahalaitaisessa paksu-peräsuolisyövässä ja sen esiasteissa tyypillisesti esiintyväksi. Väitöskirjatyön tulosten perusteella BRAFV600E ja anneksiini A10 -vasta-aineilla voidaan selvittää nopeasti, edullisesti ja entistä tarkemmin, onko kyseessä paksu- ja peräsuolisyövän sahalaitainen muoto.

Niin kutsutut ektooppiset kryptafokukset ovat tunnusomaisena pidetty piirre yhdelle sahalaitaisen syövän esiastemuutokselle, traditionaaliselle sahalaita-adenoomalle. Väitöstutkimus kuitenkin osoitti, että ektooppisia kryptafokuksia esiintyy myös muissa paksu-peräsuolisyövän esiastemuutoksissa. Tarkkaan diagnoosiin ei siten aina päästä yksinomaan mikroskooppisen tarkastelun avulla. Havainnolla on merkitystä paksu- ja peräsuolisyövän esiastemuutosten luokittelussa.

Väitöstutkimuksessa todettiin, että kasvaimessa kasvainnekroosi on vähäisempää sahalaitaisessa paksu-peräsuolisyövässä. Runsas nekroosi puolestaan oli yhteydessä huonompaan ennusteeseen riippumatta kasvaimen levinneisyydestä, millä voi olla tulevaisuudessa merkitystä potilaiden ennusteen arvioinnissa.

Väitöskirjatyön havainnot korostavat oikeiden menetelmien valinnan tärkeyttä paksu-peräsuolisyövän diagnostiikassa. Perinteisin keinoin paksu-peräsuolisyövän ja sen esiasteiden luokittelu on osassa tapauksista epävarmaa. Väitöskirjatyön havaintojen perusteella entistä tarkempi diagnostiikka on mahdollista, millä on merkitystä syövän hoitomuotoja valittaessa.

- - -

Lääketieteen lisensiaatti Sara Väyrynen väittelee Oulun yliopistossa 26.8.2016. Patologian alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Histological and molecular features of serrated colorectal adenocarcinoma and its precursor lesions (Sahalaitaisen paksu- ja peräsuolisyövän ja sen esiastemuutosten histologiset ja molekulaariset piirteet). Vastaväittäjänä toimii professori Teijo Kuopio Jyväskylän yliopistosta ja kustoksena professori Markus Mäkinen. Väitöstilaisuus alkaa Oulun yliopistollisen sairaalan luentosalissa 4 kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:                                                                                 
Lääketieteen lisensiaatti Sara Väyrynen

Syntymäaika ja -paikka:
1987 Janakkala

Yo-tutkintovuosi ja koulu:
2006 Nurmon matemaattis-luonnontieteellinen erikoislukio

Nykyinen työpaikka:
Oulun yliopistollinen sairaala

Tiedekunta ja laitos:
Lääketieteellinen tiedekunta, syövän ja translationaalisen lääketieteen tutkimusyksikkö

Väittelijän yhteystiedot:
040 5145 902

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-1288-3

* * * * * * * * * *

Oulun yliopisto
Viestintä, markkinointi ja yhteiskuntasuhteet
PL 8000
90014 Oulun yliopisto
viestinta@oulu.fi
0294 484 092

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs