Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Väitös: Uusia hapetukseen ja adsorptioon perustuvia vedenkäsittelymenetelmiä

Oulun yliopisto

Väitös: Uusia hapetukseen ja adsorptioon perustuvia vedenkäsittelymenetelmiä

Tiedote.
Julkaistu: 18.01.2016 klo 12:09
Julkaisija: Oulun yliopisto

Väitöstutkimuksessa käsiteltiin kolmea ajankohtaista vedenkäsittelyn aihepiiriä: jätevesien desinfiointia, höyryvoimalaitosten vedenkäsittelyä ja geopolymeerien hyödyntämistä typen ja raskasmetallien poistossa. Tutkimuksissa korostettiin tulosten käytännön hyödynnettävyyttä ja ne syntyivät läheisessä yhteistyössä pk-yritysten ja teollisuuden kanssa.

Jätevesien desinfiointi viimeisenä käsittelyvaiheena ennen niiden johtamista vesistöihin on tärkeää ympäristöterveyden näkökulmasta. Unicef on arvioinut, että päivittäin lähes 2000 lasta menehtyy juomaveden tai sanitaation hygieniapuutteiden vuoksi. Desinfioinnilla on myös keskeinen asema yleistyvässä jätevesien kierrätyksessä, esimerkiksi kasteluvedeksi. Tutkimuksessa verrattiin kolmea orgaanista peroksidia, joista tehokkaimmaksi osoittautui permuurahaishappo. Myös peretikkahapon käyttö voi joissain tapauksissa olla perusteltua sen helpomman teknisen sovellettavuuden vuoksi. Orgaanisten peroksidien käyttö on turvallisempaa verrattuna yleisesti käytettävään klooriin.

Höyryvoimalaitoksilla kattilaan päätyvät humusjäämät ja muu orgaaninen aines voivat aiheuttaa kalliita korroosiovaurioita. Väitöstyössä tutkittiin aktiivihiilisuodatuksen käyttöä voimalaitoksen lisävedenkäsittelyssä. Aktiivihiilen käyttö on erittäin yleistä, mutta sen hyödyntämisestä ns. suolavapaalle vedelle ei ollut olemassa tietoa. Tutkimukset osoittivat menetelmän olevan tehokas ja kilpailevan vedenlaadussa kalliimpien menetelmien, kuten käänteisosmoosin, kanssa.

Geopolymeerit ovat alumiinisilikaattiyhdisteitä, joiden yksi merkittävin käyttökohde on ympäristöystävällisissä sementtituotteissa. Väitöstutkimuksessa geopolymeerien osoitettiin soveltuvan myös typen ja raskasmetallien poistoon. Tehokkaalla typenpoistolla jätevesistä saadaan ehkäistyä vesistöjen rehevöitymistä. Raskasmetallien poistoa taas voidaan hyödyntää muun muassa kaivosten ja muiden teollisten jätevesien käsittelyssä. Geopolymeerien valmistus onnistuu yksinkertaisella prosessilla käyttäen teollisia sivutuotteita ja muita paikallisesti saatavilla olevia raaka-aineita.

- - -

Filosofian maisteri Tero Luukkonen väittelee Oulun yliopistossa 22.1.2016. Soveltavan kemian alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on New adsorption and oxidation-based approaches for water and wastewater treatment. Studies regarding organic peracids, boiler-water treatment, and geopolymers (Uusia adsorptioon ja hapetukseen perustuvia veden- ja jätevedenkäsittelymenetelmiä: orgaaniset perhapot, kattilaveden käsittely ja geopolymeerit). Vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori Henrik Rasmus Andersen (Technical University of Denmark, Tanska) ja kustoksena professori Ulla Lassi. Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla Kuusamonsalissa (YB210) kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:
Filosofian maisteri Tero Luukkonen

Syntymäaika ja -paikka: 1986 Pudasjärvi

Yo-tutkintovuosi ja koulu: 2005, Kempeleen lukio

Nykyinen työpaikka:
Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy
044 535 3695

Tiedekunta ja laitos:
Luonnontieteellinen tiedekunta, soveltava kemia
0294 480 000

Väittelijän yhteystiedot:
teroluuk@gmail.com
044 535 3695

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-1079-7

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs