Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Väitös: Usko omiin kykyihin ja vahvuuksien tunnistaminen keskeistä lasten koulumenestyksessä

Oulun yliopisto

Väitös: Usko omiin kykyihin ja vahvuuksien tunnistaminen keskeistä lasten koulumenestyksessä

Tiedote.
Julkaistu: 04.09.2015 klo 12:35
Julkaisija: Oulun yliopisto

Onnistuneen oppimisen edellytyksenä on oppijan usko omiin kykyihinsä sekä omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen erilaisissa oppimistilanteissa. Onnistuminen johtaa positiivisiin tunteisiin ja käsityksiin omasta itsestä oppijana, mikä on perusta vakaammalle pystyvyyskäsitykselle ja toimintaan sitoutumiselle erilaisissa oppimistilanteissa. Pystyvyyskäsitys on yksi motivaatiota keskeisesti määrittelevistä tekijöistä. Sillä viitataan oppijan käsityksiin omista kyvyistään suoriutua tietyistä tilanteista ja tehtävistä oman toimintansa avulla. Pystyvyyskäsitystään arvioidessaan oppija vastaa perimmiltään kysymykseen: ”Pystynkö suoriutumaan tästä tehtävästä tässä tilanteessa?”.

Väitöstutkimuksessa selvitettiin alakouluikäisten lasten omakohtaisien onnistumisen kokemuksien ja pystyvyyskäsityksien merkitystä heidän oppimiselleen. Väitöstutkimus osoitti, että aikuisten ja lasten välillä on eroja siinä miten onnistuminen luokkahuoneessa tunnistetaan. Oppilaat rakentavat pystyvyyskäsityksiään tunteiden, hallittujen taitojen ja aikaisempien kokemuksien sekä opettajilta ja toisilta oppilaita saatavan tuen ja palautteen avulla. Yksi keskeisimmistä havainnoista oli, että tukea tarvitsevat lapset ovat joko haluttomia etsimään tai vastaanottamaan sitä opettajalta. Tällöin toisten oppilaiden vertaistuella on erityisen suuri merkitys heidän onnistumisen kokemuksissaan ja pystyvyyskäsityksien rakentumisessa.

Tutkimus selvittää keskeisiä oppimiseen liittyviä haasteita siitä, miksi oppilaat toimivat eri tavoin samassa oppimistilanteessa, miksi se johtaa erilaisiin oppimistuloksiin ja miten erilaisia oppilaita voidaan tukea heidän oppimisessaan. Lisäksi tutkimus auttaa ymmärtämään oppimisympäristön, opettajien ja heidän pedagogisten käytänteiden merkityksestä lasten motivaation kehittymisessä ja tukemisessa.

Väitöstutkimuksessa kehitettiin visuaalisia tutkimusmenetelmiä lapsilähtöiseen ja osallistavaan suuntaan, jonka kautta saadaan uudenlaista tietoa lasten motivaatiosta eri toimintaympäristöissä lapsen ääni huomioiden. Tutkimusaineisto koostuu oppimistilanteita esittävistä videotallenteista ja oppilaiden ottamista valokuvista, joita käytettiin tukemaan ja syventämään lasten kanssa tehtyjä haastatteluita. Käytetty menetelmä haastaa aikaisempia tutkimuksia ja käsityksiä siitä etteivät pienet lapset osaisi arvioida omaa oppimistaan.

- - -

Kasvatustieteen maisteri Elina Määttä väittelee Oulun yliopistossa torstaina 10.9.2015. Kasvatustieteen alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Setting Young Children Up for Success – Approaching Motivation through Children’s Perceptions of Their Ability (Alakoulun oppilaiden koulumenestyksen tukeminen – Oppimismotivaation tarkastelu lasten omakohtaisten onnistumiskokemuksien ja pystyvyyskäsityksien näkökulmasta). Vastaväittäjänä toimii professori Michaela Gläser-Zikuda (Friedrich Schiller University Jena, Saksa) ja kustoksena professori Sanna Järvelä. Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla Kaljusensalissa (KTK 112) kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:
Kasvatustieteen maisteri Elina Määttä

Syntymäaika ja -paikka:
1982 Kajaani

Yo-tutkintovuosi ja koulu:
2001, Linnan lukio

Tiedekunta ja laitos:
Kasvatustieteiden tiedekunta, oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö
0294 480 000

Väittelijän yhteystiedot:
050 329 9904
+17783202125
elina.maatta@oulu.fi

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-0888-6

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs