Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Väitös: Ulkoiset sidosryhmät luomassa B2B pk-yrityksen yritysbrändiä

Oulun yliopisto

Väitös: Ulkoiset sidosryhmät luomassa B2B pk-yrityksen yritysbrändiä

Tiedote.
Julkaistu: 31.08.2015 klo 13:06
Julkaisija: Oulun yliopisto

Väitöskirja käsittelee sitä, miten yritystenvälisillä markkinoilla (B2B) toimivien pienten ja keskisuurten (pk) yritysten ulkoiset sidosryhmät osallistuvat yritysbrändin – brändi-imagon ja -identiteetin – luomiseen ja mikä on luonteenomaista tällaisille yritysbrändiä luoville yhteistyösuhteille.

Tutkimuksen tulokset saatiin haastattelemalla B2B pk-yritystoiminnan asiantuntijoita, sekä seuraamalla oululaisen teknologiayrityksen 9Solutionsin kehitystä, kasvua ja kansainvälistymistä 2010–2013 välisenä aikana, sekä kuulemalla yrityksen johtoa, henkilöstöä ja eri yhteistyökumppaneita.

Tutkimus osoittaa, että aktiivinen yhteistyö, vuorovaikutus ja dialogi eri sidosryhmien kanssa ovat keskeisessä roolissa yritysbrändi-identiteetin kehittymisessä erityisesti yrityksen alkuvaiheessa, sillä ne auttavat yritystä ymmärtämään sen toimintaympäristöä, sopeutumaan sen vaatimuksiin, sekä määrittelemään brändin keskeiset erottuvuustekijät, vahvuudet sekä heikkoudet.

Erityisesti avainyhteistyökumppanit voivat lisäksi omalla toiminnallaan edesauttaa yrityksen brändin tunnettavuutta ja positiivista brändi-imagoa muun muassa toimimalla referenssinä ja suosittelijana, panostamalla yhteismarkkinointiin, sekä tarjoamalla tietoa yrityksen tuotteiden, palveluiden ja liiketoiminnan kehittämiseksi.

Tutkimuksen perusteella yritysbrändiä luoville yhteistyösuhteille on ominaista keskinäinen riippuvuus ja vastavuoroisuus, jolloin erityisesti molemminpuolinen hyöty määrittelee yritysbrändin kannalta suotuisaa sidosryhmäyhteistyötä. Eri sidosryhmien, kuten sijoittajat, asiakkaat, partnerit ja mainostoimisto, merkitys yritysbrändin kehityksen kannalta kuitenkin vaihtelee eri tilanteissa sekä yrityksen elinkaaren eri vaiheissa.

Aktiivinen verkostoituminen ja yhteistyösuhteiden hyödyntäminen yritysbrändäyksessä on ensiarvoisen tärkeää varsinkin pk- ja start-up yrityksille, joilla ei ole resursseja laajamittaiseen markkinointiviestintään, sekä B2B-yrityksille, jotka eivät hyödy perinteisestä mainonnasta samassa mittakaavassa kuin kuluttajamarkkinoilla toimivat yritykset.

Tutkimuksen tulokset auttavat yritysbrändäyksen kannalta keskeisten ulkopuolisten sidosryhmien sekä niiden resurssien ja toimintojen tunnistamisessa ja hyödyntämisessä erityisesti B2B pk-yrityskontekstissa.

- - -

Kauppatieteiden maisteri Minna Törmälä (os. Mäläskä) väittelee Oulun yliopistossa 4.9.2015. Markkinoinnin alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Co-creation of corporate brand through stakeholder relationships in B2B SMEs (Ulkoiset sidosryhmät B2B pk-yrityksen yritysbrändin yhteisluojina). Vastaväittäjänä toimii professori Mats Urde Lundin yliopistosta Ruotsista ja kustoksena professori Pauliina Ulkuniemi. Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla Arina-salissa (TA 105) kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:
Kauppatieteiden maisteri Minna Törmälä (os. Mäläskä)

Syntymäaika ja -paikka:
1984 Tyrnävä

Yo-tutkintovuosi ja koulu:
2003, Kuusiluodon lukio

Nykyinen työpaikka:
Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, markkinointi
0294 482 920

Tiedekunta ja laitos:
Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, markkinointi
0294 482953

Väittelijän yhteystiedot:
minna.tormala@oulu.fi
050 367 2091

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-0871-8

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs