Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Väitös: Tutkimus uhanalaisesta vepsän kielestä

Oulun yliopisto

Väitös: Tutkimus uhanalaisesta vepsän kielestä

Tiedote.
Julkaistu: 06.06.2016 klo 09:02
Julkaisija: Oulun yliopisto

Vepsän kieli on pieni suomensukuinen vähemmistökieli, jota puhutaan Venäjällä Laatokan, Äänisen ja Valkeajärven välillä. Venäjällä vepsäläiset on määritelty yhdeksi pohjoisista alkuperäiskansoista. Venäjän väestönlaskentatietojen mukaan vepsänpuhujien määrä on romahtanut ja on nykyisellään vain hieman yli 3600. UNESCO luokitteleekin vepsän vakavasti uhanalaiseksi kieleksi. Vepsäläisten kielenvaihtoa venäjään ovat kiihdyttäneet monet yhteiskunnalliset tapahtumat ja muutokset: Venäjän asutus- ja vähemmistöpolitiikka, kaupungistuminen sekä vepsän opetuksen ja muun yhteiskunnallisen käytön vähäisyys.

Väitöskirjassa tarkastellaan vepsän kielen indefiniittipronominien järjestelmää ja sen kehitystä. Kieliyhteisön rakenne ja kielenpuhujien tilanne vaikuttavat aina myös kieleen ja sen järjestelmään. Vepsäläisväestöstä osa on ollut todennäköisesti ainakin jollakin tasolla venäjäntaitoista tai kaksikielistä jo useamman sadan vuoden ajan. Tutkimuksessa osoitetaan, miten venäjän kielen vuosisatoja jatkunut kontaktivaikutus näkyy vepsän pronominien systeemissä.

Väitöskirja edistää uhanalaisen vepsän kielen dokumentointia, tutkimusta ja kuvausta. Kielentutkijat voivat tukea kieliyhteisöä vähemmistökielen elvytyksessä, sillä kielen dokumentointia pidetään yhtenä tärkeimmistä elvytystä edistävistä keinoista. Peruskieliopin kartoitus tukee vepsän kielen opettajien, oppikirjantekijöiden sekä kielenhuoltajien ja -kehittäjien työtä.

Tutkimusta varten on kerätty vanhojen aineistojen lisäksi myös paljon uutta aineistoa. Tutkija on tehnyt Venäjän vepsäläisalueille kenttätyömatkoja, joiden aikana hän on haastatellut monia vepsää vielä taitavia kielenpuhujia. Nauhoituksia on tehty muun muassa Äänisen rannan pohjoisvepsäläisissä kylissä Karjalan tasavallassa, Ojat-joen varren keskivepsäläiskylissä Leningradin alueella sekä Vologdan alueen itäisissä keskivepsäläiskylissä. 

Väitöskirjassa kuvataan, miten yksittäisen kielenpuhujan mielestä ja puheesta venäjän kielen vaikutus on vähitellen levinnyt osaksi vepsäläisen kieliyhteisön kielen järjestelmää.  Näin vepsäläisen ja venäläisen puhujayhteisön kontaktit ovat johtaneet vepsän kielen indefiniittipronominien systeemin muutokseen.

- - -

Filosofian maisteri Heini Karjalainen väittelee Oulun yliopistossa 11.6.2016. Suomen kielen alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Yhteisöt kontaktissa, systeemit muutoksessa. Vepsän kielen indefiniittipronominien järjestelmä (Communities in Contact, Systems in Change. The System of Indefinite Pronouns in Veps). Vastaväittäjänä toimii dosentti Janne Saarikivi Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Harri Mantila Oulun yliopistosta. Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla Keckmaninsalissa (HU106) kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:
Filosofian maisteri Heini Karjalainen

Syntymäaika ja -paikka: 1974 Espoo

Yo-tutkintovuosi ja koulu: 1994, Tapiolan lukio, Espoo

Nykyinen työpaikka:
Oulun yliopisto, humanistinen tiedekunta

Tiedekunta ja laitos:
Humanistinen tiedekunta, suomen kieli
0294 480 000

Väittelijän yhteystiedot:
heini.karjalainen@oulu.fi
045 149 7666

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-1223-4

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs