Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Väitös: Tutkimus psykologisten testien normeista

Oulun yliopisto

Väitös: Tutkimus psykologisten testien normeista

Tiedote.
Julkaistu: 26.10.2015 klo 13:56
Julkaisija: Oulun yliopisto

Väitöskirjatutkimus tarkastelee aikuistestien normien luotettavuutta. Warteggin piirrostestin luotettavuutta aleksitymian ja depression mittarina tutkittiin vertaamalla sitä muihin aleksitymia- ja depressiotesteihin. Tutkimuksen johtopäätöksenä oli, että Wartegg-testi saattaa olla hyödyllinen menetelmä aleksitymian toteamisessa.

Tutkimuksessa selvitettiin myös aikuisten WAIS-älykkyystestin kansallisten normien välisiä eroja. Tutkimuksessa havaittiin merkitseviä eroja osatestien keskiarvojen suhteissa, testiprofiileissa, eri maiden ja ikäkohorttien välillä. Kyseisiä eroja ei voida selittää älykkyyden yleisellä faktorilla vaan niiden taustalla on luultavasti koulutukseen ja kulttuuriin liittyviä tekijöitä. Tulokset osoittavat myös, että suomalaiset WAIS III testinormit ovat vinoutuneet nuorempien ikäryhmien osalta.

Chapmanin vastaustapa-asteikon luotettavuutta tutkittiin Pohjois-Suomen 1966 syntymäkohortin kyselytutkimusaineistolla. Psykiatrisista oireista kärsivät henkilöt saivat korkeampia pistemääriä kuin terveet vastaajat. Johtopäätöksenä oli, että vastaustapamittarit voivat karsia psykiatrisia potilaita liian herkästi ulos tutkimusjoukosta, mikä voi vääristää tutkimusten tuloksia.

Tutkimus osoittaa, että testituloksen luotettava tulkinta vaatii ajanmukaiset ja edustavaan otokseen perustuvat testinormit.

- - -

Psykologian lisensiaatti Eka Roivainen väittelee Oulun yliopistossa 30.10.2015. Psykiatrian alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Validity in psychological measurement: An investigation of test norms (Näkökulmia psykologisten arvioiden luotettavuuteen. Tutkimus testinormeista). Vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori Markus Jokela Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Jouko Miettunen. Väitöstilaisuus alkaa Kontinkankaalla luentosalissa F101, Aapistie 7A, kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:
Psykologian lisensiaatti Eka Roivainen

Tiedekunta ja laitos:
Oulun yliopiston tutkijakoulu/Lääketieteellinen tiedekunta, MRC Oulu
0294 480 000

Väittelijän yhteystiedot:
eka.roivainen@verve.fi

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-0943-2

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs