Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Väitös: Tutkimuksia maankamaran yläosan rakenteesta Pohjois-Suomen alueella

Oulun yliopisto

Väitös: Tutkimuksia maankamaran yläosan rakenteesta Pohjois-Suomen alueella

Tiedote.
Julkaistu: 14.12.2015 klo 11:31
Julkaisija: Oulun yliopisto

Väitöskirja koostuu kokoelmasta geofysikaalisia tutkimuksia Pohjois-Suomen alueella, joissa maankamaran rakennetta tarkasteltiin kolmiulotteisten mallien avulla. Vaikka alue onkin mm. kaivosteollisuuden kiinnostuksen kohteena, sen rakenteista ei ollut saatavilla juurikaan kolmiulotteista tietoa. Maankamaran sisäisten rakenteiden tunteminen erilaisissa mittakaavoissa on oleellista maankamaramme kehityshistorian varmentamiseksi ja väitöskirjatyön tuloksissa näkyykin selkeästi alueen pitkä ja monimutkainen geologinen historia.

Työn tulokset perustuvat pääosin erilaisiin seismisiin mittausaineistoihin sekä painovoiman suuruuden paikallista vaihtelua kuvaavan Bouguer-anomalian analysointiin. Eräs työn pääaineistoista on POLENET/LAPNET passiiviseismisen mittausverkon aineisto, joka mitattiin Pohjois-Suomessa ja sitä ympäröivillä alueilla Ruotsissa, Norjassa ja Venäjällä vuosina 2007–2009. POLENET/LAPNET-verkko rekisteröi kahden vuoden ajan sekä paikallisista että etäisistä maanjäristyksistä peräisin olevia maanjäristysaaltoja.

Työn päätuloksia ovat POLENET/LAPNET-mittausverkon tuloksilla täydennetty kartta maan kuorikerroksen paksuuden vaihtelusta Pohjois-Suomen alueella n. 40–50 km syvyydellä. Uusi aineisto täytti merkittävästi maantieteellisiä aukkoja, joista aiempaa mittaustietoa ei ollut saatavilla. Kuoren paksuuden vaihtelun lisäksi tutkittiin seismisten aaltojen etenemisnopeuden jakaumaa kuoren alapuolisessa ns. ylävaipassa n. 400 km syvyydelle saakka. Näitä tutkimuksia täydennettiin kahdella pienemmän mittakaavan tutkimuksella, joissa mallinnettiin valittuja geologisia rakenteita.

- - -

Filosofian maisteri Hanna Silvennoinen väittelee Oulun yliopistossa 18.12.2015. Geofysiikan alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on 3D structure of the crust and upper mantle below northern part of the Fennoscandian Shield (Maan kuoren ja ylävaipan kolmiuloteinen malli Fennoskandian kilven pohjoisosassa). Vastaväittäjänä toimii professori Ulrich Achauer (Universite de Strasbourg, Ranska) ja kustoksena professori Elena Kozlovskaya. Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla luentosalissa GO101 kello 11.

- - -

Oppiarvo ja nimi:
Filosofian maisteri Hanna Silvennoinen

Syntymäaika ja -paikka: 1979 Jyväskylä

Yo-tutkintovuosi ja koulu: 1998 Jyväskylän Lyseon lukio

Nykyinen työpaikka:
Sodankylän geofysiikan observatorio, Oulun yliopisto

Tiedekunta ja laitos:
Kaivannaisalan tiedekunta, geofysiikka
0294 480 000

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-1068-1

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs