Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Väitös: Tekonivelinfektion hoidossa voidaan käyttää aiempaa lyhyempää antibioottihoitoa

Oulun yliopisto

Väitös: Tekonivelinfektion hoidossa voidaan käyttää aiempaa lyhyempää antibioottihoitoa

Tiedote.
Julkaistu: 02.11.2015 klo 10:36
Julkaisija: Oulun yliopisto

Väitöskirjatutkimuksessa todettiin, että aiempaa lyhyemmällä antibioottihoidolla voidaan saavuttaa yhtä hyvät hoitotulokset kuin pidemmällä hoidolla, hoidettaessa lonkan ja polven tekonivelinfektiota ilman tekonivelen vaihtoa.  Hoitoajan lyhentäminen vähentää hoidosta potilaalle koituvia haittoja ja säästää terveydenhuollon resursseja.

Tekonivelinfektio on yksi vakavimmista lonkan ja polven tekonivelleikkauksen komplikaatioista. Tekonivelinfektion hoitovaihtoehtoja ovat tekonivelen säästävä hoito, tekonivelen vaihto ja ns. salvage-toimenpiteet (esimerkiksi jäykistys tai amputaatio).

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää lyhennetyn mikrobilääkehoidon toimivuutta tekonivelinfektion säästävässä hoidossa. Lisäksi pyrittiin löytämään tekonivelinfektion hoidon epäonnistumiselle altistavia tekijöitä. Tavoitteena oli myös selvittää hoidon tuloksia silloin, kun hoidetaan tekonivelinfektiota kaksivaiheisella revisiolla, sekä tutkia revision toisessa vaiheessa otettavien mikrobinäytteiden merkitystä hoidon onnistumiselle.

Tutkimusaineisto koostui 197 potilaasta, joilta hoidettiin tekonivelinfektiota Oulun yliopistollisessa sairaalassa. Tutkimuksessa todettiin, että lyhyemmällä hoitoajalla voidaan saavuttaa erinomaiset hoitotulokset (88 %) tekonivelinfektion säästävässä hoidossa, jos suunniteltu antibioottihoitoaika voidaan toteuttaa. Yli kahden kuukauden (lonkan tekonivelinfektio) ja kolmen kuukauden (polven tekonivelinfektio) hoitoajasta ei näytä olevan hyötyä säästävässä hoidossa. Lisäksi todettiin, että sairaalaantulovaiheessa mitattu veren leukosyyttiarvo > 10×109/l ja tehoton empiirinen antibiootti ovat itsenäisesti hoidon epäonnistumiselle altistavia tekijöitä.

Rifampisiini-yhdistelmähoidon, erityisesti rifampisiini yhdistettynä siprofloksasiiniin, todettiin olevan merkittävästi yhteydessä hoidon onnistumiseen silloin, kun hoidetaan stafylokokki-infektiota tekonivelen säästävällä hoidolla. Tutkimus osoitti myös, että kuuden viikon antibioottihoito on riittävä hoidettaessa tekonivelinfektiota kaksivaiheisella revisiolla. Positiivinen mikrobiviljelynäyte toisen vaiheen leikkauksessa ei näytä olevan yhteydessä huonompaan hoitotulokseen.

- - -

Lääketieteen lisensiaatti Ari-Pekka Puhto väittelee Oulun yliopistossa 6.11.2015. Kirurgian alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Prosthetic joint infections of the hip and knee. Treatment and predictors of treatment outcomes (Lonkan ja polven tekonivelinfektiot. Hoito ja hoidon onnistumiseen vaikuttavat tekijät). Vastaväittäjänä toimii dosentti Petri Virolainen Turun yliopistollisesta keskussairaalasta ja kustoksena professori Juhana Leppilahti. Väitöstilaisuus alkaa Oulun yliopistollisen sairaalan luentosalissa 1 kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:
Lääketieteen lisensiaatti Ari-Pekka Puhto

Syntymäaika ja -paikka:
1966 Sievi

Yo-tutkintovuosi ja koulu:
1985, Toholammin lukio

Nykyinen työpaikka:
Oulun yliopistollinen sairaala
08 315 2011

Tiedekunta ja laitos:
Lääketieteellinen tiedekunta, kirurgia
0294 480 000

Väittelijän yhteystiedot:
appuhto@mail.suomi.net
050 3696868

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-0945-6

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs