Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Väitös: Tehokkaita tilastollisia menetelmiä vedenlaatuun vaikuttavien tekijöiden tutkimiseen

Oulun yliopisto

Väitös: Tehokkaita tilastollisia menetelmiä vedenlaatuun vaikuttavien tekijöiden tutkimiseen

Tiedote.
Julkaistu: 11.01.2016 klo 14:13
Julkaisija: Oulun yliopisto

Väitöstutkimuksessa on tarkasteltu boreaalisten jokien vedenlaatuun vaikuttavia tekijöitä eri mittakaavoissa soveltamalla paikkatietoaineistoihin perustuvaa tilastollista mallinnusta. Väitöstutkimus osoittaakin, että paikkatietoaineistot ja tutkimuksessa sovelletut modernit tilastolliset menetelmät ovat tehokas yhdistelmä, kun mallinnetaan vedenlaadun ja ympäristön yhteyttä.

Mallinnettaessa jokien fysikaalis-kemialliseen vedenlaatuun vaikuttavia ympäristötekijöitä havaittiin, että siihen vaikuttavat paitsi maankäyttö myös valuma-alueen luonnolliset ominaisuudet. Maankäyttömuodoista korostui erityisesti maatalous ja luonnollisista ominaisuuksista maaperä ja järvisyys. Ajallisista mittakaavoista vedenlaatua selittivät parhaiten jokien virtaamahuiput keväällä ja syksyllä. Spatiaalisista mittakaavoista vedenlaatu selittyi parhaiten, kun huomioitiin ympäristötekijät koko valuma-alueella sekä joen ympärille muodostetun 50 metrin vyöhykkeellä.  

Yhdistämällä paikkatietoaineistoja ja tilastollista mallinnusta voidaan mallintaa vedenlaatuun vaikuttavia tekijöitä maantieteellisesti laajoilla alueilla ja tuottaa siten yleistettäviä tuloksia. Paikkatietoaineistojen saatavuus parantuu jatkuvasti ja luotettavia malleja voidaan tuottaa jo suhteellisen pienellä aineistolla. Modernit tilastolliset menetelmät, kuten yleistetyt lineaariset ja additiiviset mallit, ovat joustavia aineiston ominaisuuksien suhteen. Niiden avulla saadaan luotettavasti ja suhteellisen nopeasti yleiskuva vedenlaatuun vaikuttavista tekijöistä. Tämä auttaa jatkotutkimuksien kohdistamisessa.

Väitöstutkimuksen lähestymistapaa voidaan soveltaa kartoitettaessa ilmastonmuutokselle erityisen herkkiä valuma-aluetyyppejä. Väitöstutkimuksen tuloksia voidaan lisäksi hyödyntää esimerkiksi maankäytön suunnittelussa sekä suunniteltaessa vesistöjen käyttöä ja kunnostusta.

- - -

Filosofian maisteri Sanna Varanka väittelee Oulun yliopistossa 15.1.2016. Maantieteen alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Multiscale influence of environmental factors on water quality in boreal rivers. Application of spatial-based statistical modelling (Ympäristötekijöiden vaikutus boreaalisten jokien vedenlaatuun eri mittakaavoissa. Paikkatietoon perustuvan tilastollisen mallinnuksen soveltaminen). Vastaväittäjänä toimii professori Risto Kalliola Turun yliopistosta ja kustoksena professori Jan Hjort. Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla OP-salissa (L10) kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:
Filosofian maisteri Sanna Varanka

Syntymäaika ja -paikka: 1983 Ylivieska

Yo-tutkintovuosi ja koulu: 2002, Ylivieskan lukio

Tiedekunta ja laitos:
Luonnontieteellinen tiedekunta, maantiede
0294 480 000

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-1073-5

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs