Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Väitös: Tehokkaimman reitin selvittäminen on mahdollista myös maastossa liikkuvaa jalankulkijaa varten

Oulun yliopisto

Väitös: Tehokkaimman reitin selvittäminen on mahdollista myös maastossa liikkuvaa jalankulkijaa varten

Tiedote.
Julkaistu: 11.05.2015 klo 11:55
Julkaisija: Oulun yliopisto

Väitöstutkimuksessa kehitettiin menetelmä reitinoptimointiin maastossa jalankulkijan näkökulmasta, ja sitä sovellettiin maastossa liikkumiseen metsäninventoinnin yhteydessä. Tutkimuksessa havaittiin, että reitinoptimointi on mahdollista myös maasto-oloissa. Menetelmää testanneet maastotyöntekijät arvioivat, että reitinoptimoinnin ja ihmisen reitinvalintakyvyn yhdistäminen tuottaisi tehokkaita reittejä maastotyön avuksi.

Tutkimuksessa mallinnettiin suomalaisen maaston kulkukelpoisuutta kokeneiden maastossa liikkujien avulla. Kulkureittien tuottamiseen käytettiin paikkatietojärjestelmää. Testausvaiheessa reitinoptimointimenetelmää hyödynnettiin metsäninventoinnin maastotyössä. Testaajilla oli käytössään laskennallisesti tuotetut reittiehdotukset, ja he havainnoivat reitinoptimoinnin käyttökelpoisuutta työnsä yhteydessä. Lisäksi laskennallisesti tuotettuja reittejä verrattiin maastotyöntekijöiden itse suunnittelemiin reitteihin.

Nopeimman tai lyhimmän reitin laskemisesta tieverkolla erilaisten navigointisovellusten avulla on tullut osa arkipäivää. Tiellä liikkumisen mallintaminen poikkeaa kuitenkin maaston kulkukelpoisuuden kuvaamisesta. Tieverkko koostuu yksittäisistä teistä, joiden ominaisuuksia ovat pituus ja sallittu nopeus. Maasto on pikemminkin jatkuva pinta, jossa voidaan liikkua mihin suuntaan tahansa ellei kyse ole kulkuesteestä. Ratkaisuna on mallintaa maaston erilaisten kohteiden – esimerkiksi taimikoiden, varttuneiden metsien, soiden tai peltojen – kulkukelpoisuutta ja selvittää reitti, joka kulkee kulkukelpoisuudeltaan edullisimpien kohteiden kautta.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, voidaanko reitinoptimoinnin avulla auttaa maastotyöntekijää tehokkaan reitin valinnassa sekä kehittää paikkatietomenetelmä reittien tuottamiseksi. Vaikka reitinoptimointia testattiin metsäninventoinnin yhteydessä, voidaan sitä soveltaa maastossa liikkumiseen myös metsäalan ulkopuolella. Samalla menetelmällä voidaan tuottaa joustavasti reittejä erilaisiin tarpeisiin, esimerkiksi virkistyskäyttäjien reittien suunnitteluun.

- - -

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Henna Etula väittelee Oulun yliopistossa perjantaina 15.5.2015. Geoinformatiikan alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Paikkatietoon perustuva reitinoptimointi metsäninventoinnin työkaluna Suomessa: menetelmän kehittäminen ja sen hyödyllisyyden arviointi (GIS-based route optimization as a tool for forest inventory in Finland: the development of a method and an evaluation of its utility). Vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori Tuuli Toivonen Helsingin yliopistosta ja kustoksena tutkijatohtori Harri Antikainen Oulun yliopistosta. Väitöstilaisuus alkaa Seinäjoen kaupunginkirjaston Jaaksi-salissa (Alvar Aallon katu 14) kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:
Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Henna Etula

Syntymäaika ja -paikka:
1981 Alajärvi

Yo-tutkintovuosi ja koulu:
2000, Alajärven lukio

Nykyinen työpaikka:
Suomen metsäkeskus
029 432 400

Tiedekunta ja laitos:
Luonnontieteellinen tiedekunta, maantiede
029 448 1051

Väittelijän yhteystiedot:
henna.etula@metsakeskus.fi
050 314 0413

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-0785-8

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs