Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Väitös: Tarjoumat ja visuaalinen laatu alle kolmivuotiaiden lasten päiväkotiympäristöissä

Oulun yliopisto

Väitös: Tarjoumat ja visuaalinen laatu alle kolmivuotiaiden lasten päiväkotiympäristöissä

Tiedote.
Julkaistu: 05.08.2014 klo 10:31
Julkaisija: Oulun yliopisto

Päiväkotien tiloihin ja ympäristöihin liittyvä tutkimus ja keskustelu on Suomessa ollut vähäistä. Siihen, miltä päiväkodissa näyttää, millaisia tunteita ympäristö herättää tai mitä näkyvä ympäristö mahdollistaa tai ei mahdollista lapselle, ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota.

Väitöstutkimuksessa tarkastellaan seitsemän suomalaisen päiväkodin visuaalisia ympäristöjä, niiden merkityksiä ja sitä, mitä potentiaalisia mahdollisuuksia toimintaan eli tarjoumia ympäristöt tuottavat alle kolmivuotiaille lapsille. Tutkimusaineistona ovat valokuvat ympäristöistä. Valokuvien tulkitsemiseen luotiin malli, joka kytkettiin suomalaisen varhaiskasvatuksen sisältöä ja näkökulmia ohjaavaan Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet -oppaaseen (VASU).

Tutkituissa päiväkotiympäristöissä on monia vahvuuksia. Toisaalta tutkimusaineistosta on tulkittavissa, että visuaalisen ympäristön merkitystä ei ole tiedostettu riittävästi eikä siten ympäristön tietoiseen suunnitteluun ja kehittämiseen ole panostettu. VASUn näkökulmat eivät ole jalkautuneet tutkimuspäiväkotien ympäristöihin vaikka VASU on laajalti käytetty toiminnan kehys varhaiskasvatuksessa.

Tutkimus tuo uudenlaista aineistoa ja välineitä käytettäväksi ammatillisen reflektoinnin tukena päiväkodeissa. Erityisesti tutkimuksessa rakennettua VASU-mallia voidaan käyttää päiväkotiympäristöjen arvioinnin ja suunnittelun tukena. Samoin tutkimuksessa käytettyä ympäristöjen dokumentointia valokuvien avulla on mahdollista soveltaa menetelmänä tunnistaa tarjoumia tai niiden puuttumista päiväkotiympäristöissä. Kehitetty VASU-malli ja dokumentoinnin menetelmä ovat hyödynnettävissä myös jatkotutkimukseen.

Tutkimus tuottaa perusteltua näkökulmaa varhaiskasvatusympäristön merkityksestä lasten elämään, hyvinvointiin, oppimiseen ja kehitykseen. Ympäristöä kehitettäessä on tärkeää oppia katsomaan lapsen silmin. Lapsi tarvitsee mielekkään ympäristön, jossa on liikkumisen vapautta, paljon tarjoumia, osallisuuden mahdollisuuksia sekä tunteen siitä, että kuuluu ympäristöön – että ympäristö on ”oma”.

- - -

Kasvatustieteen maisteri Päivi Lindberg väittelee Oulun yliopistossa 8.8.2014. Varhaiskasvatuksen alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on In search of affordances and visual quality. Interpreting environments of children aged under three in seven Finnish day-care centres (Tarjoumia ja visuaalista laatua etsimässä. Tulkintoja alle kolmivuotiaiden lasten ympäristöistä seitsemässä suomalaisessa päiväkodissa). Vastaväittäjänä toimii professori (emer.) Philip Gammage Nottinghamin yliopistosta Iso-Britanniasta ja kustoksena professori Riitta-Liisa Korkeamäki. Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla Kaljusensalissa (KTK112) kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:
Kasvatustieteen maisteri Päivi Lindberg

Tiedekunta ja laitos:
Kasvatustieteiden tiedekunta, varhaiskasvatus
0294 480 000

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs