Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Väitös: Porolla monipuolinen rooli tunturin ekologiassa

Oulun yliopisto

Väitös: Porolla monipuolinen rooli tunturin ekologiassa

Tiedote.
Julkaistu: 12.12.2014 klo 12:35
Julkaisija: Oulun yliopisto

Poro on merkittävä laiduntaja pohjoisessa, jossa ilmaston lämpeneminen on voimakasta. Porolaidunnus vaikuttaa kasvillisuuteen ja maaperään suoraan kasvinsyönnin kautta ja epäsuoraan tallauksen ja lannoitusvaikutuksen välityksellä.

Väitöstutkimuksessa poron laidunnusvaikutuksia ja niiden merkitystä ilmastonmuutoksen seurauksiin tutkittiin mereisellä tunturialueella, jossa laidunkiertoaita erottaa kaksi eri laidunpainetta. Kevyesti laidunnettu alue oli kasvillisuudeltaan varpuvaltainen, ja sen avainlaji oli pohjanvariksenmarja. Voimakkaasti laidunnettu alue oli heinä- ja saravaltainen, ja maaperän ravinteisuus oli suurempi. Voimakkaasti laidunnetulla alueella maaperään kerrostunut orgaaninen hiili oli kuitenkin maaperän lahottajamikrobeille koostumukseltaan vaikeammin hajotettavaa.

Kokeellisten mittausten perusteella ilmaston lämpeneminen kevyesti laidunnetulla alueella voimisti lähinnä varpukasvien, kuten pohjanvariksenmarjan ja vaivaiskoivun, kasvua. Lämpeneminen kasvatti voimakkaasti maaperän lahottajaeliöstön aktiivisuutta, mikä lisäsi maaperästä vapautuvan hiilidioksidin määrää kevyesti laidunnetulla alueella. Voimakkaasti laidunnetulla alueella lämpeneminen lisäsi varpuja vähemmän mutta voimisti ruohojen kasvua. Kasvien erilaisia stressitekijöitä vastaan tuottamien puolustusaineiden määrä ei suoraan reagoinut laidunnukseen, mutta lämpeneminen alensi pohjanvariksenmarjan puolustustasoa vain voimakkaasti laidunnetulla alueella.

Väitöstutkimus osoitti, että ilmaston lämpeneminen voi muuttaa tunturiluontoa eri tavalla riippuen poron laidunnuspaineesta. Erot johtuvat porolaidunnuksen vaikutuksista kasvilajistoon ja maaperän lahottajaeliöstön aktiivisuuteen. Löydös on merkittävä, sillä tämänhetkiset ennusteet ilmaston lämpenemisen vaikutuksista eivät ole huomioineet poron laidunpaineen alueellista vaihtelua.

- - -

Filosofian maisteri Maria Väisänen väittelee Oulun yliopistossa torstaina 18.12.2014. Kasviekologian alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Ecosystem-level consequences of climate warming in tundra under differing grazing pressures by reindeer (Ilmaston lämpenemisen ekosysteemitason vaikutukset porolaidunnuspaineeltaan eroavilla tundra-alueilla). Vastaväittäjänä toimii professori Philip Wookey (Heriot-Watt University, Iso-Britannia) ja kustoksena professori Jari Oksanen. Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla Kuusamonsalissa (YB 210) kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:
Filosofian maisteri Maria Väisänen

Tiedekunta ja laitos:
Luonnontieteellinen tiedekunta, biologian laitos
0294 480 000

Väittelijän yhteystiedot:
040 4844 255
maria.vaisanen@ulapland.fi

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-0700-1

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs