Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Väitös: Perinnöllisen rintasyöpäpotilaan geenitutkimuksia tulisi laajentaa

Oulun yliopisto

Väitös: Perinnöllisen rintasyöpäpotilaan geenitutkimuksia tulisi laajentaa

Tiedote.
Julkaistu: 02.06.2014 klo 12:55
Julkaisija: Oulun yliopisto

Tunnettujen ja nykyisin käytössä olevien rintasyöpäalttiusgeenien tutkimisen jälkeen, mikäli tulokset ovat jääneet negatiiviseksi, tulisi potilaille tarjota PALB2 geenivirheen tutkimusmahdollisuutta. Suomessa kohtalaisen yleisesti esiintyvän PALB2 geenin mutaation, c.1592delT, tiedetään nostavan kantajahenkilön rintasyöpäriskin jopa kuusinkertaiseksi. Väitöstutkimuksessa havaittiin, että BRCA1- ja BRCA2-mutaationegatiivisilla korkean riskin potilailla PALB2 geenivirhettä esiintyi jopa 4,8 prosentilla tutkituista. Näin ollen, kun suvun geenivirhe löytyy, pystytään terveille lähisukulaisille tarjoamaan ennustavaa geenitestausta ja siten tarvittavaa seurantaa.

Uusien rintasyövälle altistavien tekijöiden tunnistaminen ja jo tunnistettujen alttiusgeenien sisällyttäminen kliiniseen tutkimusprotokollaan on erittäin tärkeää, koska rintasyöpä on naisten yleisin syöpä. Siihen sairastuu joka 8. nainen jossakin elämänsä vaiheessa. Uusien rintasyöpätapausten määrä on hieman alle 5000 vuosittain ja on havaittu että rintasyöpätapaukset lisääntyvät sekä absoluuttisesti että suhteellisesti koko ajan. Osa rintasyöpätapauksista aiheutuu perinnöllisestä alttiudesta sairauteen. Perinnöllisen rintasyöpäalttiuden taustalla on useita geenejä, mutta parhaiten niistä tunnetaan BRCA1 ja BRCA2 geenit. Nämä kaikki tunnetut geenit selittävät kuitenkin vain noin yhden kolmanneksen perinnöllisistä tapauksista ja osassa suvuista on kyse vielä toistaiseksi tuntemattomasta perintötekijän virheestä.

Väitöstutkimuksen tavoitteena on ollut laajentaa käsitystä perinnöllisen rintasyövän taustasyistä, löytää uusia rintasyövälle altistavia geenivirheitä sekä siirtää löydettyjä alttiusgeenejä suoraan kliiniseen työhön. PALB2 geenin lisäksi tutkimuksen kohteena olivat tietyt Fanconin anemian geenit, sekä AATF ja MRG15 geenit.

Fanconin anemia on hyvin harvinainen oireyhtymä, joka periytyy peittyvästi eli resessiivisesti. Tiettyjen Fanconin anemiaa aiheuttavien geenien tiedetään liittyvän myös rintasyöpäalttiuteen, mikäli geenivirhe todetaan heterotsygoottisena eli ainoastaan toisessa geenikopiossa. Väitöstutkimuksessa tutkittiin kaikkien Suomen tiedossa olevien Fanconin anemia -potilaiden mutaatiot sekä verrattiin näiden mutaatioiden esiintymistä rinta- ja eturauhassyöpäpotilailla. Tutkimustulosten mukaan nämä geenivirheet eivät kuitenkaan altistaneet tutkituille syöville. Myöskään kandidaattigeenit AATF tai MRG15 eivät väitöskirjatutkimuksen mukaan liittyneet perinnölliseen rintasyöpäalttiuteen.

Kokonaisuudessaan väitöstutkimus antaa arvokasta uutta tietoa ja laajentaa ymmärrystä rintasyövälle altistavista geenivirheistä. Pyrkimällä parempaan ymmärrykseen pystytään paremmin myös auttamaan potilaita, niin diagnostiikassa, hoidossa kuin rintasyövän ennaltaehkäisyssä.

- - -

Lääketieteen lisensiaatti Maria Haanpää väittelee Oulun yliopistossa 6.6.2014. Perinnöllisyyslääketieteen alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Hereditary Predisposition to Breast Cancer – with a focus on AATF, MRG15, PALB2, and three Fanconi anaemia genes (Perinnöllinen rintasyöpäalttius – AATF, MRG15, PALB2 ja kolme Fanconin anemian geeniä tutkimuksen kohteena). Vastaväittäjänä toimii dosentti Annika Auranen Turun yliopistollisesta keskussairaalasta ja kustoksena professori Robert Winqvist. Väitöstilaisuus alkaa Oulun yliopistollisen sairaalan luentosalissa 4 kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:
Lääketieteen lisensiaatti Maria Haanpää

Syntymäaika ja -paikka:
1977 Oulu

Yo-tutkintovuosi ja koulu:
1997, Oulun Lyseon lukio

Nykyinen työpaikka:
Turun yliopistollinen keskussairaala
02 3131 390

Tiedekunta ja laitos:
Lääketieteellinen tiedekunta, kliinisen lääketieteen laitos, perinnöllisyyslääketiede sekä diagnostiikan laitos, kliininen kemia
08 315 3228

Väittelijän yhteystiedot:
040 770 8682

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-0458-1

 

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs