Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Väitös Oulun yliopistossa: Rakennusprojektien osapuolten yhteistyö avain käyttäjälähtöisyyteen

Oulun yliopisto

Väitös Oulun yliopistossa: Rakennusprojektien osapuolten yhteistyö avain käyttäjälähtöisyyteen

Tiedote.
Julkaistu: 26.05.2014 klo 12:36
Julkaisija: Oulun yliopisto

Väitöstutkimuksessa selvitettiin, miten rakennusprojektien arvontuottoa voidaan parantaa projektin eri osapuolten yhteistyöllä ja sitouttamisella projektin tarveselvityksestä alkaen.

Tutkimuksen taustalla on rakennusteollisuuden projektien sekä rakennetun ympäristön muuttuminen yhä monimutkaisemmaksi. Nykypäivän rakennusprojektit saattavat koskettaa kymmeniä eri tahoja ja osapuolia niin projektin sisällä kuin ulkopuolellakin. Nykyisillä toimintatavoilla projektin osapuolia ei kyetä johtamaan tarpeeksi tehokkaasti. Tämä on johtanut siihen, että projektit toteutetaan usein ilman kunnon käsitystä loppukäyttäjän perimmäisistä tarpeista eikä projekteissa hyödynnetä kunnolla eri toimijoiden ydinosaamista, mikä olisi elintärkeää kokonaisoptimaalisen lopputuloksen saavuttamisen kannalta.

Rakentamisen luonteen sekä toimintaympäristön muutos edellyttääkin projektijohdolta osapuolten yhä aktiivisempaa ja syvällisempää osallistamista, yhteistyötä sekä vaatimusten huomioimista projektien tarveselvityksestä alkaen. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että projektien osapuolten aikaisella osallistamisella projektien käyttäjälähtöisyys paranee ja projekteissa kyetään saavuttamaan parempia tuloksia, joista kaikki projektin osapuolet voivat hyötyä.

Tutkimuksen perusteella projektien osapuolten tunnistaminen, arviointi ja osallistaminen on kuitenkin osoittautunut yleisesti ottaen vaikeaksi.  Lisäksi tulokset osoittavat, että vaikka mahdollisimman hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi ja ongelmien välttämiseksi kaikki projektin osapuolet tulee huomioida, eivät kaikki osapuolet ja heidän tarpeensa ole tasavertaisia keskenään.

Havaituista ongelmista johtuen väitöstutkimuksessa luotiin menetelmä projektin osapuolten tunnistamiseksi, arvioimiseksi ja luokittelemiseksi. Luokittelun avulla projektinjohto kykenee johtamaan projektin osapuolia tehokkaammin tunnistamalla osapuolet, jotka voivat eniten myötävaikuttaa projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja siten käyttäjälähtöisyyden parantamiseen.

- - -

Diplomi-insinööri Aki Aapaoja väittelee Oulun yliopistossa 30.5.2014. Tuotantotalouden alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Enhancing value creation of construction projects through early stakeholder involvement and integration (Rakennusprojektien arvontuoton tehostaminen sidosryhmien aikaisella osallistamisella ja integraatiolla). Vastaväittäjänä toimii tekniikan tohtori Tuomas Ahola Aalto-yliopistosta ja kustoksena professori Harri Haapasalo. Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla OP-salissa (L 10) kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:
Diplomi-insinööri Aki Aapaoja

Syntymäaika ja -paikka:
1985 Posio

Yo-tutkintovuosi ja koulu:
2004, Posion lukio

Nykyinen työpaikka:
Oulun yliopisto, tuotantotalouden osasto
0294 480 000

Tiedekunta ja laitos:
Teknillinen tiedekunta, tuotantotalous
0294 480 000

Väittelijän yhteystiedot:
040 7444 823

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-0462-8

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs